Císařská jízda králů v Kunovicích

Císařská jízda králů v Kunovicích
Radovan Siman, kunovický král 2014.
Kunovice Kultura 14 / 05 / 2014

Ve dnech 16. - 18. května 2014 se uskuteční Jízda králů Kunovice, která je desátou v řadě v její obnovené novodobé historii. Když byla tato i pro Kunovice typická tradice v roce 1996 obnovena díky skupině místních nadšenců v čele s Antonínem Machálkem, nikoho ani ve snu nenapadlo, že by se akce charakteristická nazdobenými koňmi královské družiny v čele s mladičkým králem oděným do dívčího kroje mohla někdy dočkat takové pocty, jakou je zápis do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Tehdy byli Kunovjané šťastní, že se jim podařilo navázat nitku tradice na čtyřiadvacet roků přetržené, a ulicemi se opět ozýval klapot koňských podkov a neodmyslitelné vyvolávání „Hýlom, hýlom…!“.
Letošní kunovická jízda králů začne v pátek 16. května, kdy v klenbovém sále zdejšího Panského dvora přijme královskou družinu starostka města Kunovice Ivana Majíčková. Bezprostředně po skončení této slavnosti se rozběhne třídenní proud doprovodných akcí, které samotnou jízdu králů budou doplňovat: vernisáže výstav, koncerty, hudební i pěvecká vystoupení, besedy u cimbálu spojené se vzpomínáním na předchozí jízdy a jejich účastníky, soutěže ve střelbě i tanci verbuňku, košty vína i vinný jarmark, sobotní Formanské odpoledne a především nedělní vyvrcholení slavnosti - samotná královská jízda.
Každý, kdo má rád lidovou kulturu a má i pozitivní vztah ke koním, si v Kunovicích přijde na své. Během Formanského odpoledne bude k vidění výjimečná přehlídka pracovních koní, kteří bývali neodmyslitelnými pomocníky především někdejšího selského stavu. Ulicemi projede defilé povozů a kočárů tažených koňmi a Kunovice se vrátí v čase o pěkných pár let nazpět, kdy koňských povozů bylo na ulicích vidět více než automobilů. Všichni účastníci si užívají jedinečnou příležitost obdivovat krásu tažných koní. Pamětníci, kteří zažili koně jako nepostradatelného pomocníka, se v sobotu odpoledne sjíždějí z daleka a v očích nejednoho z věkem nachýlených hospodářů se zaleskne slza, ale i jiskřička radostných vzpomínek. Zájem vozků pochlubit se v Kunovicích se svými koňmi se od prvního ročníku této nové tradice stále zvyšuje a bez nadsázky se dá tvrdit, že tolik koní jako v Kunovicích v sobotu odpoledne je k vidění málokde. Po celé odpoledne budou mít diváci možnost využít nabídky vyhlídkových jízd ulicemi města.
V neděli ráno bude Na Rynku vyhrávat dechovka a v kunovických zahradách a dvorech se bude strojit více než dvacítka koní, na nichž po celý den budou jezdit ulicemi města členové královského průvodu v čele se svým králem, jeho pážaty a praporečníkem. Nejprve však družina vyrazí do domu králových rodičů, kde si vyžádají svého krále. Odsud se již kompletní družina přesune ke kunovické radnici, kde jim udělí starostka města povolení k samotné jízdě. Zde v centru Kunovic budou jezdci vyvolávat své mnohdy pichlavé, ale především veselé vyvolávky a současně zde také bude k vidění přepestré zdobení koní v mnoha variantách.
Od radnice se pak družina rozjede do ulic města a až do podvečerních hodin se Kunovicemi ponese vyvolávání „Hýlom, hýlom! Máme krála chudobného, ale zato poctivého….!“. Jezdci budou vybírat dary na králův poklad, neboť jak praví legenda, „…okradli ho na horách, na dolách, na uherských pustinách…“.
Doprovodné akce budou probíhat samozřejmě i během celé neděle. Nejvýznamnější z nich pak bude příjezd dobového kočáru, jímž do Kunovic přijede samotný císař Josef II. Stane se tak na připomínku skutečné historické události, neboť 3. října roku 1771 císař Josef II. navštívil Kunovice v doprovodu hraběte F. A. Nostice a generála G. E. von Laudon. Přenocoval i se svým doprovodem na zdejší faře u místního faráře Jana Nepomuka Mertena, druhý den vykonal na poli přehlídku pluku Hoch Deutschmeistrů a odpoledne pokračoval ve své cestě do Olomouce. Všichni vzácní hosté, resp. jejich dvojníci, přijedou skvělou historickou ekvipáží opět do Kunovic právě v neděli odpoledne, aby svou přítomností ozdobili kunovickou jízdu králů a připomněli první písemnou zmínku o banderiu, které tenkrát císaře doprovázelo.
V podvečer se král vrací ke svým rodičům - družina jej odevzdá unaveného, šťastného a nabitého emocemi jeho nejbližším. Koně se odstrojí a rozjedou se do svých stájí. Kunovice utichají, jen na Pálenici se chystá závěrečná beseda u cimbálu, určená tentokrát pouze královské družině, rodičům krále a jejich hostům. Slavnost končí, tradice pokračuje. Volání „Hýlom, hýlom!“ se v Kunovicích ozve opět až za dva roky.

