Dny lidí dobré vůle připomenou osobnost A. C. Stojana

Dny lidí dobré vůle  připomenou osobnost A. C. Stojana
Foto: archiv Agentury Petarda
Velehrad Kultura 03 / 07 / 2023

Každoročně je program velehradských oslav provázen ústředním tématem, kterým bývá významné výročí daného roku. Letos je to 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa a vizionáře Antonína Cyrila Stojana, a to na Velehradě nesmí zapadnout…

Osobnost A. C. Stojana připomene během Dnů lidí dobré vůle výstava, umělecké dílo Stojanovo otcovské srdce a speciální hudební vystoupení – dechové hudby Bojané z Dolních Bojanovic, Šarovec z Hluku a Staroměstská kapela vzdají poctu osobnosti Antonína Cyrila Stojana.

Kdo byl A. C. Stojan?

Jméno zná u nás každý. Ale víte, kdo to vlastně ve skutečnosti byl? Kněz, vlastenec a politik nazývaný „tatíček Stojan“, protože byl skutečný lidumil. Vycházel z modlitby a hlubokého duchovního života. Objevil se tam, kde ho bylo třeba. Stavěl kostely, farmy, zakládal knihovny, pomáhal hasičům u požáru nebo zachraňoval z rozvodněné řeky. Organizoval poutě, setkal se s třemi papeži, obnovil Velehrad a Svatý Hostýn. Šokoval svými projevy lásky. Prosebníkovi na ulici dal vlastní boty a kabát, fara byla stále plná chudých lidí, které zval na oběd. To byl Stojan. Stovka obcí ho jmenovala čestným občanem.

Výstava na Velehradě

Na Velehradě vznikla z iniciativy Mons. Jana Graubnera malá stálá expozice věnovaná A. C. Stojanovi. Najdete ji v prostoru Stojanova gymnázia a veřejnosti bude poprvé zpřístupněna v rámci Dnů lidí dobré vůle 5. července. Návštěvníci v ní naleznou autentické předměty, které Stojan používal – například jeho cestovní pas či části liturgického oděvu. Pozoruhodný je rovněž kaligram StoXJan se stovkou charakteristik tohoto ctihodného muže: nápisy utvářejí Stojanovu tvář. V expozici je rovněž situována kniha s výběrem modliteb, které v písemné podobě zaznamenali Stojanovi ctitelé v Královské kapli velehradské baziliky v letech 1990–2023.

Stojanovo otcovské srdce

Umělecký artefakt Stojanovo otcovské srdce vytvořil velehradský sochař Otmar Oliva u příležitosti 100. výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Dílo vzniklo z iniciativy Matice velehradské a vyjadřuje vztah současné generace k tomuto ctihodnému muži i přání především moravských křesťanů, aby byl brzy blahořečen. Dílo v podobě relikviáře tak předznamenává to, v co křesťané věří.

Umělecká plastika ztvárňuje myšlenku Stojanovy štědrosti, starosti o bližního: srdce žhne, je trháno, rozdává se. Připojena jsou Stojanova slova: „Mám, co jsem dal druhým.“ Tato Stojanova štědrost tryská z trojúhelníkového podstavce, který symbolizuje Nejsvětější Trojici. V podstavci je zakomponována rovněž symbolika svatých Cyrila a Metoděje a Panny Marie Svatohostýnské: Stojanovo srdce žhnulo pro Velehrad a Svatý Hostýn. Třetím připomenutým místem je skrze znak olomouckého arcibiskupství Olomouc jako sídlo moravských metropolitů.

Umělecké dílo bude 4. července 2023 instalováno v Královské kapli velehradské baziliky, kde je Antonín Cyril Stojan pohřben. Na jeho vytvoření přispěli Stojanovi ctitelé prostřednictvím veřejné sbírky.

autor: Monika Babincová

Tagy článku

TOPlist