FacebookYoutubeInstagram

Uherské Hradiště si dnes připomene Světový den porozumění autismu!

Slovácko Čtení 2. 4. 2019
Uherské Hradiště si dnes připomene Světový den porozumění autismu!

Každý rok ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pořádá pro žáky spřátelených škol a v posledních letech i pro širokou veřejnost připomenutí Světového dne porozumění autismu. Tento den tradičně připadá na 2. dubna. Celoročně úzce spolupracuje i s několika základními školami Uherského Hradiště a blízkého okolí na osvětě a společném kamarádském soužití mezi dětmi intaktními a dětmi s postižením. U příležitosti tohoto dne škola společně s kinem Hvězda sestavila program.

Pro žáky pořádající školy a spřátelených základních škol proběhnou od 8.30 ve vestibulu kina Hvězda dílničky s různými výtvarnými a sportovními aktivitami, na které o hodinu později naváže promítání filmu Simonův vesmír týkajícího se tematiky PAS (porucha autistického spektra) pro starší žáky.

V 17.30 ve stejných prostorách přivítají nejen vzácné hosty, ale i širokou veřejnost na vernisáži autoportrétů a fotografií ze života dětí s autismem pořádající školy a výtvarných prací intaktních dětí na téma „Jak si představuji autistu“. Součástí vernisáže bude i hudební doprovod.

V 18.00 v sále kina začne promítání filmu Simonův vesmír pro veřejnost. Vstup volný.

Autismus je celoživotní neurovývojové postižení. Je jednou z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že člověk dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování. Neznalost autistické poruchy představuje pro autisty a jejich rodiny velký problém v běžném životě. Spousta lidí nedokáže rozlišit mezi autistickým a nevychovaným či zlobivým dítětem. Z toho důvodu pak k dětem, které potřebují podporu a pochopení, přistupují naprosto nevhodně.

Symbolika loga Světového dne porozumění autismu

Modrá barva v logu tohoto dne symbolizuje komunikaci a sebevyjádření - obojí je u lidí s autismem ztížené. Modré oblečení v tento den symbolizuje vaši podporu pro šíření povědomí o autismu, pokud se na akci chystáte a chcete ji podpořit, můžete přijít v modrém. S osvětou pomáhá i město Uh. Hradiště, tyto dny bývá modře osvětlena radnice a některé další budovy ve městě.

Dílek puzzle poté symbolizuje fakt, že autisté vnímají jednotlivosti, jednotlivé informace, ale nedokážou si z nich sestavit správný celek (správný ve smyslu, co považuje za normální většinová populace).

V České republice žije podle odhadů na 200 000 osob s PAS. Autismus neovlivňuje život pouze jedné osoby, ale celé rodiny. Kvůli neinformovanosti se osoby s PAS a jejich rodiny potýkají s odsuzováním okolí, neochotou úřadů, neadekvátní zdravotní a sociální péčí a sociální izolací.

Devatero projevů a znaků autismu

1.    Nezvyklá hra s hračkami

2.    Neschopnost navázat vztah s ostatními

3.    Hyperaktivita nebo pasivita

4.    Nepřiměřený smích a pláč

5.    Přecitlivělost na zvuky

6.    Opožděný vývoj řeči a porozumění

7.    Odlišné vnímání věcí

8.    Potíže se změnami

9.    Nedostatek povědomí o nebezpečí

Číslo týden - 2 - Druhého dubna je Světový den porozumění autismu.

Bublina - Přijďte v modrém podpořit tuto akci.

Čtěte více
Autor: nik

Vaše názory

Jak čistit elektroniku?

Slovácko

Jak čistit elektroniku?

Pokud vás také trápí prach a jiné nečistoty, který stále ulpívají na elektronice, je na čase začít...

28. 3. 2019
Čím je způsobena bolest kloubů?

Slovácko

Čím je způsobena bolest kloubů?

Bolest kloubů, nezvaný společník, který je velmi nepříjemný v každém věku a životním období. Kvůli bolestivým kloubům...

26. 3. 2019
Když nás přepadne vztek!

Slovácko

Když nás přepadne vztek!

Když nás přepadne vztek, často propadáme panice, ovšem někdy může být i prospěšný! Často se v nás...

22. 3. 2019
Tipy, jak lépe prát prádlo!

Slovácko

Tipy, jak lépe prát prádlo!

Po těchto skvělých tipech můžete i vy prát prádlo s radostí. Takto vám jistě zůstane barevné, nespere...

20. 3. 2019
TOPlist