Idea Slováckých slavností vína se zrodila již před 10 lety

Idea Slováckých slavností vína se zrodila již před 10 lety
Foto: pri
Uherské Hradiště Kultura 10 / 09 / 2010

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek patří v naší republice k vrcholným folkloristickým událostem. Rekordně každým rokem roste počet návštěvníků a tomu odpovídá i značný mediální ohlas. Uherské Hradiště tím potvrzuje svou pověst kulturního srdce Slovácka a stává se stále oblíbenějším cílem turistů tuzemských i zahraničních. O historii i letošních plánech jsme hovořili s Květoslavem Tichavským, místostarostou města Uherské Hradiště a předsedou Přípravného výboru.

Byl jste přímo u vzniku slavností a trvale se podílíte na jejich rozvoji. Vzpomínáte si, jak to celé vlastně začínalo?
Prvopočátky sahají až do roku 2000, kdy se uskutečnilo tzv. Slovácké vinobraní, zorganizované soukromou společností. Nápad na realizaci podobné aktivity jsme vřele uvítali a zařadili ji do pořadů Hradišťského kulturního léta 2002. Jeho vrcholem byl tenkrát Den otevřených památek s prezentací sochařské fontány na nádvoří obnovené Reduty, naplněný řadou vhodných uměleckých i zábavných pořadů. Zvlášť velké pozornosti se těšil i průvod. Z nadšených ohlasů bylo zřejmé, jak můžeme navazovat na historické a folklorní tradice a současně oživovat městské památkové areály.
Myšlenka Slováckého vinobraní se však opírala o tradici vizovického Trnkobraní. Tento druh komerční estrádní zábavy v Uherském Hradišti ovšem nemá šanci. Lidé na Slovácku mají dobrý vkus a hlavně rozumí vínu a kultuře, která k němu patří. Navíc v našem městě zůstávají v povědomí veřejnosti vzpomínky na velké národopisné slavnosti, které se zde konaly v době první republiky, a právě na tuto tradici jsme v budoucnu chtěli navázat. Horší však bylo, že na slavnosti podle našich představ jsme neměli peníze.

Přesto jste 13. a 14. září 2003 ty představy začali uskutečňovat.
Ano, a je přinejmenším slušné zmínit, co nám to umožnilo. Pamatuji si, že někdy v květnu roku 2003 jsem se před hotelem Slunce potkal s panem Ivem Valentou, který mezi řečí konstatoval, že v Uherském Hradišti pořád chybí velká kulturní akce, která by vycházela z regionálních tradic, zviditelňovala by bohatství krojů, hudební a taneční folklor i naše vinařství, a každoročně by tak do města přitahovala lidi z širokého okolí i domácí a zahraniční turisty. Musel jsem odpovědět, že na tak náročný projekt nemáme peníze. Okamžitě mi navrhl, abychom připravili a předložili rámcový scénář slavností, a jestli bude zajímavý a nosný, poskytne nám prostřednictvím firmy Synot a Nadace Děti-kultura-sport finanční podporu. Základní scénář nám připravila Agentura Buchlov a pečlivě jej dopracoval Klub kultury, který tenkrát převzal i celkovou organizaci a realizaci. Myslím, že to byl rozhodující okamžik pro vznik dnes již osmileté tradice slavností, které samozřejmě od začátku finančně zabezpečuje také naše město a následně i Zlínský kraj a další podporovatelé. Všechny slovácké mikroregiony se navíc na stanovištích v městských památkách představují divákům převážně na vlastní náklady. Bez toho, že lidé ve všech zúčastněných obcích a městech si slavnosti berou za své, že jsou to tedy skutečně slavnosti slovácké, bychom se nikdy nedostali na současnou úroveň. Firma Synot a Nadace Děti-kultura-sport zůstávají nejvýznamnějšími mecenáši.

