FacebookYoutubeInstagram

Pokud vám zaměstnavatel dluží mzdu

Slovácko Čtení 21. 6. 2013
Pokud vám zaměstnavatel dluží mzdu
Foto: ilustrační foto

Soudní exekutor může pomoci zaměstnancům, kterým firma dluží výplatu. Nevyplatí-li zaměstnavatel dlužnou mzdu, lze ji vymáhat exekučně. Navíc pro zaměstnance je tento proces bezplatný.

Jak postupovat? Pokud mzda není zaměstnanci vyplacena ani 15. den po době splatnosti, může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr. (Nejedná se o podání výpovědi.) Současně má nárok na odstupné ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, což je podle zákoníku práce minimálně tři měsíce.

„Pokud zaměstnavatel dlužnou mzdu nevyplatí, můžete na něj podat žalobu, a to k místně příslušnému soudu. Rozhodně bych nečekal příliš dlouho. Jestli jste nedostali už tři a více výplat, je to signál k tomu, že byste neměli otálet. Soud pak na základě vaší žaloby určí, že zaměstnavatel je dlužníkem a že vám má během stanovené lhůty zaplatit dlužnou částku. Vy budete v pozici věřitele a když zaměstnavatel nebude reagovat na rozhodnutí soudu o zaplacení dlužné mzdy a lhůta pro to stanovená uplyne marně, můžete podat návrh na zahájení exekuce. Pak už soud pověří soudního exekutora provedením exekuce,“ popisuje prezident Exekutorské komory ČR Jiří Prošek. Náklady celého procesu navíc nese dlužník, tedy zaměstnavatel. Jeho povinností je též uhradit náklady, které má zaměstnanec v prvním a druhém soudním řízení s odměnou advokáta, jenž ho zastupuje, se soudními poplatky atp.

V bezplatných právních poradnách Exekutorské komory se s podobnými dotazy zaměstnanců různých firem setkáváme pravidelně. „Například nedávno jsme řešili případ, kdy akciová společnost z Královéhradecka podnikající v oboru gastronomie dlužila výplatu šesti zaměstnancům. Ti se však na základě doporučení spojili, zaměstnavatele společně zažalovali a podali návrh na exekuci. Nyní jsou jejich pohledávky vymáhány jednotně, což je efektivnější,“ uvádí příklad z praxe Mgr. Ing. Prošek. Soudní exekutor přitom může při vymáhání dlužné mzdy využít řadu prostředků - např. obstavení bankovních účtů firmy, přikázání pohledávky v tom smyslu, že odběratelům nařídí platit nikoliv na účet firmy, ale k rukám soudního exekutora, apod. Pokud jsou tyto způsoby neúspěšné a řízení vykazuje příslušné rysy, může dojít i k prodeji podniku v dražbě.

Základní rady

1. Dluží-li vám zaměstnavatel mzdu, podejte na něj žalobu. Najděte si adekvátní právní zastoupení.

2. S podáním žaloby neotálejte - čím více vám bude firma dlužit, tím méně lze předpokládat její dobrou finanční kondici a následné vymožení prostředků.

3. Nereaguje-li zaměstnavatel na rozhodnutí soudu o vyplacení dlužné mzdy, podejte návrh na exekuci.

4. V exekuci nemusíte dohledávat majetek dlužníka. Soudní exekutor ho zjistí sám, zpeněží ho a získané prostředky vám vyplatí. Náklady exekuce (tj. odměnu vašeho advokáta z nalézacího a exekučního řízení, odměnu soudního exekutora a DPH) přitom nese dlužník - viz kalkulačka nákladů exekuce.

Autor: Petra Báčová, exekutorská komora ČR

Vaše názory

Jiné potřeby mají mladé rodiny či senioři

Slovácko

Jiné potřeby mají mladé rodiny či senioři

Každé období života s sebou nese zcela jiné nároky. Jiné požadavky mají mladí nezávislí cestovatelé, rodiny s...

19. 6. 2013
Jak nenaletět cestovce?

Slovácko

Jak nenaletět cestovce?

Prázdniny a doba dovolených jsou za dveřmi – možná právě teď si sedáte k internetu, chystáte se...

18. 6. 2013
Rodinný závod

Slovácko

Rodinný závod

V novém Občanském zákoníku je zaveden nový termín „závod“, který nahrazuje stávající termín „podnik“, jenž má v...

14. 6. 2013
Kde děláme ve výchově chybu?

Slovácko

Kde děláme ve výchově chybu?

V rodině máme děti různých věkových kategorií - od nejmenších až po ty dvacetileté. Právě na nich...

13. 6. 2013
TOPlist