Letní filmová škola UH 2018

I LFŠ 2018 1 Vážení přátelé filmu, Letní filmovou školu vní- mám především jako fes- tival, který se od ostatních velmi silně odlišuje atmo- sférou, která je velmi nefor- mální, přátelská, až skoro rodinná, a přitom až po okraj naplněná zajímavým a často i vysoce odborným programem. Každý z předchozích třiačty- řiceti ročníků nám zanechal mimořádně bohatý odkaz a já jsem nadšen, že se na něj daří navazovat. Filmová škola je proUherské Hradiště výtečnou značkou v celé republice i v zahraničí. Nicméně pokud si dobře všímám, program jde rok co rok blíž také k domácím divákům. Věřím tedy, že i letos budou s programem spokojeni. 44. Letní filmové škole 2018 přeji hladký a klidný průběh, filmovým tvůrcům a hostům příjemný pobyt v Uherském Hradišti a všem dohromady spokojené divá- ky a spoustu kvalitní zábavy. Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště Zajímavé sekce, které si na LFŠ nenechejte ujít! Be2Can Starter V sekci Be2Can Star- ter představí Letní filmová škola špičko- vé festivalové snímky z Berlína, Benátek a Cannes. LFŠ uvádí Propojit festival s distribucí a zapojit diváky LFŠ do procesu filmové akvi- zice je cílem sekce, díky které se loni do kin dostala britská gay romance Na kon- ci světa. Letos se o přízeň diváků bude ucházet další trojice za- jímavých evropských snímků. Muzikál Můžete být okouzleni muzikálovou tvor- bou země, kde se tento žánr zrodil, tedy Spojených států amerických. Klíčem bude choreografie - jak se vyvíjela, které nejvýraznější osobnosti se jí věnovaly, jak se filmová kamera po- stupně vyrovnávala s jejím zachycením? Na tyto otázky můžete hle- dat odpověď ve společnosti těch nejpovolanějších: Busbyho Berkeleyho, HermesePana, FredaAstairea,MichaelaKidda či Genea Kellyho. Virtuální realita Letní filmová škola poprvé zaplouvá do víru virtuální reality. Společně s festivalem Jeden svět ote- vře v prostorách Reduty VR zónu, do které bu- dou moci akreditovaní diváci každý den od 10.00 do 20.00 vstou- pit a pomocí speciálních brýlí se ponořit do krátkých filmů ve formátu 360°. Na filmovce ocení Ivu Janžurovou Krásná i ošklivá. Rázná i něžná . P ros t i nká i rafinovaná. Dívenka i dáma. Geniální komička i strhující představitel- ka charakterních rolí. To vše a mnohem víc je Iva Janžurová, hereč- ka s výjimečným citem pro sebeironii, groteskní nadsázku, dramatický kontrast a střih. Setkat se s ní můžete ve dnech 31. července – 2. srpna . 44. Letní filmovou školu Uherské Hradiště slavnostně zahájí Bahman Ghobadi s filmem Želvy mohou létat, který Asociace českých filmových klubů uvedla před deseti lety do české distribuce v rámci Projektu 100. Ghobadi při této příležitosti převez- me Výroční cenu AČFK. Na zakon- čení Letní filmové školy pak Robert Sedláček přiveze svoji novinku Jan Palach, kterou festivalovým divákům představí ve světové premiéře. „ “ Letní filmová škola je festival, který vám dá jedinečnou možnost vidět filmy, co nikde jinde neuvidíte. Místo, kde můžete podniknout nekonečně filmových cest prostorem a časem. Setkat se s lidmi, s nimiž budete naslouchat, uvažovat a diskutovat, ... zkrátka místo, kde se naučíte filmům rozumět.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5NTY=