FacebookYoutubeInstagram

Mařatice, vinohrady a vinné sklepy

Mařatice Zajímavosti 29. 7. 2008

Dnes startuje letní seriál DOBRÉHO DNE, který vás provede největšími zajímavostmi mařatických vinohradů

Mařatice, po staletí samostatná obec, dnes tvoří součást městské aglomerace Uherské Hradiště. S městem a jeho ekonomickým i společenským životem je obec srostlá nejen vazbami státní správy, ale především stavebními výboji obou míst, jak Uherského Hradiště, tak Mařatic. V tomto nerovném souboji si Mařatice zachovaly přitažlivost a osobitost, obdivovanou všemi, kdo si uvědomují jejich půvab. Těch, kdo vědí, nebo tuší, co znamenají Mařatice na tváři Uherskohradišťska, není málo.

Víno pro velkomoravské bohoslužby?

Ač Mařatice, a zejména jejich vinohrady, pojí s královským městem již dávná historie, není to spojení nejstarší. To spočívá ve vazbě Mařatic ke klášteru cisterciáckého řádu usazeného na Velehradě. Dá se předpokládat, že se už ve třináctém a čtrnáctém století v mařatických vinohradech pěstovala vinná réva k bohoslužebným účelům. I když to není písemnými prameny doloženo, lze se domnívat, že již v době panování Velkomoravské říše a raného křesťanství bylo potřeba přinést k mešní oběti víno. Můžeme si položit otázku, odkud bylo víno, které posloužilo slovanským kněžím při obětování, ne-li právě z Mařatic nebo některé další vsi v okolí. Sídlo Mařatic je díky zvlněnému terénu s poměrně ostrým stoupáním k náhorní vyvýšenině řešeno ve formě návesní silnicovky a ulicovek vybíhajících kolmo z hlavního komunikačního tahu. S centrální částí Mařatic a s uchovanými doklady staré stavební kultury, k níž patří například pivovarský sklep, souvisí, byť ne vždy ladí, ostrůvky zástavby s novými domky vilkového typu. Panelové vícepodlažní domy vévodí na horizontu jako hradba nad starší zástavbou původních rolnických usedlostí vsi Mařatice a jako připomínka sounáležitosti s městem.

Klenotem je Vinohradská ulice

Mezi strmě stoupající ulice patří Vinohradská, jedna z nejstarších a nejpozoruhodnějších lokalit vinařské obce Mařatice. Název této ulice věrně zobrazuje ráz tohoto území podél potoka, v současném čase bouří a dešťů spěchajícího tu hbitěji, tu líně do údolí směrem k Moravě a čtvrti Jaktáře. Kdo se zajímá o domy vybudované jednostranně nebo také dvoustranně v úzkém údolí ulice Vinohradská, brzo zjistí, že téměř v každém domě se nachází v přízemí vinný sklep. Nad domy s vinnými sklepy a ještě výše nad nimi se rozkládají pověstné mařatické vinice v Dolní hoře, Prostřední hoře a Dlouhé hoře a na vrcholu kopce v trati zvané Soví hora. Vinohrady jsou výraznou krajinnou komponentou. Ze svahů s vinicemi je výhled na město a na celý kraj v povodí Moravy od Napajedel až k Uherskému Hradišti a dále k jihu. Západní stranu uzavírá panoráma Chřibů se siluetou hradu Buchlova. Úroda, získaná z pěstování vinné révy, musí být někde zpracována, z posbíraných hroznů vytlačena šťáva, pro vinný mok se musí najít vhodné místo ke zrání a v konečné fázi tohoto bohulibého procesu je třeba vytvořit místo k uložení vína. Tímto místem, jak všichni vinaři a milovníci dobrého vína znají, je vinný sklep. Kvalitní sklep pomáhá ke kvalitě vína a mařatické sklepy tuto dobrou pověst nesou po generace.

Kameny bylo málo, na řadu přišly cihly

Jak vyhlížely vinné sklepy v době počátků pěstování vinné révy, nelze zatím doložit. Víme však, že nejstarší sklepy byly hloubeny v poddajné sprašové hlíně navršené nad nimi až do výšky osmi metrů a klenuty, podle slováckého názvosloví kveteny, z kamene. Nedostatek kamene, karpatského pískovce, v tomto území však vinařům neumožnil budovat velké sklepní prostory z tohoto materiálu, a tak posléze s rozvojem průmyslu, zejména cihlářského, jali se sklepníci budovat sklepní klenby z pálených cihel. K uplatnění cihel v interiérech sklepů přispěla posléze dozajista vynikající výroba cihlářského zboží v cihelně rodiny Štanclovy, přímo na okraji Mařatic. Kámen zůstal pouze v základech sklepa a tvořil dobrý a staticky pevný základ pro cihlovou klenbu.

