FacebookYoutubeInstagram

O tradici je zájem

Společnost 14. 4. 2010
O tradici je zájem
Foto: JT
Inzerce

Ovocnářský víkend v Hostětíně

O víkendu 10. – 11. dubna 2010 se uskutečnil v Centru Veronica Hostětín seminář věnovaný pěstování ovocných stromů. Sobotní část byla již tradičně věnována řezu ovocných dřevin, neděle byla nově zaměřena na jejich množení. I přes chladné aprílové počasí se více než 40 účastníků semináře vydalo do terénu.

Opět se potvrdil velký zájem o ovocnářskou tradici Bílých Karpat - semináře se zúčastnilo přes 40 lidí z regionu i vzdálenějšího okolí. Vzdělávání začalo teorií, většina času však byla věnována ukázkám a cvičení přímo v terénu.

Programem semináře provázeli zkušení lektoři – Stanislav Boček, pedagog Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Radim Pešek, ovocný školkař a ekologický sadař, a Aleš Krapka, specialista na řez ovocných stromů.

„Účastníci seminářů představují pestrou společnost – jezdí k nám nadšení zahrádkáři, vlastníci menších i větších sadů nebo třeba zahradní architekti. Někteří se snaží dát do pořádku letitý zanedbaný sad, jiní teprve zamýšlejí založit nějakou ovocnou výsadbu.

Pro vzdělávání využíváme ekologického sadu kolem moštárny a tradiční sušírny ovoce v Hostětíně. Díky spolupráci s genofondovými sadaři a ovocnou školkou můžeme ukazovat celý ovocný koloběh, včetně ochutnávky ekologických moštů či sušeného ovoce,“ uvádí ředitelka Centra Veronica Hostětín Jana Tesařová.

Zmíněné aktivity směřující k záchraně a rozvoji ovocnářské tradice v Bílých Karpatech od 90. let 20. století rozvíjí Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat ve spolupráci s mnoha neziskovými organizacemi, nadšenými jednotlivci i za pomoci veřejných institucí.

 „Ovocné dřeviny patří k typickým prvkům místní krajiny, mají užitečné ekologické funkce, jsou přírodním i kulturním dědictvím. Snažíme se, aby se znalosti a dovednosti spojené s pěstováním stromů a zpracováním ovoce neztratily. Velký zájem lidí nás těší a ukazuje, že tradice v regionu není mrtvá,“ dodává Radim Machů z Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat.

„Podporou ekologického a extenzivního pěstování ovocných dřevin se snažíme zachovat nejen krásu ovocné krajiny, ale upozornit na výhody místních potravin, které jsou čistší, zdravější a dávají místním lidem i ekonomickou příležitost,“ komentuje Tesařová.

Autor: Jana Tesařová

Vaše názory

Vybíleno za dvě a půl hodiny

Vápenky

Vybíleno za dvě a půl hodiny

Šestý ročník koštu klobás na Vápenkách, který se snaží podporovat místní uzenáře a domácí kulináře v okruhu...

14. 4. 2010
Zlaté kříže s vůní horňácké slivovice

Praha

Zlaté kříže s vůní horňácké slivovice

Za rozdávání nejcennější tekutiny obdrželi dárci ve Státní opeře Zlaté kříže, Horňák zase rozdával dárcům kříže...

14. 4. 2010
Bez naděje není nic

Uherské Hradiště

Bez naděje není nic

S autorskou výstavou stovky nikdy nepublikovaných fotografií z dob předrevolučních, nazvanou (AB)Normalizace, do Slováckého muzea přijel v...

13. 4. 2010
Potlesk Harafici neměl konce

Uherské Hradiště

Potlesk Harafici neměl konce

Dlouho před začátkem se do Klubu kultury scházelo veškeré kulturní a hlavně folklorní publikum. Koncertem spojeným s...

12. 4. 2010
TOPlist