FacebookYoutubeInstagram

Úřední zpráva OFS Uherské hradiště

Uherské Hradiště Fotbal 31. 8. 2009

č. 7 - ročník 2009/10 ze dne 27. srpna 2009

1. Zprávy sekretariátu OFS

1.1. Zprávy z jednání VV OFS.

1.2. Došlá a odeslaná pošta - VV bere na vědomí.

1.3. Úkoly z min. VV byly splněny.

1.4. Předseda KR zhodnotil školení rozhodčích, které se konalo 8. srpna 2009 v Uherském Hradišti a Uherském Brodě. Schválení nominační listiny bylo odloženo po doškolení rozhodčích, kteří se nezúčastnili anebo byli omluveni. Připomínky členů VV byly hlavně k účtování rozhodčích, a to jak cestovného, tak i paušálu. Tyto nedostatky budou předány KR, která rozhodne o tom, co se s přeplatky provede. Rozhodčí a delegát z okresu Hodonín mohou cestovné účtovat z Uh. Ostrohu nebo z Polešovic, tedy hranice okresu. Rozhodčí si mají možnost odebrat nová Pravidla fotbalu na sekretariátě OFS. Cena je 150,- Kč.

1.5. Předseda STK zhodnotil začátek SR 09/10 a utkání ČP. Zatím se nevyskytly žádné výraznější problémy. Upozorňujeme TJ, SK a FC, aby vyřizovaly změny utkání na předepsaných formulářích a hlavně včas.

1.6. Jednání OVV ČSTV bude 31. srpna v Dolním Němčí, při příležitosti otevření víceúčelového hřiště.

1.7. Různé:

- VV bere na vědomí žádost o příspěvek na opravu umyvárny ve St. Hrozenkově - v případě zaslání dotací bude částka uvolněna,

- VV bere na vědomí žádost o finanční pomoc pro FC Strání (vykradení kabin) - žádáme o sdělení výše škody a číslo pojistky,

- VV bere na vědomí zprávu z jednání VV KFS Zlín

- VV bere na vědomí pozvánku na VH ŘKF M v Olomouci a setkání předsedů OFS a KFS s předsedou ČMFS - zúčastní se předseda OFS,

- VV bere na vědomí ÚZ č. 1, 2, 3 KFS Zlín,

- změna DŘ článek 21odstavec 4: byl-li hráč vyloučen v soutěžním utkání, včetně vyloučení po předchozím napomenutí, uloží DK hráči trest podle příslušných ustanovení tohoto řádu, vždy však nejméně nepodmíněný trest zastavení závodní činnosti na jedno SU (jeden týden). Stejný postup použije, pokud je v Zápise o utkání na pokyn delegáta uvedeno, že se hráč dopustil takového provinění, za které měl být vyloučen.

- VV OFS rozhodl o zvýšení výše pokut, které se budou odečítat z vkladů do soutěže a nebudou se platit osobně, na 1 000 Kč, aby zjednodušil a ulehčil administrativu klubům (viz Úprava RS čl. 11 Soutěžní zálohy).

2. Zprávy z jednání STK a KM

2.1 STK schválila výsledky mistrovských utkání odehraných dne 22. - 23. 8. 09 dle došlých zápisů o utkání a vzala na vědomí zprávy delegátů svazu.

2.2 Za nenahlášené výsledky se domácí oddíly trestají pořádkovou pokutou 100,- Kč: 6033 Buchlovice - Popovice 0:3.

2.3 Neodehraná utkání:

2.3.1 OP - D 5033 Nivnice - Babice 3:0 kontumačně, hosté nepřijeli. FC Babice se trestá pokutou za nedostavení se k MU 3.000,- Kč (RS 13/25b).

2.4 Další podrobnosti zápasů:

2.4.1 OS 2032 Bílovice - Hradčovice 1:2, schváleno. (Námitku domácích vyřešil HR Čikl)

2.4.2 ZT - B 4032 Rudice - Boršice u B. B 2:3, neschváleno, schází zápis o utkání (HR Man).

2.4.3 ZT - B 4035 Žitková - Podolí B 2:3, schváleno. Námitka či protest domácích nesplňují náležitosti včetně závažných nedostatků v zápise o utkání.

2.4.4 OS - PA 13043 Staré Město - Mistřice 7:1, bylo sehráno 26. 8. 09 17.00

2.5 Termínové změny:

2.5.1 OP 1095 Havřice - Boršice u Bl. bude sehráno 3. 10. 09 15.30. Souhlas dodán.

2.5.2 OP - D 5043 Nedakonice - Jarošov bude sehráno 28. 8. 09 17.00 - oprava ÚZ 6, čl. 2.3.1

2.5.3 OS - B 9041 Sušice - Velehrad bude sehráno 30. 8. 09 10.00

2.5.4 OP - PS a OP - PM 11043 a 12043 Spytihněv - O.N.Ves bude sehráno 28. 8. 09 17.00 a 18.00

2.5.5 OS - PA 13042 Babice - Ořechov bude sehráno 2. 9. 09 17.00

2.5.6 OS - PB 14041 Záhorovice - Havřice bude sehráno 28. 10. 09 10.00

2.5.7 OS - PB 14043 Prakšice - Slavkov bude sehráno 2. 9. 09 17.00

2.6 Různé:

2.6.1 STK schválila seznam hráčů mladší přípravky „fotbalové školičky“ TJ Sokol Újezdec-Těšov, kteří startují bez reg. průkazů. (Souhlas rodičů si zajistí klub)

2.6.2 STK udělila pokuty 200,- Kč rozhodčím za pozdě dodané zápisy (viz RS 13/16): * Michalec (1013 Drslavice - Bánov), Mlček (4011 Boršice u B. B - O. N. Ves B), Polášek (3014 Mistřice - Slov.-Vážany )

2.6.3 STK dále zaměřila pozornost na účtování cestovného rozhodčími a delegáty. Zjištěné nedostatky předala k řešení KR a D s návrhem na vrácení přeplatků oddílům přes HK OFS, která přeplatky přičte ke vkladům do soutěže a zúčtuje po skončení podzimní sezóny. Na oficiálních webových stránkách http://ofsuh.webz.cz bude zveřejněn kilometrovník vzdáleností míst v okrese, kde se hraje mistrovská soutěž, závazný pro rozhodčí a delegáty svazu. (Na zjištěné případné odchylky prosím upozorněte.)

