FacebookYoutubeInstagram

Knihovna v proměnách času X.

Uherské Hradiště Zajímavosti 14. 5. 2018
Knihovna v proměnách času X.

Hana Hanáčková a Mirka Čápová s prestižní cenou za Noc s Andersenem.

Foto: archiv KBBB

170 let veřejného knihovnictví v Uh. Hradišti

V roce 2000 proběhla v uherskohradišťské knihovně historicky první Noc s Andersenem. Dvacet malých čtenářů, společně s knihovnicemi Mirkou Čápovou a Hankou Hanáčkovou, asi ještě netušilo, že jsou u zrodu akce, která se stane jednou z nejproslulejších v celé České republice v oblasti dětského čtenářství. V roce 2002 se již nocovalo na 72 místech naší vlasti a na Slovensku, o rok později se Noc s Andersenem stala akcí mezinárodní, neboť proběhla nejenom ve 153 knihovnách, školách, ústavech sociální péče a domech dětí, ale kouzlo společného nocování prožily i děti na Slovensku, v Polsku a informace o noci šly elektronickou poštou do USA, na Aljašku, do Švédska i Švýcarska, zprávičku dostali v Maďarsku i na dalekém ostrově Trinidad. V loňském roce se nocovalo na neuvěřitelných 1 695 místech celého světa! V současnosti se jedná o nejvýznamnější akci Knihovny BBB, o čemž svědčí nejenom písemné poděkování dánské královny zakladatelkám Noci s Andersenem, ale i udělení unikátní ceny. V roce 2013 Mirka Čápová a Hana Hanáčková obdržely v Dánsku prestižní zahraniční Cenu Hanse Christiana Andersena za organizaci a propagaci Noci s Andersenem!

Knihovna BBB získala v tomto období i další prestižní ocenění, dokonce dvě v jednom roce. V roce 2012 se stala vítězem soutěže Městská knihovna roku 2012 a absolutním vítězem a nositelem titulu Kamarádka knihovna 2012 (celorepubliková soutěž dětských oddělení).

Od kalamářů, frekvenčních knih a lístkových katalogů jsme doputovali až do přítomnosti, kdy knihovna nabízí čtenářům a návštěvníkům rozmanité služby, o nichž se Bedřichu Beneši Buchlovanovi ani nesnilo. Je jich ovšem tolik, že by zabraly samostatný článek, proto si dovolím zmínit jenom aktivity z poslední doby. Knihovna je garantem internetové encyklopedie města Uherské Hradiště a podílí se nejenom na vyplňování dat, ale i na koordinaci s dalšími subjekty podílejícími se na encyklopedii - Slováckým muzeem a Státním okresním archivem. Ve městě fungují dvě Knihobudky, z nichž jedna je umístěna ve Smetanových sadech a druhá na Masarykově náměstí. Knihobudky slouží k půjčování a výměně knih, které již lidé přečetli, nechtějí je vyhodit, a mohou tak posloužit jiným zájemcům. Těší se velké oblibě obyvatel našeho města. V roce 2010 byla pro potřeby knihovny postavena nová budova pobočky v Mařaticích, jejíž součástí se stal i výpůjční sklad výměnného fondu. V loňském roce zde proběhla dostavba nového depozitu knihovny, která tak završila ucelený knihovnický komplex s nejmodernějším vybavením.

Knihovna BBB v současné době registruje přes 8 000 čtenářů a navštěvuje ji ročně kolem 170 000 návštěvníků. Budeme rádi, když nám pomůžete tato čísla navýšit.

Autor: Radovan Jančář

Vaše názory

Královny krásy a hejtman darovali krev

Zlín

Královny krásy a hejtman darovali krev

Transfúzní stanici v Krajské nemocnici T. Bati zaplnily královny krásy. Bývalé vítězky soutěže Česká Miss i finalistky...

10. 5. 2018
Knihovna v proměnách času IX.

Uherské Hradiště

Knihovna v proměnách času IX.

V roce 1992 začala knihovna jako jedna z prvních svého typu proces automatizace. Systém CDS/ISIS - MAKS,...

10. 5. 2018
Knihovna v proměnách času VIII.

Uherské Hradiště

Knihovna v proměnách času VIII.

Počátkem osmdesátých let minulého století patřila okresní knihovna k nejlépe hodnoceným knihovnám v tehdejším Jihomoravském kraji. Ve...

6. 5. 2018
Knihovna v proměnách času VII.

Uherské Hradiště

Knihovna v proměnách času VII.

Za občanskou angažovanost v roce 1968 je k 31. 12. 1969 zbavena funkce ředitelka Věra Volopichová (v...

20. 4. 2018

Související

Uherské Hradiště

Svítilo sluníčko i dětská očka

Hradišťské sluníčko, týdenní minifestival k podpoře dětského čtení, přineslo krom vyhlášení výsledků dětské literární soutěže i letos...

Uherské Hradiště

Mladí autoři převzali ceny v Galerii Joži Uprky

Středeční dopoledne si užila společně s rodiči, učiteli či knihovníky třicítka mladých autorů Zlínského kraje v uherskohradišťské...

Uherské Hradiště

Vymaluj Andersenovu cestu Evropou

Také Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana vyhlašuje výtvarnou soutěž Andersenova cesta Evropou. Určená je pro děti od 6...

Uherské Hradiště

Den pro dětskou knihu tradičně podpoří čtení v rodinách

V pořadí dvanáctý Den pro dětskou knihu v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti vám v...

TOPlist