Hrabalovský rok v knihovnách!

Hrabalovský rok v knihovnách!
Slovácko Kultura 05 / 03 / 2014

Březen už není jen měsícem knihy, je hlavně čtenářů

Březen je už dlouhá léta spojen s přívlastkem - měsíc knihy. Čtenářů v minulých letech ubývalo, proto se knihovníci zaměřili právě na ně. Připravili mnoho zajímavých akcí, díky kterým se ke knihám mnoho lidí vrátilo.
V rámci měsíce března se také rozhodli vyčlenit jeden týden speciálně určený pouze k propagaci knih a nazvali jej Týden čtení, který každý rok věnují jednomu spisovateli. V letošním roce to bude Vladimír Hrabal.
Ano, čteme a je nás hodně! Cílem nové akce je propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím ve společné mediální kampani.
V rámci akce Čtení sluší každému se po celé republice nabídnou neobvyklé možnosti, jak a kde číst knihy. Například děti budou číst seniorům a naopak, zdraví nemocným a naopak, budou se konat soutěže v rychlém čtení, proběhnou ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich, čtení v cizích jazycích, non-stop čtení, čtení na netradičních místech - na střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji…, třeba i v netradiční hodinu - o půlnoci na náměstí, netradiční čtení v knihovně na postelích, gaučích, válendách atd. Zkrátka čtení čehokoliv z čehokoliv a kýmkoliv - dle praxe, zkušeností a nápadů. Hlavně masivně a po celý týden!
Kromě toho jsou snad ve všech knihovnách pro návštěvníky a nově příchozí připraveny nejrůznější kulturní akce, přednášky, dílničky a čtenářské bonusy. K již tradičním aktivitám propagujícím četbu a zavádění nových služeb do knihoven (např. půjčování čteček elektronických knih, roznášky knih handicapovaným čtenářům a seniorům domů, maraton čtení a soutěž Čtenář roku atd.) je připraveno mnoho aktivit nových. O těch, které se vás v místě bydliště týkají, se dozvíte přímo v místních knihovnách nebo na jejich webových stránkách. Březen - měsíc čtenářů tradičně završí Noc s Andersenem, která se letos uskuteční v pátek 4. dubna.

TOPlist