První pomoc při nevolnosti z vedra

První pomoc při nevolnosti z vedra
Foto: ilustrační foto  /  Spálenými zády začíná úžeh
Slovácko Volný čas 18 / 07 / 2021

Během pobytu v horku ztrácíme vodu pocením i dechem, postupně se objevuje bolest hlavy a malátnost. Nakonec se snižuje prokrvení mozku. Pak můžete omdlít a upadnout na zem.

První pomoc, když není postižený v bezvědomí:

Jestliže se hned po omdlení postižený sám probere, mírně mu nadzvedněte nohy, aby došlo k snazšímu prokrvení horní části těla a tím i mozku. Pokud postižený nezvrací, dejte mu po malých doušcích napít chladné tekutiny. Nejvhodnější je čistá voda, minerálka nebo čaj. Nikdy mu nepodávejte alkohol! Pomozte mu dostat se do stínu a z dosahu působení zvýšených teplot v okolí. Uvolněte mu tísnící oděv. Máte-li tu možnost, ovívejte ho nebo použijte ventilátor. Pro jistotu přivolejte i lékaře.

První pomoc, když je postižený v bezvědomí:

Stav postiženého může být i tak závažný, že upadne do bezvědomí. Pokud nereaguje na oslovení ani zatřesení, ale po uvolnění dýchacích cest dýchá normálně, položte postiženého do zotavovací polohy a přivolejte záchrannou službu. Je-li opravdu podezření na přehřátí, můžete jej začít chladit, než záchranka přijede. Na hlavu dejte studený obklad, obalte mu předloktí a třísla namočenou látkou a ovívejte ho nebo použijte ventilátor.

Zdroj: Záchranný kruh 

Tagy článku

TOPlist