FacebookYoutubeInstagram

Knihovna v proměnách času

Uherské Hradiště Zajímavosti 7. 3. 2018
Knihovna v proměnách času

Dnešní Nádražní ulice na pohlednici z roku 1901. Druhý dům zleva patřil paní Deymalové (čp. 24) a v roce 1912 v něm sídlila Veřejná čítárna a knihovna.

Foto: Fotoarchiv Slováckého muzea v Uh. Hradišti

170 let veřejného knihovnictví v Uh. Hradišti

Prokazatelné počátky knihoven v našem městě sahají ke konci 16., a na počátek 17. století. Nelze ovšem hovořit o knihovnictví veřejném, neboť se jednalo o knihovny měšťanské. Knihovní fond tvořily zejména bible, postily a jiné knihy náboženského charakteru, dále potom právnické, lékařské, zábavné a historické čtení. Nejrozsáhlejší byla knihovna Jana Purka z Chotouně, která v roce 1616 obsahovala 43 knih a 4 noty. V jeho výběru nechyběla ani díla antická, např. Cicerona, zábavná (Nová kratochvílí Bartoloměje Paprockého z Hlohol), právnická (Práva městská Pavla Krystiána z Koldína), lékařská (Apateka domácí) náboženská (Knížka o zpovědi) a mnohé jiné.

Knihovnu měl také jezuitský řád, který ve městě působil v letech 1644 - 1773. Nedochovalo se o ní mnoho zpráv, víme jenom, že po zrušení řádu připadla knihovna místním františkánům. Ale ani františkánský řád neušel smutnému osudu a po jeho zrušení v roce 1950 byla klášterní knihovna odvezena do olomoucké Státní vědecké knihovny, v níž by se snad mohly nacházet i knihy hradišťských jezuitů, pokud se dochovaly.

V roce 1848 byl v Uherském Hradišti založen spolek Lípa slovanská, který vybudoval slovanskou knihovnu a čítárnu. Spolek i knihovna sídlily v hostinci U černého medvěda a zanikly již roku 1849. Přesto můžeme toto datum považovat za neoficiální počátek knihovnictví v Uh. Hradišti. V roce 1862 byl založen Čtenářský spolek, sídlící v domě U Zeleného stromu, který měl 60 členů. Ale k největším spolkovým knihovnám ve městě patřila knihovna Měšťanské besedy, která vznikla v roce 1867 a plnila i funkci veřejné knihovny. Poslední významná spolková knihovna Knihovní jednoty byla ustanovena v roce 1900 a rovněž sloužila veřejnosti.

Činnost českých spolků byla velmi pestrá a na prvním místě se objevovalo zakládání vlastních knihoven a čítáren, které dostávaly menší finanční částky na provoz od městské rady. Především díky iniciativě zástupců českých spolků dochází ještě před první světovou válkou ke vzniku veřejné městské knihovny v dnešním slova smyslu.

 Dne 30. listopadu 1911 bylo městskou radou kladně odpověděno na žádost 16 zástupců českých spolků v Uh. Hradišti o podporu na zřízení a udržování veřejné čítárny v Uh. Hradišti, a v únoru následujícího roku byl zvolen desetičlenný výbor pro zařízení a vydržování veřejné čítárny a knihovny s předsedou prof. J. Novákem. Od 1. března 1912 byla Veřejná čítárna a knihovna umístěna v domě paní Deymalové v Královské ulici (nyní ulice Nádražní), o rok později nad ní přejímá patronát město Uh. Hradiště a je přestěhována do prostor městské Reduty.

Autor: Radovan Jančář

Vaše názory

Curanderos přiblíží léčbu a rituály šamanismu

Uherské Hradiště

Curanderos přiblíží léčbu a rituály šamanismu

Velmi zajímavá beseda o šamanství a fenoménu ayahuascy vás v rámci festivalu Jeden svět čeká ve čtvrtek...

5. 3. 2018
Herci fandili Ester Ledecké

Uherské Hradiště

Herci fandili Ester Ledecké

Nejenom divadlem živ je člověk - řekli si herci a po dobu Zimních olympijských her v Pchjongčchangu...

4. 3. 2018
Nenajdete mě v žádné a zároveň ve všech rolích mého života

Uherský Brod

Nenajdete mě v žádné a zároveň ve všech rolích mého života

Po čtyřech letech brodské publikum rozesmál skvělý herec, vypravěč, bavič, zpěvák a moderátor Miroslav Donutil, který dal...

20. 2. 2018
Alois Švehlík tleskal Králově řeči vestoje

Ostrožská Nová Ves

Alois Švehlík tleskal Králově řeči vestoje

Na středeční představení Královy řeči diváci Slováckého divadla hned tak nezapomenou. Nejenom, že se po představení přímo...

12. 2. 2018

Související

Uherské Hradiště

Dobový jarmark se vzpomínkami na stará řemesla

V předvečer zahájení jarmarku na hradišťském náměstí se nejprve odehrál dobový jarmark v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana....

Uherské Hradiště

Rodinné odpoledne v Knihovně BBB

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana pořádá už potřinácté pro celé rodiny dopolední pořady. Program se koná v sobotu...

Uherské Hradiště

Svítilo sluníčko i dětská očka

Hradišťské sluníčko, týdenní minifestival k podpoře dětského čtení, přineslo krom vyhlášení výsledků dětské literární soutěže i letos...

Uherské Hradiště

Vezměte s sebou večerníčkovské čepice i hračky

Nechcete se místo hraní počítačových her zaposlouchat do pohádek Hradišťského sluníčka? Během celého týdne se budou číst...

TOPlist