FacebookYoutubeInstagram

V šedesáti v plné síle

Uherské Hradiště Zajímavosti 25. 4. 2009
V šedesáti v plné síle

ZŠ a MŠ Uh. Hradiště Palackého náměstí slaví letos šedesát let od svého založení. A má opravdu bohatou historii. Své dětské krůčky absolvovala pod názvem Zvláštní škola ve Starém Městě a v Kunovicích. Během doby škola rostla a vznikala další pracoviště v Uh. Hradišti, postupně v ulicích Nádražní, Františkánská, Šafaříkova.

Svoji pouť při hledání zázemí zakončila v roce 1984 na Palackého náměstí, kde až dosud sídlí hlavní budova školy. Další pracoviště dnes najdeme ve Štěpnicích, na Velehradě a na dětském oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

V současné době má škola několik součástí, kterými jsou ZŠ praktická, ZŠ speciální, přípravný stupeň ZŠ speciální, MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení a školní družina. Je to jediná škola tohoto zaměření v regionu Uherskohradišťska, ale dojíždějí sem i žáci z širšího okolí.

Škola vzdělává žáky s různým stupněm mentálního postižení a děti hospitalizované v nemocnici, které potřebují pro své vzdělávání specifické podmínky. Příkladem mohou být cíleně vypracované školní vzdělávací programy, individuální vzdělávací plány podle potřeb žáků, nízké počty žáků ve třídách, výrazný individuální přístup, odborný pedagogický sbor složený ze speciálních pedagogů, speciální výukové metody a postupy. Pedagogové využívají při vyučování i moderní techniku a mohou tak zařazovat moderní metody, které směřují k dalšímu zkvalitňování a zatraktivnění výuky. Na ZŠ praktické je součástí výuky anglický jazyk. Žáci mají možnost výběru ze zájmových činností. Samozřejmostí je spolupráce s rodiči, s lékaři, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se Speciálně pedagogickými centry a s dalšími odborníky. Kvalita školy se odráží i ve vysoké úspěšnosti žáků při přijímacích řízeních na další školy.

Za šedesát let svého působení si škola vytvořila silnou tradici, má za sebou mnoho zkušeností, dosáhla mnoha úspěchů. Za největší úspěch ale vždy považuje spokojeného žáka a spokojené rodiče. A také skutečnost, že se jí dál daří naplňovat svůj hlavní cíl, kterým je rozvíjet osobnost a schopnosti žáků tak, aby se mohli v maximální možné míře zapojit do běžného plnohodnotného života. 

Autor: pedagogové školy

Vaše názory

Aquapark v Hradišti? Už příští léto!

Uherské Hradiště

Aquapark v Hradišti? Už příští léto!

Brány nového venkovního plaveckého bazénu v Uherském Hradišti se možná otevřou již v červnu příštího roku. Tvrdí...

5. 4. 2009
Zachycení pomíjivého okamžiku

Uherské Hradiště

Zachycení pomíjivého okamžiku

Kdo by neznal v Uh. Hradišti místo, které je s fotografií a fotografováním spojeno více jak sto...

18. 3. 2009
Trendy moderní kuchyně

Uherské Hradiště

Trendy moderní kuchyně

I v dnešní době, kdy během posledních deseti let v našem okrese vzrostl počet restauračních zařízení minimálně...

10. 3. 2009
Vývoj cen svozu odpadu na Brodsku

Uherskobrodsko

Vývoj cen svozu odpadu na Brodsku

rok papír plast 2006 150 Kč/t** 0 Kč/t 2007 200 Kč/t 1000 2008 200 Kč/t 1000 2009 350 Kč/t 2000 Dodatek 09* 1045 Kč/t 4400 * dodatek zatím starostové...

17. 2. 2009
TOPlist