FacebookYoutubeInstagram

OTÁZKA TÝDNE

Slovácko Čtení 22. 6. 2013

Přestěhoval jsem se a nevím, zda musím ohlásit zdravotní pojišťovně změnu svého trvalého bydliště, když na průkazu ani není uváděno. Pokud ano, do kdy a jakým způsobem to musím udělat?

Pokud pojištěnec změní trvalý pobyt, je povinen sdělit změnu do 30 dnů své zdravotní pojišťovně. Tuto povinnost má podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (§ 12 odst. k). A pozor: pokud se pojištěnec nezdržuje v místě trvalého pobytu, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje (tj. bydliště).

Správně uvedená adresa je důležitá pro komunikaci pojišťovny s pojištěncem, třeba i pro případné vracení přeplatků nad limit regulačních poplatků a doplatků za léky. Přestože není bydliště uvedeno na průkazu pojištěnce, adresa je jedním z údajů v registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Registr obsahuje tyto údaje o pojištěncích: rodné číslo, případně jiné číslo pojištěnce, jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, adresu pobytu, datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné zdravotní pojišťovny.

Změnu bydliště může pojištěnec oznámit písemně nebo osobně na kterémkoli pracovišti zdravotní pojišťovny, pomocí elektronické podatelny nebo datové schránky.

Připomínáme ještě, že do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, je každý pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně rovněž změny jména, příjmení nebo rodného čísla.

Zákon říká, že za nesplnění povinnosti oznámit tyto změny může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč.

Autor: Oldřich Tichý, VZP

Vaše názory

Pokud vám zaměstnavatel dluží mzdu

Slovácko

Pokud vám zaměstnavatel dluží mzdu

Soudní exekutor může pomoci zaměstnancům, kterým firma dluží výplatu. Nevyplatí-li zaměstnavatel dlužnou mzdu, lze ji vymáhat exekučně....

21. 6. 2013
Jiné potřeby mají mladé rodiny či senioři

Slovácko

Jiné potřeby mají mladé rodiny či senioři

Každé období života s sebou nese zcela jiné nároky. Jiné požadavky mají mladí nezávislí cestovatelé, rodiny s...

19. 6. 2013
Jak nenaletět cestovce?

Slovácko

Jak nenaletět cestovce?

Prázdniny a doba dovolených jsou za dveřmi – možná právě teď si sedáte k internetu, chystáte se...

18. 6. 2013
Rodinný závod

Slovácko

Rodinný závod

V novém Občanském zákoníku je zaveden nový termín „závod“, který nahrazuje stávající termín „podnik“, jenž má v...

14. 6. 2013
TOPlist