Program Jízdy králů Kunovice 16. - 18. 5. 2014

Pátek 16. května
10.00 Můj koníčku vraný, vernisáž výstavy dětských výtvarných prací
hraje CM Kapušančan
Farní domek
16.30 Přijetí královské družiny starostkou města
hraje CM Burčáci, zpívá Ženský sbor z Kunovic
Panský dvůr - obřadní síň
17.30  Okřídlená jízda králů, vernisáž výstavy obrazů Zdeňka Hudečka
hraje CM Burčáci, zpívá Ženský sbor z Kunovic
Městský úřad - velká zasedací místnost
19.30 Knižní vazby Fanka Jilíka, vernisáž výstavy
hraje CM Burčáci
Panský dvůr - Business café
20.00 Královské besedování u cimbálu se vzpomínáním na Fanka Jilíka
křest knihy Fanka Jilíka Tajemství lásky
hraje CM Burčáci, vystoupí Ženský sbor z Kunovic a folklorní soubor Děcka z Kunovic
Panský dvůr - společenský sál

Sobota 17. května
10.00 Královské střílení, vzduchové pušky, lukostřelba
Letní areál
13.00 Mše svatá
kostel sv. Petra a Pavla
14.30 Formanské odpoledne, slavnostní defilé povozů a kočárů, odpolední projížďky městem
začátek na nám. Svobody
15.30 Koncert dechové hudby Hradčovjanka
Panský dvůr - nádvoří
15.30 Vernisáž výstavy fotografií Veroniky Kroftové, zpívá Ženský sbor z Kunovic
Komunitní centrum
16.30 Košt vína, hraje CM Poľun
Slovácký sklep
17.00 A to je náš král, pořad folklorních souborů z Kunovic a jejich hostů
Panský dvůr - nádvoří
20.00 Na krála, matičko, na krála, pořad souboru Kunovjan s představením krále
Letní areál
21.00 Královské muzicírování s cimbálovými muzikami
hraje CM Lintavěnka, CM Poľun, CM Kapušančan a CM Kunovjan
Letní areál

Neděle 18. května
8.00 Budíček dechové hudby Hradčovjanka
před Panským dvorem
9.00 Řazení koní
parkoviště za Panským dvorem
9.30 Žádání o krále
u domu rodičů - Lidická ul.
9.30-13:00 Zpívání mužských sborů pod Lipú
zpívá Mužský sbor z Kunovic a jeho hosté, hraje CM Kunovjané
Na Rynku
10.30 Žádání paní starostky o povolení jízdy
nám. Svobody
11.00-17.00 Jízda králů městem s vyvoláváním
11.00-17.00 Projížďky kočáry a povozy ulicemi Kunovic
11.00-17.00 Jarmark vína
Panský dvůr - nádvoří
11.00-17.00 Košt vína, hraje CM Kapušančan
Slovácký sklep
11.00-17.00 ukázka výroby růžiček, hraje CM Bača
Památkový domek
11.00 Koncert dechové hudby Bojnická kapela
Panský dvůr - nádvoří
13.00 Regionální kolo dětského verbuňku, hraje CM Mladí Burčáci
Panský dvůr - nádvoří
14.00 Příjezd významné osobnosti dobovým kočárem
začátek u kostela sv. Petra a Pavla, průjezd ulicemi Kunovic, slavnostní přivítání na nádvoří Panského dvora
15.00 Královské kořeny, volná vystoupení folklorních souborů ze Slovácka, Slovenska a Valašska
Panský dvůr - nádvoří
17.30 Odevzdání krále
kulturní zařízení Pálenice

Tagy článku

TOPlist