FacebookYoutubeInstagram

Opozice: Vedení města se zřejmě bojí naší spolupráce, a proto se nás pokusila rozhádat. Marně!

Uherské Hradiště Podnikání, Tribuna 10. 1. 2019
Opozice: Vedení města se zřejmě bojí naší spolupráce, a proto se nás pokusila rozhádat. Marně!

Společné prohlášení uherskohradišťské opozice podepsané zástupci všech 6 opozičních stran.

Inzerce

TISKOVÁ ZPRÁVA

Opoziční strany ANO, Nestraníci pro Hradiště, Naplno pro Hradiště, Piráti, KSČM a ČSSD byly na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště č. 21/1/RM/2018 písemně vyzvány starostou města, Ing. Stanislavem Blahou, k tomu, aby do 23. listopadu 2018 nominovaly do každé odborné komise jednoho kandidáta. To také všechny opoziční strany splnily a Radě města předložily v písemné podobě své kandidáty.

Následně Rada města Uherské Hradiště rozhodla na své schůzi 17. prosince 2018 o tom, že z opozičních stran budou do komisí jmenováni pouze kandidáti hnutí ANO 2011 s tím, že zbývající politické strany a sdružení se mají dohodnout a nominovat své zástupce do jednotlivých komisí tak, aby v každé z nich byli ze všech pět zbývajících opozičních stran dohromady pouze tři členové.

Tímto společným prohlášením všech opozičních stran chceme konstatovat následující:

Rezolutně nesouhlasíme s tímto postojem Rady města Uherské Hradiště. Tuto překotnou změnu názoru v průběhu pouhých tří týdnů chápeme tak, že se vedení města zřejmě obává koordinované spolupráce opozice a její schopnosti předkládat racionální návrhy usnesení, což projevila již na prosincovém zasedání zastupitelstva města. Mrzí nás, že odpovědí na tuto naši společnou aktivitu je snaha vedení města „rozštípnout“ opozici a rozhádat její představitele na takových banalitách, jako je např. vnitřní spor o personálním obsazení jednotlivých komisí Rady města.

Opoziční strany však shodně prohlašují, že odmítají tuto povrchní hru. Opozičním zastupitelům totiž nejde o posty, ale o schopnost přenášet své programové priority do práce jednotlivých komisí. Rada města se zřejmě obává našeho koordinovaného postupu a iniciačních návrhů, kterými bychom mohli zřejmě až příliš zatížit jednotlivé komise, tedy i činnost samotné Rady města, a to v poměrně častějších intervalech, než je tomu v rámci zasedání zastupitelstva města.

Opoziční strany proto prohlašují, že trvají na svých původních nominacích. Žádáme Radu města, aby v tomto ohledu adekvátně přizpůsobila počet členů jednotlivých komisí a zachovala dlouhodobě respektovaný princip, kdy každý strana, zastoupená v zastupitelstvu města, má možnost se podílet na činnosti jednotlivých komisí, přicházet s podněty, a mít plnohodnotné informace, které pak mohou pomoci daleko harmoničtějšímu projednávání záměrů Rady města v rámci zastupitelstva města.

Pokud si však Rada města Uherské Hradiště bude trvat na svém a poruší tyto dlouhodobě respektované demokratické principy, musí sama „kádrovat“, koho z nominantů jednotlivých opozičních stran bude jmenovat členy odborných komisí. Jedná se o zodpovědnost Rady města a opozice odmítá roli toho, kdo by měl za Radu města tento úkol jakkoliv suplovat.

Naší snahou je být konstruktivní opozicí. Jsme však současně připraveni také pevně hájit principy, o které opíráme své politické angažmá v zastupitelstvu města. Proto se nebudeme jakkoliv podílet na pokusu o monopolizaci moci na radnici a rezolutně trváme na dřívějších nominacích.

Ing. Tomáš Janča

ANO 2011

Mgr. Jan Zapletal, PhD.

Nestraníci pro Hradiště

Ing. Michal Dvouletý, MBA
Naplno pro Hradiště

Jaroslav Ševčík

Česká pirátská strana

Ing. Ivan Mařák

Komunistická strana Čech a Moravy

MUDr. Ivan Karpeles

Česká strana sociálně demokratická

Autor: TZ

Vaše názory

TOPlist