FacebookYoutubeInstagram

Děti se z ústavů stěhují do rodin

Slovácko Čtení 20. 2. 2014
Děti se z ústavů stěhují do rodin

Pěstounstvím můžete pomoci opuštěným dětem

V posledním roce se velmi změnily zákony a možnosti v oblasti pěstounství. Díky novele zákona o sociálněprávní ochraně dětí, jež platí od počátku roku 2013, se konečně, z pohledu státu, začala řešit situace tisíců dětí v ústavech.

Problémem přeplněných kojeneckých ústavů a dětských domovů je příliš snadné odebírání dětí biologickým rodinám, pohrdání rodiči, kteří selhali, a velká úřední mašinerie před adopcí či umístěním do pěstounské péče. Na první místo se dostali biologičtí rodiče, což novela důrazně připomněla jak všem sociálním pracovníkům, tak pěstounům. Od mnohdy absurdního zavírání odebraných dětí do ústavů se díky novým zákonům přešlo k řešení každého konkrétního případu. Místo do ústavu se děti dostávají k profesionálním pěstounům, kteří za péči o dítě dostávají plat. Díky tomu se sice rozhořely obavy a obšírné diskuze s podezřením, že noví zájemci o pěstounství se budou nabízet jen kvůli penězům. Zatím se tak však nestalo.   

Za uplynulý rok se počet krátkodobých profesionálních pěstounů zvýšil ze 7 na 115 a další jsou v přípravné fázi. Potřeba je však mnohonásobně vyšší.

Máte chuť pomoci?

Právě narozeným dětem, o které se máma s tátou nemohou či nechtějí postarat, ale i těm starším dětem, u nichž je vývoj ve vlastní rodině ohrožen, nebo již musely ze své rodiny odejít a čekají v ústavu, mohou pomoci pěstouni. Na krátkou i delší dobu zajistí dětem bezpečí a zázemí ve své rodině.

Co je od vás očekáváno?

Nejdůležitějšími předpoklady pro pěstounství jsou dobré rodičovské schopnosti, schopnost zajistit dítěti láskyplné a bezpečné prostředí, přijmout dítě i s jeho specifiky a životním příběhem, ochota se vzdělávat, spolupracovat s odborníky a uvědomit si své silné i slabé stránky a dále na sobě pracovat.

Jak se stát pěstounem?

Nejdříve musíte navštívit odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení péče o rodinu a děti či oddělení sociálněprávní ochrany dětí. Zde se obraťte na sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči, která s vámi povede rozhovor zaměřený na důvody, motivaci vašeho rozhodnutí, druh náhradní rodinné péče, představy o dítěti - jakého by mělo být věku, pohlaví, zda jste schopni přijmout dítě se zdravotními obtížemi, jiného etnika apod.

Pak vám vysvětlí další potřebné náležitosti k podání žádosti, předá formulář žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny a zprostředkování náhradní rodinné péče a další formuláře k vyplnění. Pokud splníte kritéria, rozjede se příprava na pěstounství.

Po kurzu přípravy nastává čekání

V období čekání dělejte vše, co je vám milé, ať získáte dostatek energie a duševní pohody, kterou pak snáze předáte svému dítěti. Nezapomeňte, že úspěšné přijetí dítěte a jeho další harmonický vývoj bude velmi záležet na vás.

Nejedná se totiž o běžné děti. Jsou to děti s obtížemi. Děti z ústavů většinou nezažily pevné zázemí, jsou psychicky labilní. V raném věku mají za sebou ztrátu, hlad, týrání, … Obvykle na vaši péči reagují agresivitou, neposlušností, mají noční můry. Potřebují po dobu, kdy budou v pěstounské rodině, velmi silné, zdravé lidi, kteří se jim budou hodně věnovat a budou zvládat jejich problematické chování. Zajistit takovému dítěti rodinu je opravdu obtížné. Miminek, o nichž se v souvislosti s rušením kojeneckých ústavů mluví nejvíc, není tolik. Jde spíš o dvou- až tříleté děti, které jsou v mnohem horší situaci než novorozenec. Dočasný pěstoun je spíš terapeut - tuto práci nemůže dělat každý. Je potřebné mít určité předpoklady, cit a talent. Až na něj teprve navazuje odborná příprava a supervize.

Autor: IVA PAŠKOVÁ

Vaše názory

Děti musíme naučit si hrát

Buchlovice

Děti musíme naučit si hrát

"Mami, pusť mi plosím tinky (vlakové závory)," škemrá náš tříletý synek okamžitě, jak zasednu k počítači. „Až...

14. 2. 2014
Nový občanský zákoník chrání poctivé manžele před exekucí

Slovácko

Nový občanský zákoník chrání poctivé manžele před exekucí

Vzal si váš manžel půjčku a vy jste o tom nevěděli? Hrozí vám exekuce, protože partner dluh...

14. 2. 2014
Recepisy pro zahřátí

Slovácko

Recepisy pro zahřátí

Zajímavý zimní salát 400 g brambor uvařených ve slupce, 200 g kyselého sledě, 150 g červené řepy,...

14. 2. 2014
Jak zachránit současnou generaci dětí?

Slovácko

Jak zachránit současnou generaci dětí?

Většina pedagogických pracovníků si stěžuje, že současné děti ztrácí schopnost praktických dovedností a racionálního myšlení. Už ve...

12. 2. 2014
TOPlist