Montessori můžu jen závidět

Montessori můžu jen závidět
Foto: iva
Slovácko Volný čas 21 / 01 / 2014

Výuka je zaměřená individuálně na dítě. Učitel ustupuje do pozadí

Déja vu… - dalo by se říct při mém návratu na základní školu, kde jsem strávila půlku svého dětství. Jenže! Za pětadvacet let, kdy jsem opustila Základní školu Za Alejí, se změnila k nepoznání. Šedivé chodby a studené třídy prozářily barvy s pestrými výtvory žáků. Interiér školy i átrium přímo vybízí k vnitřní pohodě a příjemné náladě. Procházím školou až ke třídě Montessori, která je důvodem mé návštěvy.  

A to mi teprve spadla brada. S prvňáčky a jejich učitelkou Marcelou Beňovskou jsem strávila část vyučovacího dne. Najednou mi nekonečné řeči o reformě školství připadaly jako nesmyslné žvanění, protože jsem viděla malé školáčky naprosto v klidu, samostatně a nadšeně pracovat bez toho, aby je někdo napomínal nebo nutil k pozornosti. 

Přesto, že výuka montessori u nás začíná pomalu pronikat k rodičům, školy u nás, spolu waldorfskými školami, přežívají na okraji zájmu úřadů i konzervativců. 

Obyčejný den ve třídě 

Vyučování začalo ranním kruhem, kde děti mluvily o tom, co všechno předešlý den zažily, s učitelkou (které tykají) se domlouvaly, co se bude toho dne dělat. Zazpívaly písničku kolem glóbusu, zahrály si písmenkové hry, popřály si pěkný pracovní den - a pak se stalo něco nečekaného. Šestnáct dětí se najednou rozplynulo v prostoru třídy. Někdo pracoval v lavici, jiný si v koutku prohlížel a četl knihu, zbytek byl v několika skupinkách na koberci. Každé dítě dělá něco jiného, jen někde sedí u koberce s pomůckami dvojice či trojice, mezi nimi prochází učitelka, a když někdo něco potřebuje, stráví u něj pět či deset minut. Nejdřív mi nebylo jasné, jak to, že ti mrňousi vědí, co mají zrovna dělat. Rozprchli se totiž s naprostou jistotou. Ale pak jsem pochopila. Od začátku jsou k tomu vedeni jiným systémem výuky.  

Co je smyslem výuky? 

V montessori škole je výuka zaměřená individuálně na dítě. Učitel v tomto případě ustupuje do pozadí, je spíš průvodce, pozorovatel. Každé dítě pracuje na svém úkolu, někdy samo, jindy s kamarádem či ve skupině. Jeden pracuje rychleji, jiný pomaleji, ale svým tempem. „Pokud potřebuje v některém momentě více času na pochopení učiva, zastavíme se a procvičujeme podle vlastní potřeby,“ vysvětluje učitelka.

Úkoly jsou připravené tak, aby zasáhly co nejvíc smyslů. Takže matematika, to není u malých dětí práce nad papírem s abstraktními čísly, ale hra. Něco, co děláte rukama, když skládáte a přesypáváte korálky, nebo sestavujete z barevných karet velká čísla. Pomůcky jsou pro montessori pedagogiku charakteristické, na každou činnost je připravena jiná a pracovní postup je promyšlený do detailu. Dítě si opravdu může vybrat, co a jak rychle bude ten den dělat, ale většina činností ho vede krok za krokem k jasně vymezenému cíli. Právě připravenost prostředí je základ všeho - kromě toho musí navíc vzbuzovat bezpečí a klid. Velký důraz je také kladen na vnitřní pohodu a mír. „Z vlastní zkušenosti musím říct, že je to znát i na vzájemných vztazích,“ dodává učitelka, v jejíž třídě žáci nesedí v lavicích, když nechtějí. Mohou si vybrat, na čem chtějí v daný okamžik pracovat. „Pokud jim chci ukázat nové učivo, pozvu je k prezentaci. Ve svém věku jsou velmi zvídavé, milují příběhy a pracuje u nich fantazie,“ vysvětluje Marcela Beňovská. „Pomůcky, které používají, jsou velmi jednoduché, ale hodně názorné. Tak, aby dokázaly pochopit, jak funguje svět,“ dodává. 

