FacebookYoutubeInstagram

Jízda králů spanile míří dál

Uherské Hradiště Společnost 15. 9. 2010
Jízda králů spanile míří dál

Michal Beneš

Foto: pri

Mezinárodní konference ICCN v Hradišti řešila otázky nehmotného kulturního dědictví

Po čtyři dny se v minulém týdnu Slovácko stalo hostitelským místem mezinárodní konference pod záštitou UNESCO na téma Přístup státu k nehmotnému kulturnímu dědictví, kulturní politika zemí světa. Uh. Hradiště přivítalo osmdesátku účastníků z pěti světových kontinentů. Organizátorem tohoto významného setkání byla mezinárodní organizace ICCN (Intercity Intangible Cultural Cooperation Network) a obec Vlčnov.

Obec známou Jízdou králů zastupoval starosta Jan Pijáček, který vysvětlil svou snahu konferenci uskutečnit v srdci Slovácka. „Při hodnocení prvního ročníku Slováckých slavností vína a otevřených památek jsem slíbil, že se budu podílet nejenom na přípravě zápisu fenoménu Jízdy králů mezi mistrovská díla nehmotné kultury světa, ale že představím Slovácké slavnosti vína a otevřených památek vrcholným představitelům UNESCO. Touto konferencí tak plním svůj slib.“

Myšlenka setkání je jasná. Výměna informací mezi účastníky na uvedené téma, mezivládní a interkulturní dialogy, stejně tak jako vývoj metod a prostředků k ochraně kulturního nehmotného dědictví světa. Vše podpořeno workshopy a kulturními akcemi směřujícími k představení regionu a navázání spolupráce v oblasti kultury se zaměřením na cestovní ruch. Vyvrcholením diskuse bylo téma organizačního rámce ICCN - mezinárodní databáze nehmotné kultury a vytvoření nových přístupů k ochraně kulturního nehmotného dědictví.

„Účast významných zástupců UNESCO přispěje k propagaci regionu a jeho kulturního prostředí a bude přínosem nejen k zapsání Jízdy králů na Seznam světového kulturního dědictví, ale v budoucnu i pro mnohé další významné nehmotné rituály. Pro region bude znamenat významnou propagaci, pro Českou republiku pak přínos v oblasti navázání družebních vztahů jednotlivých měst a organizací, zapojení kulturních organizací do mezinárodního dění,“ doplnil starosta Pijáček.

Pro hosty bylo kromě diskutovaných témat připraveno aktivní seznámení se s místní kulturou. Na úvod mohli zhlédnout svatební obřad v krojích ve Vlčnově, v Luhačovicích je čekal valašský večer a završením konference a současně poslední akcí byly Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v rámci Dnů evropského dědictví.

Důležitá je regionální úroveň

Světovou organizaci UNESCO zastupoval významný představitel Frank Proschan. Za Českou republiku se schválenou koncepcí, která vytváří podmínky na ochranu a rozvoj lidové kultury, přijeli seznámit náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková a Michal Beneš za Českou národní komisi UNESCO.

"UNESCO má přísná kritéria a není vůbec jednoduché dostat se na kýžený seznam. Vždyť jen přípravná jednání zápisu Jízdy králů trvala rok a nejméně další rok budou probíhat schvalovací procesy, jestli vůbec bude zapsána," poukazuje Beneš na přísnost, kterou UNESCO vyžaduje, a na příkladu vysvětluje. "U staveb je to jednodušší. Např. při zápisu gotické katedrály jsou při rozhodování důležitá reálná fakta. Stává se dokonalejší a cennější než katedrála jiná, pokud nebyla poškozena dodatečnými přístavbami a úpravami, proto je možné ji uznat jako stavbu, která si zaslouží toto ocenění. U lidového tance nelze říct, že verbuňk je lepší tanec než mužský tanec Indiánů, to by byl kulturní rasismus. UNESCO je v tomto smyslu velmi přísné a bedlivě sleduje, komu schválí privilegium toto označení užívat."

Slavnosti vína na pořadu dne v tomto ohledu ovšem zatím vůbec nejsou. "Slavnosti vína, aby mohly na podobné označení kandidovat, by musely být prohlášeny na národní úrovni a být zapsány v regionálním seznamu. Zlínský kraj ale tento seznam dosud nemá," vysvětluje Beneš, proč Slavnosti vína nemohou prozatím usilovat o tento zápis. Jeho slova nebyla nikterak namířena proti Zlínskému kraji, vše se teprve totiž utváří. "Loni jsme udělali první krok, když jsme vytvořili seznam na národní úrovni a vyzvali jsme kraje, aby si začaly budovat své regionální seznamy," doplňuje Beneš a namátkou vybírá, které oblasti by našly většího pochopení k uskutečnění zápisu. "Nejsem etnograf, ale dovedu si představit, protože seznam neříká, že to musí být jenom obřady, že by to mohla být lidová píseň, tanec, know-how nějakého řemesla. Diskutovalo se i o českém betlémářství. Rozhodně to nebudou kulinářské dovednosti, těch je ve světě nespočet. Bylo by to jako vybírat nejlepšího kuchaře, a to nechejme nějaké reality show."

Autor: pri

Vaše názory

Modely Marie Zelené na Pražském hradě

Praha

Modely Marie Zelené na Pražském hradě

V sobotu 11. září se na Pražském hradě uskutečnil slavnostní večer, kterým byla zakončena konference ICCN...

14. 9. 2010
Nový striptér ve Slováckém divadle

Uherské Hradiště

Nový striptér ve Slováckém divadle

Měří dva metry, je urostlý, svalnatý, dívky po něm šílí a on se před nimi svléká. Ne,...

14. 9. 2010
Klub Maják otvírá novou kulturní scénu

Bojkovice

Klub Maják otvírá novou kulturní scénu

Nedávno byla v Bojkovicích otevřena nově zrekonstruovaná budova základní umělecké školy. Kromě lepších prostor pro žáky se...

13. 9. 2010
Rekord průvodu: 4800 krojovaných

Uherské Hradiště

Rekord průvodu: 4800 krojovaných

Nejvyhledávanější, nejpočetnější, originální. Tři výjimečnosti zdobí Slovácké slavností vína a otevřených památek, jejichž osmý ročník se o...

13. 9. 2010

Související

Vlčnov

Mám jediného syna a vždycky jsem si přál, aby byl králem!

Na tradičním Krojovém plese byl v sobotu představen vlčnovský král Josef Pavelčík ml., kterého při slavnostním defilé...

Vlčnov

Krále obdivovala operní pěvkyně s oběma syny

Zvyk zapsaný mezi nehmotné dědictví UNESCO oživil poslední květnový víkend dění ve Vlčnově. Stovky krojovaných z celého...

Vlčnov

Vlčnov představil nového krále, fotbalistu Davida Chaloupku

Součástí krojového plesu ve Vlčnově bylo slavnostní představení letošního vlčnovského krále Davida Chaloupky, který na konci května...

Vlčnov

Před pěti lety Ondřej, letos Martin. Sourozenci si nasadili královskou korunu

V roce 2013 strážila královská družina ve Vlčnově Ondřeje Darka Frantu. Letos z domu téměř na samotném...

TOPlist