Uherské Hradiště si dnes připomene Světový den porozumění autismu!

Uherské Hradiště si dnes připomene Světový den porozumění autismu!
Slovácko Volný čas 02 / 04 / 2019

Každý rok ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pořádá pro žáky spřátelených škol a v posledních letech i pro širokou veřejnost připomenutí Světového dne porozumění autismu. Tento den tradičně připadá na 2. dubna. Celoročně úzce spolupracuje i s několika základními školami Uherského Hradiště a blízkého okolí na osvětě a společném kamarádském soužití mezi dětmi intaktními a dětmi s postižením. U příležitosti tohoto dne škola společně s kinem Hvězda sestavila program.
Pro žáky pořádající školy a spřátelených základních škol proběhnou od 8.30 ve vestibulu kina Hvězda dílničky s různými výtvarnými a sportovními aktivitami, na které o hodinu později naváže promítání filmu Simonův vesmír týkajícího se tematiky PAS (porucha autistického spektra) pro starší žáky.
V 17.30 ve stejných prostorách přivítají nejen vzácné hosty, ale i širokou veřejnost na vernisáži autoportrétů a fotografií ze života dětí s autismem pořádající školy a výtvarných prací intaktních dětí na téma „Jak si představuji autistu“. Součástí vernisáže bude i hudební doprovod.
V 18.00 v sále kina začne promítání filmu Simonův vesmír pro veřejnost. Vstup volný.
Autismus je celoživotní neurovývojové postižení. Je jednou z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že člověk dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování. Neznalost autistické poruchy představuje pro autisty a jejich rodiny velký problém v běžném životě. Spousta lidí nedokáže rozlišit mezi autistickým a nevychovaným či zlobivým dítětem. Z toho důvodu pak k dětem, které potřebují podporu a pochopení, přistupují naprosto nevhodně.
Symbolika loga Světového dne porozumění autismu
Modrá barva v logu tohoto dne symbolizuje komunikaci a sebevyjádření - obojí je u lidí s autismem ztížené. Modré oblečení v tento den symbolizuje vaši podporu pro šíření povědomí o autismu, pokud se na akci chystáte a chcete ji podpořit, můžete přijít v modrém. S osvětou pomáhá i město Uh. Hradiště, tyto dny bývá modře osvětlena radnice a některé další budovy ve městě.
Dílek puzzle poté symbolizuje fakt, že autisté vnímají jednotlivosti, jednotlivé informace, ale nedokážou si z nich sestavit správný celek (správný ve smyslu, co považuje za normální většinová populace).
V České republice žije podle odhadů na 200 000 osob s PAS. Autismus neovlivňuje život pouze jedné osoby, ale celé rodiny. Kvůli neinformovanosti se osoby s PAS a jejich rodiny potýkají s odsuzováním okolí, neochotou úřadů, neadekvátní zdravotní a sociální péčí a sociální izolací.

Devatero projevů a znaků autismu
1.    Nezvyklá hra s hračkami
2.    Neschopnost navázat vztah s ostatními
3.    Hyperaktivita nebo pasivita
4.    Nepřiměřený smích a pláč
5.    Přecitlivělost na zvuky
6.    Opožděný vývoj řeči a porozumění
7.    Odlišné vnímání věcí
8.    Potíže se změnami
9.    Nedostatek povědomí o nebezpečí

Číslo týden - 2 - Druhého dubna je Světový den porozumění autismu.
Bublina - Přijďte v modrém podpořit tuto akci.

banner
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace