Antala v čele průvodu vystřídá praporečník Petr Oulehla

Antala v čele průvodu vystřídá praporečník Petr Oulehla
Foto: archiv Milana Staška
Kunovice Kultura 17 / 05 / 2024

Milan Antal Stašek, neodmyslitelná postava Jízdy králů Kunovice, poprvé vyrazil v sedle koně v čele průvodu v roli praporečníka v roce 2004. Po deseti jízdách svou karieru praporečníka v roce 2022 ukončil a předal žezlo Petru Oulehlovi, dlouholetému jezdci, vyvolávači a později i ministrovi.

Petr pochází ze selské rodiny, má vřelý vztah k půdě i ke zvířatům. Tancoval v souboru Handrlák, Old Stars Hradišťan, vedl kunovickou hodovou chasu jako starší stárek. Je ženatý, s manželkou Bárou mají dvě holčičky.

Vybral sis svého nástupce sám?

Ano. Zkušeností má dost, i z velkého množství absolvovaných banderií všude možně, a hlavně zapálené srdce pro tuto tradici.

 Co vnímáš jako největší posun od začátků, kdy jste jízdu v roce 1996 obnovili?

Bude to znít asi neskromně, ale vidím posun v mnoha věcech. V tom, že je minimalizovaná nahodilost, ať už ve výtvarné stránce zdobení koní či samotném výběru koní pro jezdce. Jezdí na chladnokrevných koních, které mají v Kunovicích více než stoletou chovatelskou tradici, a musí vládnout koněm sami. Když budeme brát jízdu králů jako třídenní slavnost, je patrný jasný koncept, který se nám s organizačním týmem podařilo nastavit a postupem času vybrušovat k dokonalosti. Centrem pozornosti byl mladý šohaj, který sedá na koně, aby ukázal, že je odvážný a dělí ho kousek od dospělosti. Dalším aspektem byl kůň a jeho ,,návrat "do Kunovic (bývalé zemědělské obce) tak, aby se slavnost stala i "svátkem koní", a proto sobotní formanskou jízdou vzdáváme hold těmto ušlechtilým zvířatům a jejich chovatelům.

Působivé je páteční přijetí královské družiny starostou města v prostorách klenbového sálu Panského dvora, stejně tak i večerní pořad, jehož vyvrcholením je předání královské koruny bývalým králem králi nastávajícímu. V neposlední řadě sobotní tematický pořad s představením krále a celé jeho družiny. Jednotliví jezdci mají přiděleny funkce, praporečník s ministry žádá o krále, trubači, pážata s králem a vyvolávači-výběrčí a celá jízda má svůj pevný řád s rituálními prvky a tak se to opakuje každou jízdu. Banderium je rovněž typický zvyk, který má hluboké kořeny sahající do 18. století, kdy císaře Josefa II. v roce 1771 doprovázelo po jeho pobytu na faře do vodní tvrze Uherské Hradiště.

Máš za ta léta nějaký hluboký zážitek, který máš s praporečnictvím spojený?

Hluboký konkrétní zážitek nechci vzpomínat. Spíš to, že každá jízda v sedle hřebce byla mezi klisnami sama o sobě vzrušující. Jak se stala stmelujícím faktorem mladých mužů, bez jakéhokoli nadřazování jednoho nad druhým, či dokonce nějaké formy šikany, je cítit jednotu celé party.

Samotná jízda má ovšem i citové momenty, zejména žádání o krále a jeho zařazení, jako vůdčí postavy, do celé jízdy, žádání o povolení u starosty města. Během cesty na radnici je člověk v jakémsi opojení z té nádherné lidové noblesy a přicházejí mu na mysl nejrůznější otázky: Proč tohle všechno? Jaký to má smysl? Co nám ti naši předci chtěli tímto říct? Jaké poselství nám předávají?... Tato otázka nebyla ještě zodpovězena, ale je na každém, co si pod tím představí a jak si to pro sebe vysvětlí. Myslím, že na tuto otázku není a nikdy nebude vyřčena nějaká obecně platná odpověď, a to ani odbornou veřejností. Jízda králů má jistě i mystický přesah, pro někoho možná patrný na první pohled, pro někoho poněkud skrytý.

Míval jsi na starost formanskou jízdu - ta ti organizačně zůstává?  

Skončil jsem asi s praporečnictvím, ale organizace zůstává... Formanská jízda je hodně adrenalinová disciplína s velkým počtem (30) zápřahů (a s tím spojeným rizikem odřeknutí účasti např. kvůli onemocnění nebo zranění koně, kočího a mnoha dalších věcí) a samozřejmě s velkým počtem folklorních pasažerů (cca 330) na povozech. Dá se to zvládnout, když se k tomu přistoupí zodpovědně. Pro všechny je pak odměnou pohled na bezmála 400 m dlouhý průvod, který hýří nejrůznějšími plemeny koní, jejich barvou, škálou povozů a je plný života lidí milujících folklor bez ohledu na věkovou hranici.

 Čím bude jízda letos výjimečná?

Ona je každá jízda vždy výjimečná strojením koní a samozřejmě i jejich výběrem - jednak tradičních ras chladnokrevných koní, českomoravských belgiků, noriků, ale i andaluských koňů pod králem a praporečníkem a chladnokrevných běloušů pod pážaty. Výjimečné bude všechno, protože takto to už nikdy nebude, vždy přijde nějaké menší či větší obměna.

autor: IVA PAŠKOVÁ

Tagy článku

TOPlist