Dny lidí dobré vůle VELEHRAD 2018

I VELEHRAD 2018 1 NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA SLOVÁCKÉHO TÝDENÍKU DOBRÝ DEN S KURÝREM U příležitosti státního svátku D ne slovanských věrozvěstů sv . C yrila a M etoděje pod záštitou mons . jana graubnera , arcibiskupa olomouckého ; jiřího čunka , hejtmana zlínského kraje DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE 4. – 5. července Z ažijte velehrad ! DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE N ejvětší oslavy svého druhu u nás Červencové oslavy Dne slo- vanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsou každoroč- ně plné lidí dobré vůle. Svěd- čí o tom viditelná pomoc potřebným i tamější atmo- sféra. Zcela jistě se jedná o největší oslavy spojené se státním svátkem v Čes- ké republice. V roce 2013 se právě Velehrad stal mís- tem konání nejvýznam- nější události posledních let - nejen Česká republika si připomněla 1150. výročí příchodu sv. Cyrila aMetoděje na Velkou Moravu. VELEHRAD 2018 V e dnech 4. a 5. července ožije poutní místo Velehrad tradičními cyrilometoděj- skými oslavami. Dny lidí dobré vůle se konají každoročně u příležitosti státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metodě- je a nabízejí bohatý program pro celou rodinu. Jedná se o největší oslavy svého druhu u nás. více na straně 2 a 3 www.velehrad.eu S vatá L udmila se vrací na V elehrad

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5NTY=