Krkonošská tragédie potvrdila, že mezilidské vztahy jsou zásadní

Krkonošská tragédie potvrdila, že mezilidské vztahy jsou zásadní
Foto: ilustrační foto
Slovácko Volný čas 12 / 01 / 2023

Krkonošský příběh o zoufalosti a neschopnosti či neochotě se partnersky domluvit zasáhl v minulém týdnu snad každého z nás...

K sebelásce patří umění říci NE!

Co muselo předcházet tomu, aby nešťastná matka vlastní rukou sprovodila ze světa nevinné tříleté dítě a následně i sebe sama? Jak je možné, že spory o dítě došly až do bodu, který ji dovedl k tak hrůznému činu? Jak se tomu dalo zabránit?

Kolik obdobných případů se děje za zdmi našich domovů? Kolik rodičovských hádek si musely vyslechnout bezbranné děti? Kolik zažily obav a strachů? Kolik si kvůli hádkám a neschopnosti se navzájem chápat, uctívat a milovat nesou traumat a duševních bolestí?

Krkonošská tragedie jen potvrdila, že mezilidské a partnerské vztahy jsou naprosto zásadní pro život. Dnes se proto zaměříme na vlastní hranice.

 Nenechejte na sobě štípat polínka

Jakmile se v partnerských, rodinných či pracovních vztazích cítíte nekomfortně, dusíte v sobě vztek, křivdy a nespokojenost, pojďte s tím něco udělat. Po schopnosti správně partnersky komunikovat, kterou jsme rozebírali v prvním díle seriálu, je druhým krokem naučit se říkat NE!

Jakmile se nenaučíte říkat ne, stanete se otrokem druhých. Milujete svoji rodinu a jste ochotni na úkor vás samých vše rodině obětovat. Začíná to malými ústupky vůči sobě, pak sebeobětováním, pečovatelstvím, samaritánstvím a velkou obětavostí vůči všem. Nejste schopni říci ne a pak skrze stovky „dobrých skutků“ nežijete svůj vlastní život, ale život druhých. Necháte proti své vůli na sobě štípat polínka a uvnitř jste rozsekaní na kusy.

Sebeláska vzniká už v dětství

Nejprve se naučte mít se rádi a pak teprve můžeme rozdávat lásku druhým.

Problémem mnohých lidí je, že se neumí mít rádi. Rodiče v nich v dětství nepodporovali sebelásku a vychovávali je způsobem: „něco za něco“, „lásku si musíš zasloužit“, „nejsi dobrý, tak se snaž“, „vezmi příklad z toho či onoho“,  „teď jsi mě zklamal, nechoď mi na oči“... atd.

Neřiďte se těmito vzorci výchovy, nepřipouštějte si naučená přesvědčení a soustřeďte se na sebe. Na to, co vás těší, co vám naopak vadí. Rozhodujte se sami o tom, s kým a jak trávíte svůj život. Respektujte své potřeby a pocity. Najděte způsob a odvahu, jak nedělat věci, které se vám vyloženě protiví. Přestaňte čekat, až vás někdo zachrání, a přijměte vlastní zodpovědnost za svůj život.

Sebelásku, která se poslední dobou objevuje v mnoha souvislostech,  si ale nesmíte splést se sobectvím. Sobec neumí být velkorysý, nebere ohled na druhé, není schopen pomoci.

Workoholici všem dokazují, jak jsou dobří

Workoholismus a perfekcionismus není povahový rys, ale nedostatek sebelásky. Workoholici podvědomě dokazují celému okolí, jak jsou dobří, aby si vysloužili pochvalu. Touží po uznání, proto pracují na 200 %. Z nedostatku sebelásky prahnou po lásce od druhých. Takový člověk pak dělá a říká věci jen podle druhých, aniž by s nimi vnitřně souhlasil, jen proto, aby se zalíbil. Ostatní jej ale prokouknou a nikdo si ho neváží. Naopak, často jeho ochoty a snahy zalíbit se zneužívají.

Bojím se říkat ne

Co dělat, když někdo nerespektuje vaše postoje a potřeby? Když musíte jít někam, kam nechcete, musíte dělat něco, na co nemáte čas a chuť. Bojíte se nesouhlasit a vyjádřit se? Bohužel, pak se často obětujete!

Pokud jste se rozhodli na sobě pracovat, kromě sebelásky je potřeba naučit se říkat ne a stanovit své hranice.

Obrovskou roli hraje dobrá argumentace a schopnost vyjednávat - asertivně, pevně a s velkou laskavostí. Balancovat, abychom nikoho nezranili. Správně říci ne může být mnohdy ku prospěchu věci, obzvlášť pokud tím ochráníte své hranice.

Vždy použijeme laskavý, příjemný tón.

Nesouhlas s čímkoli: "Já to mám takhle, ty to máš takhle..."

Účast na schůzce, akci: "Moc bych rád/a, ale nemohu přijít, protože mám velmi důležitou rodinnou událost."

Pracovní požadavky vedení: Vyslechněte si pečlivě argumenty vedoucího a důvody, které jej vedou k nějakým úkolům, změnám smlouvy apod. Pokuste se poprosit o nějaký čas k rozhodnutí. Požadavky zvažte a postavte se k nim po zvážení vašich možností v rámci zachování dobrých vztahů na pracovišti. Pokud nesouhlasíte, s veškerou laskavostí a účastí se pokuste najít jinou variantu.  

Nabídka pokrmu: "Nechci tě urazit, ale právě držím dietu a nevezmu si.“ Pokud nátlak trvá: "Vezmu si rád/a pro děti."

Nabídka vztahu: „Jsi mi sympatický/-á, potřebuji čas si to rozmyslet." Anebo: "Neber si to nijak osobně, jsi mi sympatický/-á, ale ještě se nechci zavazovat, nevidím ve vztahu perspektivu pro sebe ani pro tebe.“

Střídavá péče, výchova - toto je vysoce citlivé téma. Pokud vám nevyhovují výměny, je třeba o tom komunikovat, klidně prostřednictvím mediátora. Mediátor vám může skutečně velmi pomoci propojit komunikaci, vyjasnit nové uspořádání střídavé péče a vytvořit smysluplnou odpovídající dohodu.

 

Desatero jak se začít mít rád

• Na každé situaci najděte něco hezkého

Nevyhledávejte problémy - nekritizujte sebe ani ostatní

Nemyslete jen na ostatní, první pocity patří vám

Buďte k sobě laskaví

Nechejte se opečovávat

Zlepšete životní styl

Najděte každý den chvilku pro sebe

Nedělejte ostatním to, co byste nechtěli, aby dělali oni vám

Poslouchejte svou intuici

Nechovejte se tak, jak byste nechtěli, aby se ostatní chovali k vám

autor: IVA PAŠKOVÁ

Tagy článku

TOPlist