Hodový večer s Babicou a hosty

Hodový večer s Babicou a hosty
Hluk Kultura 08 / 08 / 2008

Opět se na pódiu setkají dvě slovácké legendy - Jožka Pilát s Vlastou Grycovou

Zapalovat hlucké hody bude tento pátek 8. srpna cimbálová muzika Babica společně s hosty Vlastou Grycovou a Josefem Pilátem. Kromě folklorních legend se návštěvníci večera, sestávajícího z připravovaného programu a volné besedy u cimbálu, setkají také s Folklorním souborem Javorina ze Strání, ženským sborem ze Strání a lidovým vypravěčem Jožkou Pavlíčkem. Hodový večer je připravován do velkého sálu hlucké tvrze a začíná ve 20.00.
Není to poprvé, co se významné zpěvácké osobnosti - Vlasta Grycová a Josef Pilát - setkávají na společném projektu. Oba jejich hlasy lze již slyšet na první dlouhohrající gramofonové desce Hradišťanu a Jaroslava Staňka z roku 1972 Hraje a zpívá soubor písní a tanců Hradišťan, jejíž nahrávky dnes vlastně zlidověly podobně jako původní melodie. Platí to samozřejmě i pro Hudecké z Bílovic (II), které interpretoval Josef Pilát, a které dodnes rády hrávají mnohé cimbálové muziky, především pro dnes již známou úpravu Stójí Kača při šentyši... od Vlasty Grycové.
Připomeňme si ještě, že Vlasta Grycová, která byla členkou Hradišťanu v letech 1957 - 1971, se naučila nejvíce písní od své maminky, významné nositelky písňového bohatství, Alžběty Končitíkové (1913 -1999) ze Strání.
A jak už program hodového večera naznačuje, ze Strání přijala pozvání většina hostů. Vždyť je co reprezentovat! Folklorní soubor Javorina ze Strání představuje domácí starobylou tradici, která sahá až k nejstarším dochovaným zprávám o předvádění straňanských mečových tanců spojených s každoročním masopustním veselím - fašankem. První taková zpráva pochází již z roku 1894, kdy Straňané předvedli obdivuhodný mečový tanec na Národopisné výstavce v Uherském Brodě, což jim přineslo nezanedbatelný věhlas. Ten ostatně o Strání šíří i zdejší kroj, jenž je možno ve stejný den zahlédnout jak v Hluku, tak i o několik hodin dříve v olympijském Pekingu, kde před světovým publikem reprezentuje Českou republiku a její sportovní výpravu.
Oproti tomu cimbálová muzika Babica z Hluku je poměrně mladé uskupení. Svůj název odvozuje od zdejší Babí hory, jíž se v Hluku prostě říká Babica. Muzikanti pojmenovali svoji kapelu podle tohoto svého oblíbeného místa před jedenácti lety, ačkoliv kořeny muziky sahají do roku 1993. Dnes ji tvoří 7 muzikantů z hradišťského a brodského Dolňácka. Tato oblast poskytuje muzice zcela přirozeně bohaté repertoárové zázemí a navíc i možnost rozmanitého výběru písní z jiných regionů, které si vždy velmi ráda zahraje. Dnešní snahou Babice je vytvořit si svůj vlastní charakteristický zvuk, právě repertoárovou skladbou a hudebními úpravami, z nichž mnohé představí i na hodovém večeru u cimbálu na počest letošních hluckých hodů.  

TOPlist