Známkování už se nenosí

V montessori škole se neznámkuje. Každý týden děti nosí rodičům k nahlédnutí písemné připomínky k jejich práci i chování. V pololetí a na konci roku pak žáci dostanou podrobné hodnocení. Zdaleka však nejde o vysvědčení ani o způsob jeho předání, na jaký jsou žáci zvyklí v klasických třídách. Neobjevují se na něm totiž známky, ale slovní hodnocení znalostí i chování. 

P.S. Malým prváčkům můžu jen závidět. Nám se kdysi ve stejné škole o takové výuce ani nezdálo. Proto nechápu, proč už není celé školství převedeno na tento způsob.


Postřehy učitelky Marcely Beňovské

Proč jste se rozhodla pro montessori? 

Protože mám pocit, že v běžném školství pořád řešíme reformy legislativně, ale žádné změny se prostě nedějí. 

Často se o nových metodách mluví v superlativech, ale praktické zkušenosti jsou pak jiné. Co na tento způsob výuky říkáte jako učitelka? 

Z proškolování v montessori jsem nasbírala hodně osobních zkušeností z různých škol. Velmi se mi líbí, že děti, které si zvyknou pracovat tímto způsobem, získají vnitřní motivaci něco se dozvědět. Pak se samy chtějí naučit všechno, co je jim předloženo. Nikdo je nemusí do ničeho nutit, neustále ukázňovat a držet v lavici, aby dělaly přesně to, co je po nich požadováno. Ony to totiž chtějí samy.  

Přihlásila byste své dítě do takové třídy?  

Byla bych ráda, kdyby mé dítě chodilo do třídy, kde ho učení bude bavit, kde spolu děti vychází dobře, jsou ohleduplné, kamarádštější a pomáhají si. 

Jaká je budoucnost výuky montessori na vaší škole?  

Zatím máme první třídu a každý ročník budeme otevírat další, zatím až do páté třídy. Pak bychom chtěli mít sloučenou první až třetí třídu a pak čtvrtou s pátou. Vzniknou tak dvě až tři homogenní třídy, kde si děti prožijí kontakt mezi mladšími a staršími spolužáky. Měly by si pomáhat, učit se spolupracovat. Pokud bude prvňáka zajímat učivo třeťáka, má možnost se zapojit. Stejně jako když si páťák při spolupráci se čtvrťákem zopakuje a tím také zafixuje znalosti z matematiky. 

Jak vaši žáci zvládnou přechod na druhý stupeň či víceletá gymnázia mezi normální žáky, kde jsou pokřivené vztahy, šikana, nespravedlnost  a mnohdy i nekompromisní autoritářství učitelů?

Naši žáci nejsou nijak vytržení ze společnosti. Účastníme se všech akcí školy, s jinými dětmi chodí do družiny, mají společné zájmové kroužky. Díky tomu, že na naší škole teprve začínáme, o to, jak to funguje v praxi, jsme se zajímali u škol, které už absolventy mají. Dostalo se nám však uklidňující odpovědi. Absolventi výuky montessori jsou zvyklí být hodně samostatní, a mají tak větší průpravu pro další studia. V sociální sféře si kolem sebe dokáží vytvořit prostor, který je ostatními přijímán velmi pozitivně. Vychází totiž ze vzájemného respektování. Možná jen konzervativní kolegové mohou být zpočátku nejistí - pokud nepřistoupí na fakt, že mají před sebou rovnocenného partnera. 

Všechno nové je o penězích. Kolik musí rodiče za výuku zaplatit?   

Na státních školách, mezi které patří i ta naše, se platí jen za zvláštní pomůcky. Měsíčně je to 600 korun, což není zase tak strašné, oproti sumám na školách soukromých. Ve třídě máme žáky z různých sociálních vrstev, místní i děti z okolních obcí. Zápis do prvních tříd probíhá naprosto normálně. 

A názor maminky? 

Já jsem naprosto nadšená přístupem paní učitelky i radostí mého syna. Do školy chodí nadšený a opravdu rád. Za půl roku udělal velký pokrok jak v samostatnosti, tak ve změně chování. Líbí se mi týdenní hodnocení, komunikace se školou. Nadchly mě také třídní schůzky, kde jsme s ostatními rodiči neseděli v lavicích, jak je zvykem, a báli se cokoli říci nahlas, ale v kruhu u stolu, kde se vedly přínosné debaty. Mým velkým přáním je, aby se na škole otevřely další třídy a můj syn vystudoval celou školní docházku v montessori třídě. 
Ester Grebeňová - Haldinová

autor: Iva Pašková
TOPlist