7 adventních otázek na tento týden

7 adventních otázek na tento týden
Foto: ilustrační foto
Slovácko Volný čas 02 / 12 / 2020

7 adventních otázek na tento týden

1) Co je advent

Advent je čas očekávání a přípravy na narození Ježíše Krista. Slovo je odvozeno z latinského adventus - příchod.

2) Ve kterém století se začal slavit?

První písemná zmínka o existenci adventu pochází z druhé poloviny 4. století ze Španělska.

3) Je pravda, že advent zahajuje církevní rok?

Křesťanské chápání času se odvíjí od Kristova narození. Je to důležitý milník v lidských dějinách, proto také o událostech, ke kterým došlo, říkáme, že se odehrály před Kristovým narozením, nebo po něm. Protože advent je silně spojený s Božím narozením, je také první adventní neděle zároveň prvním dnem církevního roku.

4) Co je symbolem adventu?

Nejdůležitějším symbolem adventu je adventní věnec. Je to vlastně i symbol vítězství a královské důstojnosti. Dokonce i v Bibli se mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Dnes si však málo lidí uvědomuje, jaký je jeho skutečný význam, a stal se spíše dekorací na našich stolech. Nejdůležitější jsou čtyři svíčky, které jsou na každém věnci. První adventní neděli se obvykle tyto symboly světí v kostelech.

5) Jaký nese název první adventní neděle?

První adventní neděle je označována za železnou. V tuto neděli se zapaluje na adventním věnci první svíčka, která symbolizuje naději.

6) Jaký má význam první svíce?

Nese jméno svíce proroků - na památku proroků, hlavně Izaiáše, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Tato svíčka měla barvu fialovou, představuje naději a očekávání.

7) Adventní věnec patří pouze na stůl?

Kromě adventních věnců se domovy dříve zdobívaly i jednoduchými věnci bez svíček. Vyráběly se z různých rostlin a měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství.

Tagy článku

TOPlist