Raritou je velikost vinných sklepů

Šířka a rozměry sklepů se liší podle šíře pozemku i podle ekonomických možností vinaře. Avšak právě zde, v Mařaticích, je rozlehlost sklepů zcela mimořádná. Do sklepa vždy vedly masivní dřevěné, případně kovové dveře zabezpečující svojí pevností uložený vinný poklad a zároveň bránící vniknutí přílišného chladu nebo tepla do relativně konstantní teploty vinného sklepa. K udržování teplotního optima pro víno i příznivé atmosféry sklepní prostory a zároveň pro práci vinaře přispívala hliněná dusaná podlaha a větrací okénko nebo dvě v průčelní stěně. Tudy mohl proniknout do sklepní místnosti svěží vzduch zvenčí. K účinnému proudění vzduchu slouží rovněž komínky, vyčnívající nad terén. Délka sklepa se pohybuje kolem přibližně 10 do 18, ale někdy i více než 20 metrů a šířka od 6 metrů. Těleso sklepa je předěleno do dvou částí. Na lisovnu, v níž se původně nacházel dřevěný, ručně vyrobený lis z dílny některého hradišťského řemeslníka - stolaře a řezbáře. Lisovnu, či předsklepí, využívá vinař především k výrobním účelům, a proto je zde umístěno různé vinařské nářadí, nástroje a nádobí, kádě, putny, nože, koštýře, zkrátka základní pracovní výbava vinaře. Bečky, vyrobené věhlasnými bednáři, naplněné vínem až do jeho vypití, ležely na dubových trámech, opírajících se o kamenné nebo cihlové pilířky, v druhé, vlastní sklepní části. Odtud se vinný mok pomocí skleněného koštýře čerpá do pohárků a džbánků ke koštování vína či nověji do sklenic k uložení, nebo archivaci jednotlivých druhů.

Měšťanské „lusthausy“

Vinohradnický areál v Mařaticích má svá specifika, odlišná od vinařských souborů jižní Moravy. Blízkost velkého, významného a bohatého města Uherského Hradiště a úmluva s velehradským klášterem již v 16. století umožnily nejen městu, ale také jeho zámožným občanům pronajmutí či zakoupení vinohradu a budování vinného sklepa i vinohradnické stavby s lisovnou nad jeho klenbou. Z jednoduchých hliněných nadzemních staveb s doškovými střechami se v  průběhu doby vyvinuly půvabné stavby s pobytovými místnostmi. Řešení těchto „lusthausů“ odpovídalo romantickým dobovým představám o letním bydlení či společenském setkávání při víně na nedělních procházkách. Mezi nejstarší dochované vinařské domy náleží mimo jiné hodnotné vinařské objekty chráněný a odborně renovovaný vinný sklep čp. 381 na parcele č. 36. Stejně jako mohutné sklepy z 18. století ve Vinohradské ulici, například čp. 260, čp. 44 a další, nese výrazné stopy barokního uměleckého pojetí a připomíná tak stavební kulturu nedotčenou soudobými necitlivými přestavbami historických objektů.

Autor: VĚRA KOVÁŘŮ

Vaše názory

Každému krojovanému přispějeme tisícikorunou

Uherské Hradiště

Každému krojovanému přispějeme tisícikorunou

Uherskohradišťská Nadace Děti - kultura - sport není jen hlavním podporovatelem Slováckých slavností vína a otevřených památek,...

25. 7. 2008
Slavnosti přinesou atraktivní novinky

Uherské Hradiště

Slavnosti přinesou atraktivní novinky

Přípravy na letošní šestý ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek, které se konají v Uherském Hradišti...

25. 7. 2008
Novotný chystá vznik rodinného firmy

Babice

Novotný chystá vznik rodinného firmy

Osmnáct let stál v čele jedné z nejúspěšnějších českých firem a jen v našem regionu dával práci...

25. 7. 2008
Velehrad: Křižovatka kultur

Velehrad

Velehrad: Křižovatka kultur

Dny lidé dobré vůle se staly dějištěm podpisu mimořádně důležité dohody, která by měla pomoci k obnově...

24. 7. 2008

Související

Uherské Hradiště

Jsme tu pro všechny, kteří si slavnosti chtějí užít

Rozhovor s Antonínem Machem, ředitelem Klubu kultury, který je hlavním pořadatelem Slováckých slavností vína a otevřených památek...

Uherské Hradiště

Na výstavu vín do Reduty letos zdarma!

Tradiční součástí Slováckých slavností vína a otevřených památek je nedělní výstava vín v Redutě. Pro město Uh....

Uherské Hradiště

Národní výstavy vín slovácké podoblasti bude letos opět "korunovat“ Putování Vinohradskou ulicí

Také letošní ročník Putování Vinohradskou ulicí, které je vyvrcholením každoročních Slováckých slavností vína a otevřených památek, bude...

Uherské Hradiště

Sklepy Mařatice se chystají na velkolepé Putování Vinohradskou ulicí

Putování Vinohradskou ulicí je již 12 let vyvrcholením každoročních Slováckých slavností vína a otevřených památek. A ne...

TOPlist