V novém roce se soustřeďme na vztahy

V novém roce se soustřeďme na vztahy
Foto: ilustrační foto
Slovácko Volný čas 01 / 01 / 2024

Vkročili jsme do nového roku a věříme, že s sebou odnesl vše špatné. V našich myslích zůstanou jen pěkné zážitky umocněné šťastným a klidným prožitím vánočních svátků v kruhu přátel i rodiny.

Umíme správně komunikovat s partnerem?

Nebudeme si však nalhávat, že nás čekají jen samá pozitiva - válka na Ukrajině, která nás silně ovlivňuje, bohužel pokračuje, o zdražování základních komodit a o energiích raději nemluvit. Tyto záležitosti nemůžeme ovlivnit. Můžeme pouze začít šetřit, neplýtvat a neřídit se zákony konzumního způsobu života. Co ale můžeme změnit, jsou mezilidské vztahy, které nás ovlivňují naprosto zásadně.

Vánoční svátky v mnoha rodinách ukázaly, že mezilidské vztahy nejsou takové, jaké bychom si přáli. Pojďme se tedy za pomoci našeho seriálu pokusit na jejich nápravě pracovat.

Naučme se správně komunikovat

Prvním a velmi důležitým faktorem je stanovit si pravidla komunikace se svými nejbližšími.

 Vyřešte nejdříve vaše vztahy

Když je doma mezi partnery pohoda, žije se daleko lehčeji, než když vládne dusno, nevraživost a hádky. To, jak se ve společné domácnosti partneři cítí, záleží rovným dílem na obou.  

V partnerských vztazích je velmi důležité vyznat se nejdříve sám v sobě, ve svých pocitech a emocích, dokázat s nimi pracovat. A především rozumně, vlídně a laskavě s partnerem komunikovat.

Udělejte si to mezi sebou hezké...

Na začátku nového vztahu se vzájemně předem dohodněte, co pro sebe můžete navzájem udělat, abyste to měli „doma“ po všech stránkách hezké. Na způsobu soužití a řešení konfliktů, ...

U dlouhodobých vztahů, kde to funguje pouze ze setrvačnosti, je komunikace trochu složitější. Ve vztazích většinou jeden couvá a druhý ho válcuje, anebo jsou rezignovaní oba partneři, už nemůžou jít dál a sbírají zbytky motivace, proč vlastně vztah udržet...

Ale i po dvaceti třiceti letech, kdy jede manželství ve starých kolejích, kde se do komunikace propisují toxické a stále se opakující věci, jde vše změnit. Když dlouhá léta komunikační kódy nefungují, sedněte si spolu a napište nové - zkuste to úplně jinak. Změňte způsob komunikace a uvidíte, že nastane změna k lepšímu.

Udělejte si hezký večer a otevřeně, s velkou dávkou klidu a laskavosti si promluvte o tom, jak to vy dva mezi sebou máte. Jak to vidíte vy x jak to vidí on.

Komunikace je alfou a omegou každého vztahu. Bez ní to ve vztahu nefunguje. Průšvihem bývá, když se jeden z partnerů sekne a mlčí. Nechce se o problémech bavit a kvůli tomu není možné se společně nikam posunout.

Existuje pár možností, které dokáží přimět partnera ke komunikaci.

Jakým způsobem mluvíte a jednáte?

• Hledáte zbytečné záminky?

• Tlačíte ho do kouta?

• Vytrháváte věci z kontextu?

• Zvyšujete hlas?

• Vyčítáte?

• Nadáváte?

• Dokonce i ponižujete?

• Používáte sprosté a hanlivé výrazy?

Pokud máte opravdový zájem s partnerem správně komunikovat, je nutné odložit vlastní ego. Neútočte na partnera, nevyčítejte, nezesměšňujte a buďte otevřeni tomu, co v komunikaci přichází. Pokud změníte způsob jednání a budete se snažit každý „nesoulad“ řešit s laskavostí a ohledem na pocit toho druhého, můžete přimět partnera ke komunikaci.

Problémem je, že partneři spolu často pouze mluví, ale nekomunikují. Nikam se neposunují. Pokud by používali správnou komunikaci, po debatě by se cítili lépe a posunovali by se. Pokud tomu tak není a věci se stále opakují, nedělají to správně...

Umění naslouchat

Umění naslouchat druhému je jeden z nejmocnějších projevů lásky a základ dobrého vztahu. Pokud vám sděluje partner něco důležitého, věnujte mu maximální pozornost, buďte s ním tady a teď, nalaďte se na jeho vnitřní prožívání. Vypněte veškeré rušivé elementy (televize, nedívejte se do mobilu), neskákejte do řeči, ale dívejte se mu do očí a soustřeďte se. Pak bude partner cítit podporu, respekt a cítit se milován.

Jakmile se ve vztahu děje něco nepříjemného, je nejjednodušší obvinit partnera, že za to může právě on. Jakmile dělá partner to samé, je to začátek konce. Lepší je zeptat se sám sebe, proč se mi tohle děje. Proč se takhle cítím, když partner dělá to a zase támhleto? Co je to za mé vlastní projekce, přenosy, vzorce? Nezavdávám náhodou příčinu?

Jsou-li rány hluboké, nechejte si pomoci

Pokud se manželství ocitlo na tenké hranici, využijte intervence zvenčí - služeb párové konzultace či vztahové mediace.

Vyhrocená situace, která zašla moc daleko, někdy skutečně nejde zvládnout bez pomoci. Partneři se už příliš zranili, zacyklili, za vším něco hledají, takže je ovládl strach a nedůvěra. Raději se stahují a oddalují řešení situace, čímž se vzájemně velmi odcizují a často už není cesty zpět...

 Nejdůležitější body komunikace

• Vžít se do pocitu toho druhého.

• Silná emoce = neukojená potřeba (mluvte bez emocí o tom, co cítíte vy a co cítí váš partner).

• Co můžeme pro sebe udělat, aby nám tady bylo fajn.

• Pokud na vás partner nepříjemně tlačí a vy se neumíte bránit, pláčete nebo se hroutíte, zklidněte se, nadechněte se a upřímně druhému řekněte, jak se při komunikaci s ním cítíte a co prožíváte.

 • Stížnost partnera láskyplně přetočte na jeho potřebu (Jsi protivný, protože na tebe nemám tolik času jako dříve? Zlobíš se, protože si některé věci představuješ jinak? Co můžeme udělat pro to, aby nám spolu bylo dobře?).

• Pokud je někdo agresivní, často vybuchuje, pod vším tím vztekem se vždy ukrývá nějaká nezpracovaná bolest, kterou prožívá nebo v obdobné situaci prožil. (Zastavte se a přemýšlejte, co se za chováním partnera může skrývat. „Slyším, že jsi rozčilený, co se děje? Jak můžu pomoci?“ Snažte se v klidu partnera přimět, aby v klidu popsal, co se s ním děje a proč se tak chová, a najděte způsob, jak to změnit).  

autor: IVA PAŠKOVÁ

Tagy článku

TOPlist