NEDUHY STÁŘÍ - Choulostivé potíže s inkontinencí

NEDUHY STÁŘÍ - Choulostivé potíže s inkontinencí
Foto: Egon HAVRLANT
Uherské Hradiště Volný čas 14 / 08 / 2019

seriál DOBRÉHO DNE

Tématem močové inkontinence pokračuje letní seriál DOBRÉHO DNE věnovaný neduhům souvisejícím s pokročilým věkem. Tyto choulostivé zdravotní potíže se týkají mužů i žen, přičemž četnost onemocnění stoupá s věkem.

Častěji postihuje ženy

Inkontinence moči je charakterizována jako porucha funkce močového měchýře nebo svěrače močového měchýře nebo i kombinace obou poruch, přičemž velmi nepříjemným projevem je mimovolný únik moči, který onemocnění provází. „Jedná se o relativně častý a velmi obtěžující stav. Močová inkontinence se může projevit například náhlými úniky moči během kašle, smíchu, pohybu a podobně. Člověk ji může vnímat také jako nucení na močení, které je tak silné, že není možné včas dojít na toaletu,“ popisuje obvyklé projevy močové inkontinence Marek Heča, primář Urologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice.
Podle zkušeností odborníků toto onemocnění častěji postihuje ženskou populaci, a to v souvislosti s hormonálními změnami během menopauzy, které ovlivňují složení pojiva podpůrných tkání. „Laicky řečeno klesá elasticita tkání, které mají být elastické, a snižuje se pevnost svalů včetně těch, které slouží k udržení moči. Na vznik inkontinence moči má taktéž vliv genetická zátěž,“ podotýká primář.
Rozdíl mezi muži a ženami při vzniku inkontinence je dán anatomií dolních močových cest, důležitou roli zde hraje délka močové trubice a hlavně vztah s okolními orgány. U mužů pak inkontinence moči úzce souvisí s prostatou a hlavně s operačními výkony na ní. „Obecně se onemocnění dělí na více typů. Stresová inkontinence moči se projevuje při zvýšeném nitrobřišním tlaku, který vzniká třeba při kašli, kýchání, smíchu, zvedání těžkého břemene. Pro urgentní inkontinenci je typické urputné nutkání na močení, které nejde oddálit a následkem je pomočení. Celkem častým typem je kombinace stresové a urgentní inkontinence, tedy takzvaná smíšená inkontinence moči. Zvláštním typem je pak inkontinence odborně označovaná jako paradoxní ischurie, kdy dochází k pomočení s přeplnění močového měchýře. Je častější u mužů a je typická u zablokování močení při zvětšené prostatě,“ vypočítává Marek Heča.

Muži návštěvu odborníka oddalují

Potíže s udržením moči a pomočováním v dospělosti jsou samozřejmě vždy velmi choulostivou záležitostí. Podle odborníků se tak často stává, že pacienti nemají odvahu se svěřit se svými problémy praktickému lékaři, natož přijít ke specialistovi, jakým je třeba urolog nebo gynekolog. „V tomto směru jsou zodpovědnější ženy. Muži oddalují svou první návštěvu urologa do pozdějšího věku nebo ponechávají stav zajít až za únosnou mez, kdy jsou dohnáni na urologii svou partnerkou nebo kritickým stavem. Máme dokonce zkušenosti, že i pak jsou v ambulanci u lékaře schopni své problémy bagatelizovat nebo je zatajovat,“ popisuje primář urologie. Vzhledem k tomu, že u mužů často souvisí uvedené problémy s prostatou, bývá onemocnění odhaleno při prvním vyšetření na urologii. „Toto preventivní vyšetření se doporučuje poprvé absolvovat kolem padesáti let věku, a u rizikových pacientů, u nichž se onemocněné prostaty vyskytlo v rodině, už po čtyřicítce,“ dodává Marek Heča.
Ženy jsou v tomto ohledu ke svému zdraví mnohem více zodpovědnější, navíc absolvují pravidelné gynekologické prohlídky už od dívčího věku. Právě u žen vznik inkontinence moči souvisí samozřejmě i s dalšími důvody. Jako nejčastější se podle odborníků uvádí těhotenství a porod u ženy, kdy může dojít k poškození závěsného aparátu pánevních orgánů. U obou pohlaví jsou pak rizikovými faktory obesita a chronický kašel. „Předcházet inkontinenci moči je možné zdravým životním stylem. Důležitý je dostatečný pohyb a přiměřená tělesná váha, která nesklouzává k nadváze natož obezitě. Vhodné je samozřejmě nekouřit a dodržovat životosprávu,“ říká k prevenci primář urologie.

Pomáhají léky i operace

Lékaři na Urologickém oddělení Uherskohradišťské nemocnice provádí diagnostiku a léčbu obou hlavních typů inkontinence moči. „Převažují ženské pacientky. Obecně a zjednodušeně řečeno urgentní typ inkontinence léčíme medikamenty, stresovou inkontinenci pomocí operačních technik, z nichž v současné době převažují miniinvazivní operace. Jednou z nich je metoda TOT (Transobturator Tape), což je chirurgické zavádění speciální pásky pod močovou trubici drobnými otvory v okolí močové trubice. Operace je elegantní, s dobrou rekonvalescencí a krátkou hospitalizací. Většinou ji provádíme v celkové anestezii. Ročně jsou na našem oddělení provedeny desítky těchto operací. V rámci ambulantní léčby inkontinence se věnujeme několika stovkám klientů za rok,“ vypočítává Marek Heča.
Muži se po operacích na prostatě mohou dostat do situace, kdy je inkontinence moči výrazná a neustupující. „Řešením pak bývá implantace takzvaného umělého svěrače, což je zařízení, které umožňuje uzavírání močové trubice a její otvírání pomocí systému hadiček a rezervoárů tekutiny. Tyto typy operací jsou velmi specifické a provádí se na specializovaných pracovištích ve fakultních nemocnicích,“ dodává primář.

Kvalitu života zlepší i pomůcky

Jako i u jiných onemocnění je podle odborníků nutné provést důkladnou diagnostiku, zjistit hlavní problém a ten následně řešit. Často tak důvod inkontinence moči pomine a stav nemocného se natolik zlepší, že není nutná další léčba. „V léčbě urgentní inkontinence moči se nám daří pomocí nových medikamentů potíže pacientů s velkým úspěchem eliminovat do té míry, že jsou schopni žít bez velkých omezení. Samozřejmě je někdy složitější nalézt optimální lék pro konkrétního pacienta a léčba nemusí být vždy stoprocentně úspěšná. Ovšem i tam, kde je léčba pomocí medikamentů nebo operačními technikami méně úspěšná, můžeme pomoci. Na trhu je dnes široká paleta moderních inkontinentních pomůcek, které jsou z velké části hrazené zdravotními pojišťovnami. Jsme tak schopni i klientům, u nichž léčba nepřináší výraznější zlepšení, nabídnout řešení, které pomůže zvýšit kvalitu jejich života,“ doplňuje primář Marek Heča.

banner
autor: Egon HAVRLANT

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace