Inzerce
FacebookYoutubeInstagram

Připomeňme si den Braillova písma, který připadá na 4. ledna

Slovácko Čtení 11. 1. 2019
Připomeňme si den Braillova písma, který připadá na 4. ledna

Den Braillova písma si připomínáme 4. ledna.

Foto: ilustrační foto

Minulý pátek jsme si mohli připomenout den Braillova písma. Proč připadá na tento den? A jak vlastně takové písmo vypadá a jak se dá používat?

Vynálezce tohoto písma

Byl jím Louis Braille, podle nějž se také tento druh nebo tato forma písma jmenuje. Narodil se 4. ledna 1809, proto připadá tento slavný den právě na toto datum. Louis Braille se narodil ve Francii, blízko Paříže. Neměl vůbec příznivý osud, ve věku tří let si poranil levé oko šídlem z otcovy dílny. Dostal infekci, která se přenesla i na pravé oko, a oslepl. Ve svých patnácti letech, v roce 1824, vytvořil zmíněné písmo. Jde o úpravu francouzského vojenského systému, který umožňuje čtení za tmy. Byl založen na dvanácti bodech. Braille jej zdokonalil a nakonec použil bodů pouze šest. V roce 1829 Louis Braille vydal svou první knihu pro nevidomé a v roce 1837 zdokonalil psaní přidáním znamének pro zápis matematických symbolů, tedy Nemeth Braille, a hudby, s názvem Braille music code. Celý svět začal Braillovo písmo využívat v roce 1932.

Co je Braillovo písmo?

Jak už bylo naznačeno, jde o speciální druh písma, které je určeno pro nevidomé, slabozraké nebo pro osoby se zbytky zraku. Funguje na celkem jednoduchém principu plastických bodů vyražených do jakéhokoliv materiálu, které nevidomý čtenář dokáže nahmatat. Každý symbol, tedy číslice nebo písmeno, je zapsán do mřížky, jež je tvořená z šesti bodů uspořádaných do obdélníku, tedy 2x3. Na každém z těchto šesti míst buď nahmatatelný bod je, nebo není. Tímto způsobem je možno zakódovat 64 různých znaků, z nichž se ovšem úplně prázdný znak dá používat jako mezera, takže zbývá 63 použitelných znaků. Z těchto znaků obsahuje základní sada hlavně znaky pro písmena a interpunkci. Velká písmena a číslice se zapisují pomocí těchto písmen s tím, že jim předchází speciální symboly, a jsou tak odlišena od malých písmen.

Braillovo písmo lze použít například i k šifrování. A to třeba tak, že znaky se prostě opíšou nebo něčím vyznačí na papír, například špendlíkem. Poté se vytlačí do silného papíru. Důležité je nezapomínat, že při vytlačování znaků je třeba psát zrcadlově. U každého znaku vytvoříme něčím 6 otvorů na místě každé potenciální tečky a těmito otvory pak příslušné tečky snadno vypíšeme.

Existují však různé normy i určité způsoby psaní Braillova písma. Například v každé zemi je trochu jiný jeho princip i forma. Braillovo písmo se od sebe totiž v jednotlivých jazykových verzích liší. Slovenská sada se od té české odlišuje v sedmi znacích.

Dříve byli nevidomí lidé izolovaní, schovávali se doma a kvůli svému handicapu trpěli. Ale díky vyučování tohoto speciálního druhu písma se často začleňují do běžného způsobu života, studují na středních i vysokých školách. Často se věnují běžnému zaměstnání.

Číslo týdne
1824
v tomto roce bylo Braillovo písmo vynalezeno

Nevýhody Braillova písma
•    znaky jsou výrazně větší než znaky běžného barevného tisku

•    knihy v Braillově písmu jsou rozsáhlejší

•    na jeden řádek se vejde pouze 30 znaků

•    nejednotnost systému, různé země používají různé formy Braillova písma

Naučit se Braillovo písmo nemusí být vůbec těžké
Každý rok v létě jsem se dříve účastnil nejrůznějších táborů, kde děti zažívají mnoho dobrodružství. Nejdříve jsem se nechal vést, později však jako vedoucí. Děti spí ve stanech, hrají různé hry a bojovky a učí se tábornickým dovednostem. Také jsme jim často jako vedoucí dávali za úkol rozšifrovat nejrůznější zprávy. Nejznámější druh šifry bývá asi morseovka. Avšak jednou mě napadlo, že bych dětem mohl dát šifru i v jiné formě písma, tedy v Braillově písmu. O zrak totiž může přijít kdokoliv, ať už v důsledku nějakého úrazu, či nemoci nebo stáří. Řekl jsem si, že dětem by to mohlo být nějak užitečné, i když to možná zní hloupě. S dětmi jsme si některé znaky tohoto písma osvojili, a tak si myslím, že naučit se Braillovo písmo nemusí být vůbec těžké. Naopak, pokusil jsem se do něj dostat a vrýt si jej do paměti podobně jako Morseovu abecedu.

Pavel, 35

Autor: nik

Vaše názory

Které zubní výplně nám bude hradit pojišťovna?

Slovácko

Které zubní výplně nám bude hradit pojišťovna?

Jaké změny na nás čekají při návštěvě zubního lékaře od prvního ledna tohoto roku? Je jich spousta...

9. 1. 2019
Jak se nastartovat po svátcích?

Slovácko

Jak se nastartovat po svátcích?

Téměř deset dnů lenošení, koukání na pohádky a nepřeberné množství sladkostí a různých pochutin udělají s naším...

7. 1. 2019
Nový rok! Nový život?

Slovácko

Nový rok! Nový život?

Na nový rok začínáme takřka všichni - alespoň pocitově - s čistým štítem. Dáváme si stále dokola...

1. 1. 2019
Kde budete strávit silvestra? Stejně jako většina Čechů?

Slovácko

Kde budete strávit silvestra? Stejně jako většina Čechů?

Konec roku. Něco nového začíná a něco starého končí. Pro některé je to možnost bilancování a sepisování...

31. 12. 2018
TOPlist