FacebookYoutubeInstagram

Kontakty


Adresa redakce a vydavatelství
DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s.
Zelný trh 1245
686 01 Uherské Hradiště
Společnost je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3044
IČO: 255 71 559
DIČ: CZ25571559

Vstup pro akcionáře

Kontakty
tel.: 572 423 880
e-mail: zc.kdd@eckader

Šéfredaktor
Pavel Paška
e-mail: zc.kdd@derfes
tel. 572 423 891,
737 277 097Uherskohradišťsko
Petr Čech
e-mail: zc.kdd@yvarpz
tel. 572 423 884, 737 277 148
Uherskobrodsko
Jaroslav Chudara
e-mail: jaroslav.chudara@ddk.cz
tel. 572 423 886,
737 277 094
Kultura
Iva Pašková
e-mail: zc.kdd@arutluk
mobil: 737 277 090
Jakub Ketman
e-mail: zc.kdd@tsoncelops
mobil: 605 850 137
Sport
Radek Salaquarda
e-mail: zc.kdd@trops
tel. 572 423 894,
737 277 176
Petr Čech
e-mail: zc.kdd@yvarpz
tel. 572 423 884, 737 277 148

Inzertní oddělení
David Katrňák
e-mail: zc.kdd@ecrezni
tel. 572 423 816, 737 277 096
Produkce
Lucie Linhartová
e-mail: zc.kdd@eckudorp
tel. 572 423 889, 737 277 149

Recepce
Veronika Zlámalová
e-mail:
zc.kdd@ecpecer
tel.: 572 423 897, 737 277 242
Ekonomické oddělení
Ivana Bartoňková
e-mail: zc.kdd@avoknotraB.anavI
tel.
572 423 883, 739 604 200

Eliška Vaculová
e-mail: zc.kdd@avolucaV.aksilE
tel.: 572 423 887
Grafické studio
Roman Snopek
e-mail: zc.kdd@2ptd
tel. 572 423 895, 737 277 057

Renata Močičková
e-mail: zc.kdd@1ptd
tel. 572 423 888

Osvit a tisk

SAMAB BRNO GROUP, a.s.
vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod registrační značkou MK ČR E 11325

Rozšiřuje
PNS, a.s., Mediaprint Kappa Pressegrosso, s.r.o.

Předplatné
Informace o předplatném a objednávky přijímá
DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s.
e-mail: zc.kdd@entalpderp
www.idobryden.cz/predplatne
Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Česká pošta, s.p. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.

Reklamace dodávek předplatného: tel.: 572 423 889

TOPlist