HK odečte z vkladu do soutěže pokuty do výše 1 000,- Kč, které udělí STK, KM a DK (RS čl. 11). Pokuty vyšší budou hrazeny OFS potrestaným klubem do 14 dnů! Oddíly se upozorňují na možnost úhrady bezhotovostní platbou na bankovní účet u KB - číslo: 4335721/0100 s variabilním symbolem = číslo úřední zprávy, v níž byla pokuta udělena.

3. Zprávy z jednání DK

3.1 Hráč Vaněk Roman, TJ Kněžpole (dorost) - vyloučen za kopnutí soupeře bez snahy hrát míčem. Trestá se zastavením činnosti na 4 SU nepodmíněně od 28. 8. 2009 (čl. 7b).

3.2 Hráč Dvořák Petr, TJ Buchlovice (dorost) - vyloučen za kopnutí soupeře do obličeje. Trestá se zastavením činnosti na 4 SU nepodmíněně od 28. 8. 2009 (čl. 7b).

3.3 Hráč Křiva David, TJ Buchlovice - vyloučen za podražení soupeře z boku po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU podmíněně do 26. 11. 2009 (čl. 6a).

3.4 Hráč Keňo Tomáš, TJ St. Hrozenkov - vyloučen za nesportovní chování. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU podmíněně do 26. 11. 2009 (čl. 6a).

3.5 Hráč Kunt Pavel, 1.FC Polešovice - žádosti o změnu trestu se vyhovuje a mění se: 3 SU podmíněně do 26. 11. 2009.

3.6 Hráč Hastík Pavel, TJ Košíky - vyloučen za kritiku HR po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU podmíněně do 26. 11. 2009 (čl. 6a).

3.7 Hráč Bartoš Ondřej, TJ Bílovice - vyloučen za podražení soupeře z boku po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU podmíněně do 26. 11. 2009 (čl. 6a).

3.8 Hráč Vařák Milan, TJ Bílovice - vyloučen za podražení soupeře z boku po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU podmíněně do 26. 11. 2009 (čl. 6a). Dále se oddíl trestá pokutou 200,- Kč za nedodání prohlášení (RS čl. 13/19).

3.9 Hráč Vojtěšek Jiří, FC Břestek - žádosti o změnu trestu se nevyhovuje.

3.10 Hráč Matucha Karel, TJ Bystřice p/L. - žádosti o změnu trestu se vyhovuje a mění se: 2 SU podmíněně do 26. 11. 2009.

3.11 Hráč Surý Marek, TJ Záhorovice - žádosti o změnu trestu se vyhovuje a mění se: 3 SU podmíněně do 26. 11. 2009.

3.12 Hráč Vyskočil Robert, SK Tučapy - trestá se za neoprávněný start zastavením činnosti na 1 měsíc nepodmíněně od 17. 8. 2009 (čl. 10b).

3.13 Hráč Hrančík Libor, SK Tučapy (kapitán), se trestán za umožnění neoprávněného startu zákazem výkonu funkce kapitána na 6 měsíců (čl. 10d).

3.14 Machynka Radek, SK Tučapy (trenér), se trestá zákazem výkonu funkce trenéra na 6 měsíců za umožnění neoprávněného startu.

3.15 SK Tučapy se trestá pokutou 1000,- Kč za umožnění neoprávněného startu.

3.16 Hráči, kteří budou vyloučeni po 2. ŽK dne 29. a 30. 8. 2009, budou trestáni dle změny v DŘ (viz zprávy z VV OFS).

HK odečte z vkladu do soutěže 100,- Kč za muže a 50,- Kč za mládež za každý projednávaný případ.

Ladislav Vacenovský, předseda OFS

Ing. Stanislav Travenec, předseda STK

Autor: red

Vaše názory

MLÁDEŽNICKÉ VÝSLEDKY

Slovácko

MLÁDEŽNICKÉ VÝSLEDKY

KP st. a ml. dor Morkovice - Brumov 1:4 a 1:2 Napajedla - Kelč 0:5 a 9:0...

31. 8. 2009
Sedmnáctku doma spasilo střídání

Uherské Hradiště

Sedmnáctku doma spasilo střídání

U-19: 1.FCS - Mladá Boleslav 1:0 (0:0) Branka: 51. Ohnutek Sestava: Slovák - Mikulica, Daníček, Maděrka (63....

31. 8. 2009
Babický Soldán nasázel Březové hattrick

Slovácko

Babický Soldán nasázel Březové hattrick

Hradčovice - Huštěnovice 2:2 (1:1) Branky: 8. Mikulec J., 52. Mitáček L. - 4. Puškáč L., 85....

31. 8. 2009
Kostelany i Nivnice vyšly naprázdno

Slovácko

Kostelany i Nivnice vyšly naprázdno

Břestek - Drslavice 1:1 (1:0) Branky: 18. Sonntag P. - 89. Kopták R. ŽK: 53. Sonntag P.,...

31. 8. 2009
TOPlist