Cyrilometodějské centrum otevírá 1. září

Cyrilometodějské centrum otevírá 1. září
Foto: archiv Slováckého muzea  /  Pohled do expozice Pravěk.
Uherské Hradiště Kultura 30 / 08 / 2022

Třicet měsíců - tolik trvala výstavba a dokončení Cyrilometodějského centra, včetně realizace výstavních prostor a instalace muzejních exponátů. Po dvouměsíčním testovacím provozu spojeném s dolaďováním posledních detailů vstoupí 1. září 2022 do budovy návštěvníci. Tento den se tak zařadí mezi nejdůležitější milníky v historii Slováckého muzea.

„Památník Velké Moravy - Cyrilometodějské centrum, národní kulturní památka, nabídne tak dnem svého otevření 1. září 2022 komplexní a současně jedinečný pohled nejen na období Velké Moravy, ale i stopy a odkazy našich předků, kteří tato místa obývali několik desítek tisíc let před současností,“ zdůrazňuje Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea.

Pro návštěvníky to znamená, že v rámci jedné vstupenky zavítají do nové přístavby s dvěma novými expozičními sály a zázemím, ale také do stávající expozice Velká Morava, která otevírá pohled nejen na základy hřbitovního kostela z 9. století, ale i hroby a archeologické nálezy.

Navíc, na první neděli po otevření, 4. září v čase 13.00 až 18.00, připravil tým Slováckého muzea pro veřejnost mimořádný doprovodný program.

„Naši návštěvníci budou moci využít možnosti tří komentovaných prohlídek, připojit se k prohlídce depozitářů spolu s odborným výkladem, zapojit se do debaty s tvůrci expozic či ochutnat dobovou kuchyni Velké Moravy," láká Petra Bubeníková, PR manažerka Slováckého muzea, na program, který bude zahrnovat také besedu Martiny Janochové na téma Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje spolu s projekcí dokumentu Pěšky bez hranic. Pro děti si programové pracovnice muzea připravily venkovní aktivity a tvořivé dílny.

Výstavba Cyrilometodějského centra ve Starém Městě byla součástí projektu Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy, která zahrnovala také revitalizaci venkovních archeologických lokalit Sady (Výšina sv. Metoděje v Uherském Hradišti), Špitálky ve Starém Městě a lokalitu Na Díle v obci Modrá.

Co najdete v novém Cyrilomětodějském centru?

Nová přístavba v těsné blízkosti současného památníku se rozkládá na ploše tří pater a je tvořena specializovaným archeologickým pracovištěm, depozitárními prostory, knihovnou s badatelským zázemím a veřejným depozitářem, prezentačním sálem a především expozičními sály.

„Expozice s názvem Kořeny slovanské kultury - Příběh Konstantina a Metoděje, nacházející se ve druhém patře spojeném se stávající budovou památníku skleněným krčkem, provede návštěvníky životem a odkazem sv. Cyrila a Metoděje, kteří položili základní kameny pro vznik prvních slovanských států a formování slovanské kultury. Při realizaci této expozice se tým Slováckého muzea, v čele s vedoucím archeologem Tomášem Chrástkem, vydal mj. do severní Makedonie," prozradil Frolec s tím, že na břehu Ochridského jezera se nachází kaple sv. Nauma, ve které se díky interaktivní vizualizaci ocitnete nyní i ve Starém Městě. "Odkaz sv. Cyrila a Metoděje, respektive jejich žáků, je na Balkáně dodnes velmi silný. V prostorách posledního podlaží nalezneme rovněž prezentační sál. Tato expozice rozvíjí a umně doplňuje expozici Velká Morava, kterou návštěvníci mohli navštívit doposud,“ dodal ředitel.

Region však není místem, které je spjato pouze s obdobím Velké Moravy. „V prvním patře, v expozici Archeologie - Pravěk Uherskohradišťska, objeví návštěvníci část jedinečných sbírkových předmětů, které muzeum nashromáždilo za více než 100 let své existence. Prvně v historii Slováckého muzea tak máme možnost dlouhodobě prezentovat archeologické nálezy z dávné minulosti,“ dodává rovněž Frolec. Jeho slova doplňuje Tomáš Chrástek, který představuje unikátní hmatovou stezku, jež provede návštěvníka proti proudu času.

„Formou replik a zvětšených rekonstrukcí autentických archeologických nálezů převážně z území Uherskohradišťska si můžete hmatem, ale i sluchem sami objevovat dávné kultury, seznamovat se s nádobami, které používaly, se zbraněmi, jimiž bojovaly, se šperky, kterými se krášlily, ale také s kamennými nástroji a rytinami či soškami nejstarších lovců a sběračů, kteří region obývali,“ vysvětlil Tomáš Chrástek.

Tam, kde končí dobrodružství haptické stezky, otvírá se návštěvníkům prostor, který multimediálními prostředky, ale i skutečnými nálezy z archeologických výzkumů představuje osídlení regionu v různých historických obdobích, s jeho proměnami, zvláštnostmi či unikátními nálezy. Mezi nejvýznačnější bezesporu patří poklad z Bánova, který představuje rituálně odložený kroj velmožky či kněžky patřící k elitě tehdejší společnosti. Poklad obsahoval mimo jiné soubor více než 1 500 jantarových korálků a bronzové spony ze Slovinska a patří k nejvýznamnějším halštatským nálezům na Moravě.

Prostory prvního patra zahrnují také dokumentační oddělení, pracovny archeologického oddělení, knihovnu a veřejný depozitář pro badatele.

Přízemní prostory budovy ukrývají zároveň výše zmiňované rozsáhlé depozitární prostory pro archeologické sbírky a technické zázemí budovy. „Realizace depozitárních prostor je jedním z klíčových aspektů stavby. Dosavadní kapacity byly totiž zaplněny cca z 95 %. V jednom z depozitářů je vybudována také trezorová místnost, kde jsou uloženy nejcennější předměty našich bohatých muzejních sbírek,“ doplnil Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea.
Při přípravě a tvorbě nových expozic měl hlavní slovo archeolog Tomáš Chrástek spolu s architektem Michalem Kutálkem. Ten rovněž realizoval národopisnou expozici Slovácko v hlavní budově Slováckého muzea ve Smetanových sadech, která získala 2. místo v kategorii Muzejní výstava roku v národní soutěži muzeí Gloria musaealis pro rok 2014.

ZAJÍMAVOSTI Z PRŮBĚHU STAVBY, REALIZACE EXPOZIC

• Při výkopových pracích došlo k narušení celkem sedmi hrobů z období Velké Moravy. V nejbohatším z nich se podařilo objevit osm náušnic. Vzhledem k poloze stavby by se nejednalo o nic až tolik překvapivého, pokud bychom ovšem nebyli na archeologicky již prozkoumaném území.

• Při vrtech pro tepelná čerpadla došlo k navrtání ložiska metanu. Což si vyžádalo omezení prací, uzavření vrtů, nahrazení zdroje vytápění a vybudování systému odvětrání základové desky.

• Od položení základního kamene 6. 1. 2020 do ukončení veškerých prací na projektu k 30. 6. 2022 uplynulo přesně 906 dnů. Zajímavostí je, že stejné číslo je spojeno i s kolapsem Velké Moravy.

• V expozici Příběh Konstantina a Metoděje můžete vidět unikátní reprodukci fresek z Říma, Makedonie a Albánie.

• V suterénu Cyrilometodějského centra se nacházejí depozitáře archeologického oddělení, ve kterých je uloženo více než 300 000 archeologických nálezů z období od paleolitu po novověk.

Tagy článku

TOPlist