Dnes můžeme pohlaví střídat podle nálady

Dnes můžeme pohlaví střídat podle nálady
Foto: ilustrační foto
Slovácko Volný čas 12 / 05 / 2024

Pohlaví se neřídí anatomií, ale pocity...

Mnozí z nás přestávají světu rozumět. Jasné věci jsou dnes nejasné a o daných věcech se pochybuje. Proč už není jisté, že po světě chodí muži a ženy? Kde se vzalo dalších x pohlaví a genderových indentit? Proč se na školách a některých institucích začínají budovat společné toalety? Proč je v dětských pohádkových knížkách rodina znázorněna na několikero způsobů? Kam až to necháme v bezhraniční společnosti zajít?

Sotva lidé s přivřením očí přijali vztahy jednoho pohlaví, doslova se vyrojily desítky dalších genderů, nad kterými většina z nás kroutí hlavami. Uvádí se, že je jich 40, 74... anebo už 100? Jak je to vůbec možné? Zbláznili jsme se už definitivně? Nebo je to jen módní záležitost z nudy pro zviditelnění? Babo, raď!

Společnost vzala na milost zásadní sexuální odlišnosti  

Dříve by bylo doslova nemyslitelné, aby žil muž s mužem nebo žena se ženou. Natož aby společně vychovali děti. Postupem doby byly tyto vztahy brány na milost a po dalších letech i uzákoněny. Vžilo se ustálené seskupení pojmů lesbická a gay menšina, ke které se však zanedlouho přidala i bisexuální, transgender a úplně nově i intersexuální menšina. Všechny tyto menšiny jsou sdruženy pod zkratkou LGBTI.

V současnosti přibylo ke zkratce ještě písmeno Q jako queer, které zahrnuje všechny lidi, kteří se cítí být odlišní od většinou přijímaného konceptu heterosexuality.

Co je pohlaví a co gender?

Pohlaví - je děleno na mužské a ženské chromozomy. Žena má pohlavní chromozomy XX, muž má jeden pohlavní chromozom XY. Pouze několik procent lidí se narodí s odlišnými chromozomy „do špatného těla“.

 Gender - je prázdné místo, do kterého si lidé mohou dosadit, co sami chtějí. Mohou se identifikovat jako muž či žena, mohou být stovkou genderových identit, které se neustále vyvíjejí.

 Jak to bude vypadat v budoucnosti?

Vůbec by mě nepřekvapilo, když by za pár let z jazyka českého úplně zmizelo tvrdé Y a měkké I! Nebude totiž zřejmé, zda jde o mužský, nebo ženský rod. Bylo by totiž genderově opovážlivé napsat tvrdé Y ve větě „ženy si myslely,“ když jedna z nich by se v tu chvíli cítila trochu více jako muž, tedy aerogender či affectugender. Říkáte si, že „je to padlé na hlavu“? Mám obavu, že i když to vypadá naprosto absurdně, ve společnosti, která akceptuje tento směr, k tomu pravděpodobně jednou i dojde. Chování různých pomatenců ovlivňujících mladou generaci k tomu přímo vybízí...

A co děti? Opravdu dojde k tomu, že budete děti vychovávat neutrálně? 

Někteří rodiče pod tlakem doby snad i uvažují, že budou děti vychovávat genderově neutrálně, dokud se potomek nerozhodne, do které skupiny bude patřit. Kluci už nebudou závodit, soupeřit, hrát si s auty, montovat stavebnice a říkat si klučičím jménem a holky zase přijdou o panenky, kočárky, hraní si na maminky a podobně? Vždyť to by byl úplný bizár. I transsexuální děti si pohlaví nevybírají, ony se tak narodí. Jim je to dané biologicky „od přírody“ a zažijí si kvůli tomu spoustu trápení. Proto neblázněte a nechejte výchovu pro holky a kluky jako doposud.

Pochopení pro odlišnosti ano, ale co je moc, to je moc...

