Slovácké slavnosti vína 2018

s l ová c k é s l av n o s t i v í n a a o t e v ř e n ý c h p a m á t e k 8 . a 9. z á ř í 2 018 uher sk é hr ad i š t ě krá lovské mě s to uher ské hradi š t ě, s rdce slovácka, ot ev í rá s vou náruč pro všechny mi lovní k y v inař sk ých t radi c, l idov ých pí sní a t anců.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5NTY=