Myšlenka pořádat v Uherském Hradišti slavnosti vína našla velmi rychle široký ohlas, ale stejně tak rychle rostly nároky na jejich organizaci.
Opravdu to tak bylo. V roce 2004 vznikl Přípravný výbor, v němž jsou dnes zastoupeny všechny spolupořádající mikroregiony - Ostrožsko, Za Moravú, Dolní Poolšaví, Buchlov, Východní Slovácko, Staroměstsko, Bílé Karpaty a města Uherský Brod a Uherské Hradiště, příslušné odbory městského úřadu, Nadace Děti-kultura-sport, Region Slovácko i zástupci odborných institucí, jako je třeba Slovácké muzeum. Začínali jsme tenkrát s 33 obcemi a městy, dnes jich je více než 60 a zájem mají stále další. Slavností se každoročně zúčastňují významní hosté, osobnosti kulturního a politického života i hosté a účinkující ze zahraničí. V roce 2005 byl kompletním zajištěním akce, která dostala dnešní název Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, pověřen Klub kultury. V témže roce bylo na město převedeno užívací právo emblému slavností, který vychází z motivu keramické mozaiky umístěné na vinném sklepě Synot v Mařaticích.
Postupně se také měnila programová skladba. K tradičnímu průvodu, velkému jarmarku na Masarykově náměstí, hlavnímu programu před Slováckou búdou, muzikantským lodím, atrakcím pro děti či koštu vín přibývaly nové pořady: Slovácká křídlovka, přehlídka ženských svatebních krojů, či Putování Vinohradskou ulicí, což je sobotní bohatý doprovodný program s řadou atrakcí pro dospělé i děti. Pátý ročník se konal 7. - 9. září 2007 v rámci oslav 750. výročí založení královského města Uherské Hradiště a byl spojen s národním zahájením Dnů evropského dědictví. Na slavnosti, jako jejich ozvěny, navázal říjnový Festival hudebních nástrojů lidových muzik, na jehož galavečeru jsou slavnostně předávány ceny Vinařská obec roku.

Tak to byla ve zkratce minulost. Co mimořádně zajímavého návštěvníkům nabídnete letos 11. a 12. září?
Letošní slavnosti se ponesou v duchu hesla „do Hradiště na hody“, takže se můžeme těšit na doslova největší jednorázovou koncentraci stárek a stárků, hodových chas a práv na světě. Pokud bychom se snažili za všech okolností vytvářet nejrůznější rekordy, jako tomu bylo v minulých letech s počtem krojovaných nebo současně cifrujících, pak by to byl nepochybně další rekord. Mezi opravdu zajímavé atrakce bude patřit prezentace nejnovějšího pákového lisu, který je zmenšenou funkční kopií lisu postaveného u Slovácké búdy v roce 1937 u příležitosti Výstavy Slovácka. Ten původní se zachoval pouze na několika nepříliš kvalitních fotografiích, takže některé detaily se musely speciálně nastudovat až v Dolním Rakousku. Celkem tunový kolos je unikátní tím, že je na rozdíl od svého předchůdce demontovatelný. Svoji premiéru si odbyde týden před Slováckými slavnostmi vína a otevřených památek na Pražském hradě.
Pořadatelé letos nachystali i několik hudebních lahůdek. Rozhodně bych všechny pozval na nedělní vystoupení neuvěřitelné maďarsko-balkánsko-romské muziky Cimbaliband, která uchvátila hradišťské publikum na loňském Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik. Program slavností je tak bohatý, že prakticky nelze stihnout navštívit všechny pořady. Mezi nejatraktivnější patří i sobotní prezentace mikroregionů, přehlídka dechových kapel Slovácká křídlovka, hlavní pořady u Slovácké búdy a samozřejmě nedělní výstava vín v Redutě, kterou připravili Vinaři Mařatice. Na ni již podruhé naváže výstava organizovaná občanským sdruženým Koštýř, na které budu mít čest předat vítězným vzorkům titul Šampion šampionů.

A poslední otázka - co by si návštěvníci určitě neměli nechat ujít?
Rozhodně bych návštěvníky pozval na sobotní Putování Vinohradskou ulicí. Ale především by si neměli nechat ujít velkolepý průvod, který v sobotu ráno protne celé město. Podle předběžných údajů od pořadatelů se letos v průvodu objeví zástupci z nejméně osmdesáti obcí a měst. Kromě Uherského Hradiště a mikroregionů, které Slovácké slavnosti vína spolupořádají, se v průvodu objeví celá řada obcí z Luhačovského Zálesí, z Vracovska, z Horňácka, z Podluží, ze Slovenska a z řady dalších míst.

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace