Buchlovický sbor představí nový prapor

Buchlovický sbor představí nový prapor
Buchlovice Kultura 19 / 08 / 2016

Hasiči oslaví 140. jubileum v nové zbrojnici

V Buchlovicích bude v sobotu velká sláva v podobě 140. výročí místního sboru dobrovolných hasičů. Při této příležitosti bude představen nový slavnostní prapor, formou dne otevřených dveří nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice, k vidění bude výstava dřívější hasičské výzbroje i historické techniky, včetně koňské ruční stříkačky zvané „koňka“. Při této příležitosti byla vydána brožura, kde je na šedesáti stranách zachycena historie sboru, obohacená o fotografie z činnosti buchlovických hasičů. Prapor posvětí při slavnostní mši farář Josef Zelinka. Souběžně s programem a ukázkami zásahů bude v muzeu Podhradí probíhat výstava z historie sboru. Odpolední předváděcí akci bude komentovat tiskový mluvčí HZS Libor Netopil.
Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení. Děti se mohou pobavit na nafukovacím hradu. Hasičský sbor byl v Buchlovicích založen pod názvem Dobrovolná hasičská jednota v Buchlovicích z podnětu zámeckého zahradníka Bedřicha Böhma v roce 1876. Stanovy jednoty schválilo c. k. místodržitelství v Brně 7. února 1878.   
V průběhu roku 1876 zakoupila buchlovická obec čtyřkolovou ruční stříkačku, na kterou finančně přispěl i majitel buchlovského velkostatku Zikmund Berchtold. Od počátku sbor pořádal pravidelná cvičení a v případě nutnosti zasahoval při požárech nejen v Buchlovicích.
V roce 1896 se sbor zúčastnil likvidace požáru hradu Buchlova a kaple sv. Barbory. V roce 1899 byl zřízen hasičský pohřební fond. Z fondu pak byl každému, kdo byl členem sboru alespoň 10 let a platil příspěvek fondu, zaplacen pohřeb i s hudbou. Fond se udržel až do roku 1962.
V roce 1904 přidělila buchlovická obec sboru prostory pro uložení výzbroje a výstroje. Přidělené skladiště však bylo dle názoru členů výboru nevyhovující, neboť se do něj všechny věci nevešly a navíc hrozilo nebezpečí jejich zničení v případě požáru. Sousední dům měl totiž střechu krytou slámou a dřevěný plot.   
Krátce po vyhlášení samostatnosti Československa v říjnu 1918 sbor zřídil dle pokynů výboru hasičské župy národní stráž, kterou tvořilo 40 hasičů. Při příležitosti 60. výročí založení sboru v roce 1936 byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice u potoka v Kostelní ulici.
Období německé okupace v letech 1939-45 prožil sbor bez vážnějších následků.
Na jaře 1946 byla zakoupena motorová stříkačka. Po roce 1948 se z hasičů stali na dlouhá desetiletí požárníci. V průběhu tohoto období v roce 1966 sbor oslavil devadesátiny a oslavy se konaly i v dalších desetiletích. Po celou dobu své existence zasahoval buchlovický hasičský sbor do základního kulturního dění v obci a pořádal zájezdy.
Před 120. výročím založení sboru v roce 1996 proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice. V současnosti se dokončuje poslední etapa rekonstrukce zbrojnice, která bude oficiálně předána v den 140. výročí sboru. V roce 2004 získali hasiči nákladem obce a dotací moderní zásahové vozidlo Renault CAS 24.
V současnosti má sbor 80 členů, z toho 64 mužů a 16 žen. Starostou sboru je Antonín Zelinka a velitelem Antonín Hrabal. Během roku aktivní členové sboru vyjíždějí k několika desítkám požárů, k dopravním nehodám a dalším událostem. Udržují techniku, zúčastňují se pravidelně nezbytných školení a zdravotních prohlídek, hasičských soutěží a předváděcích akcí, provádějí požární dozor na kulturních akcích v Buchlovicích a okolí a vedle toho jsou pořadateli tradičních martinských hodů v Buchlovicích a Hasičského SrandaMatche pod hradem Buchlovem.

Program
9.00 Mše svatá
10.30 Hromadný průvod k památníku zesnulých
13.30 Předváděcí akce
Vystoupení závodního družstva - děti
Vyproštění vozidla, slaňování - HZS Uh. Hradiště
Ukázka činnosti SDH Buchlovice - ženy
Ukázka staré techniky (okruh)
Ukázka útoku - SDH Staré Hutě
Různé ukázky dle domluvy s SDH
19.00 Večerní zábava


 
 

autor: IVA PAŠKOVÁ
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace