FacebookYoutubeInstagram

Knihovna v proměnách času III.

Uherské Hradiště Zajímavosti 22. 3. 2018
Knihovna v proměnách času III.

Interiér čítárny v roce 1930.

Foto: archiv KBBB

170 let veřejného knihovnictví v Uh. Hradišti

V roce 1923 se novou knihovnicí stává učitelka Anna Podhorná. V té době se v knihovně nachází 1 181 svazků knih, v čítárně je čtenářům k dispozici 33 titulů novin a 38 revue (časopisů).

V roce 1925 je zavedena úprava čtenářských poplatků. Pokud si čtenář půjčil jednu knihu, byla výpůjčka zdarma, každá další se zpoplatňovala 0,50 Kč. Nejčtenějšími tituly v letech 1925-1926 byly knihy A. Dumase, J. O. Curwooda, M. Jókaie, H. Sienkiewicze, I. Hermanna či B. Zahradníka-Brodského.

V roce 1927 se knihovníkem stává Bedřich Beneš Buchlovan, učitel, spisovatel a básník, překladatel, bibliofil i vlastivědný pracovník. Již v začátku svého působení se obklopil aktivem studentů a žáků škol, kteří se stali pravidelnými návštěvníky knihovny. V tomto roce navštěvuje knihovnu celkem 502 čtenářů (297 mužů a 205 žen).

Působení Bedřicha Beneše Buchlovana ve funkci knihovníka přispělo v mnoha směrech ke zkvalitnění činnosti městské knihovny. Díky jeho aktivitě v knihovní radě začal v září 1929 vycházet bulletin Zprávy městské knihovny v Uh. Hradišti, který měl za úkol propagovat literaturu, knižní novinky, otiskovat katalog knihovny, seznamovat veřejnost s kulturními událostmi, výsledky činnosti a statistickými přehledy. V roce 1931 se knihovna stěhuje do prvního patra městské reduty (3 místnosti), neboť dosavadní prostory ve staré radnici byly nevyhovující.

Zajímavá statistika vypovídá o nárůstu čtenářského zájmu v období hospodářské krize. V roce 1930 bylo dosaženo 9 643 výpůjček, o rok později již 10 853 a v roce 1933 dokonce 14 762 výpůjček. V té době se patrně půjčování knih stalo pro veřejnost nejpřístupnější a nejlevnější formou kulturního vyžití. Neutěšené hospodářské poměry vedly také k zostření konkurenčního boje mezi uherskohradišťskými knihkupci. Existuje protestní dopis městské radě, v němž někteří z nich požadují rovnoměrný nákup literatury pro knihovnu ve všech existujících prodejnách knih.

V roce 1935 se v knihovně nachází 5 237 svazků knih, k nejčtenějším autorům patří E. Vachek, F. Sokol-Tůma a J. Galsworthy. Čtenáři si mohou půjčit 1 svazek zdarma, za každý další svazek je příplatek 50 h na 14 dnů. Na konci první republiky vlastnila knihovna 6 536 svazků. Válečná léta 1939-1945 se nevyhnula ani veřejnému knihovnictví. Dne 17. 11. 1939 je dosazen na místo knihovníka František Vacula, který tuto funkci vykonává až do konce války. Nařízením Ministerstva školství a osvěty ze dne 29. 2. 1940 musí být provedena „revize obsahu veřejných knihoven obecních na Moravě“, což v praxi znamenalo vyřazování tzv. závadných titulů, např. Benešových spisů, knih s tematikou 28. října 1918, sokolské literatury apod. Nuceným příkazem bylo v tomto období vyřazeno asi 2 500 svazků, nicméně knihovna zůstala otevřena po celou dobu války, dokonce se rozšířila půjčovní doba na 5 dnů v týdnu.

Autor: Radovan Jančář

Vaše názory

Uprostřed Topolné vyrostl pivovar!

Topolná

Uprostřed Topolné vyrostl pivovar!

V místech, kam dlouhá léta chodili Topoláci na poštu, se dnes vaří pivo! Za velkého zájmu veřejnosti...

17. 3. 2018
Cesta ven z moře odpadů

Slovácko

Cesta ven z moře odpadů

Zajisté si většina z vás už stihla všimnout, že od 1. ledna letošního roku si za igelitové...

16. 3. 2018
Stále musíme pracovat na prevenci požární ochrany

Uherské Hradiště

Stále musíme pracovat na prevenci požární ochrany

Hlavním posláním hasičů, ať už profesionálních, či dobrovolných, je ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry...

16. 3. 2018
Stavby století republiky 1918 – 2018 ve Zlínském kraji

Zlín

Stavby století republiky 1918 – 2018 ve Zlínském kraji

Bylo a ještě bude mnoho napsáno o lidech a událostech významných při zrodu a stoleté historii naší...

16. 3. 2018

Související

Uherské Hradiště

Dobový jarmark se vzpomínkami na stará řemesla

V předvečer zahájení jarmarku na hradišťském náměstí se nejprve odehrál dobový jarmark v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana....

Uherské Hradiště

Rodinné odpoledne v Knihovně BBB

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana pořádá už potřinácté pro celé rodiny dopolední pořady. Program se koná v sobotu...

Uherské Hradiště

Svítilo sluníčko i dětská očka

Hradišťské sluníčko, týdenní minifestival k podpoře dětského čtení, přineslo krom vyhlášení výsledků dětské literární soutěže i letos...

Uherské Hradiště

Vezměte s sebou večerníčkovské čepice i hračky

Nechcete se místo hraní počítačových her zaposlouchat do pohádek Hradišťského sluníčka? Během celého týdne se budou číst...

TOPlist