FacebookYoutubeInstagram

V Academic School jsou učitelé partnerem

Uherské Hradiště Zprávy, Fotbal 20. 6. 2019
V Academic School jsou učitelé partnerem

V naší škole pracují učitelé angličtiny a čeští učitelé jako rovnocenní partneři, kteří pomáhají každému dítěti dosáhnout jeho maxima. Každý týden učitelé na společných schůzkách diskutují o tom, co bude obsahem jednotlivých vyučovacích hodin, tak aby výuka v obou jazycích byla koordinována. Angličtí učitelé působí nejen v hodinách cizího jazyka, ale spolupracují s českými učiteli i při výuce v dalších předmětech daných osnovami základní školy. Žáci tak získávají nenásilným způsobem základní  anglickou slovní zásobu v různých oborech. Rodiče mají navíc možnost pro své dítě volit už od první třídy směr s rozšířenou výukou anglického jazyka. V rámci školného mají pak tito žáci ve výukovém programu zařazeny další hodiny vedené pouze v angličtině. Výuka v těchto hodinách je zaměřena na procvičování plynulého čtení s porozuměním, na procvičení korektní výslovnosti a plynulosti mluveného slova a dále také na upevnění matematických pojmů a úkonů.

Ve všem, co děláme, se snažíme vytvořit rodinnou atmosféru a podporujeme pozitivní myšlení žáků. Používáme při výuce nejnovější interaktivní tabule, děti mají přístup k tabletům nebo k NTB, které jsou používány jako učební pomůcky. Používáme známé zdroje a programy, které využívají i jiné mezinárodní školy po celém světě.

Naši učitelé podporují inkluzivní prostředí ve škole a naše učebny jsou interaktivní, kreativní a stimulující.

Autor: les

Vaše názory

TOPlist