Odlišnosti jsou vítané, ale nesmí se to přehánět. Na lesby a gaye, transsexuály a bisexuály si lidí zvykli, stejně jako na jiné menšiny. Dříve bylo vše jednodušší. Rebelující „teens“ se ztotožňovali s hudbou, kterou poslouchali, a bylo zřejmé, kam patří. Objevily se barevné vlasy, pankáčská číra, řetězy a místo pearcingu naušnice a sichrhajsky. Po revoluci nastala doba chaosu, tetování, nudy, ztráty povinností a drog ve velkém. A dnes? „Teens“ experimentují s pohlavím.

Ráno se probudím jako žena, přes den jsem bezpohlavní a večer usínám jako muž? To jako fakt? Chápu pocity lidí, kteří se narodili do opačného těla. Tomu rozumím, ale abych se řídila momentálními pocity?

Co to pak udělá s dětmi, které se od malička učí, že holky mají „pipinku“ a kluci „pinďu“? Že dítě se narodí mamince a tatínkovi?

 

Abyste se v pojmech lépe vyznali, přiblížíme vám několik z nich.

  • Nebinární nebo genderqueer osoby - obecné označení pro všechny, kdo nedokáží zcela zapadnout ani do jedné ze škatulek muž či žena
  • Genderfluidní osoby - zastřešující termín pro ty, jejichž genderová identita se mění
  • Bigender osoby - jejich genderová identita se mění z mužské na ženskou a naopak v závislosti na kontextu nebo na situaci
  • Trigender osoby - jejich genderová identita se pohybuje mezi mužskou, ženskou a třetím pohlavím v závislosti na kontextu nebo na situaci
  • Pangender osoby - jejich genderová identita je souhrnem všech identit 
  • Polygender osoby - jejich genderová identita je souhrnem mnoha identit, ne však všech
  • Neutrois - zastřešující termín pro osoby, které se identifikují genderově neutrálně
  • Agender osoby - necítí příslušnost k žádné genderové identitě
  • Genderless osoby - neidentifikují se s žádným genderem
  • Dvojí duch - osoby, které ve svém životě naplňují role obou tradičních pohlaví; tento pojem byl užíván mezi původními obyvateli Severní Ameriky, ale v současnosti jej používají i jiné kultury

Další identity pohlaví, nad kterými lze pouze kroutit hlavou...

Aerogender - mění pohlaví podle okolí.

Affectugender - mění pohlaví na základě svých nálad a výkyvů.

Ambonec - osoba je muž i žena, a přesto není ani jeden.

Amicagendera - jeho identitu ovlivňují přátelé.

Anesigender - má blízko k určitému typu pohlaví, ale lépe se ztotožňuje s jiným.

Anongender - identitu má, ale raději by neměl žádnou.

Caelgender - pohlaví ovlivněné kvalitou a estetikou vesmíru.

Collgender  - osoba má v jeden moment různá pohlaví.

Colorgender - pohlaví určují barvy.

Demifluid - více pohlaví, některé statické, jiné tekuté.

Genderflow - plynule pluje mezi nekonečnými pocity.

Mirrorgender- se mění na základě osob v okolí, aby vyhovoval každému.

Genderqueer - osoba má pocit, že pohlaví není dost, a nemůže si vybrat.

Cisgender (cis) - osoba, která se ztotožňuje s pohlavím, s nímž se narodila.

Transgender (trans) - protiklad cisgender, osoba není smířená s pohlavním, s nímž se narodila.

Queer - zahrnuje všechny, jejichž identita není hetero nebo cis.

Nebinární - osoba se necítí být ani mužem, ani ženou.

Androgyn - z hlediska genderové identity tato osoba nezapadá do typické mužské či ženské role ve společnosti. Používá se též označení ambigender nebo polygender. Tyto osoby rovněž provází výrazné rysy obou pohlaví.

Agender - neztotožňuje se s žádným pohlavím. Je zcela bezpohlavní.

A tak bychom mohli pokračovat...

autor: IVA PAŠKOVÁ

Tagy článku

TOPlist