Jiří Pavlica přizval potomky slavných hudebníků

Jiří Pavlica přizval potomky slavných hudebníků
Foto: archiv Hradišťanu
Staré Město Kultura 04 / 09 / 2022

První zářiovou neděli ožije Náměstí Velké Moravy Velkomoravským koncertem, jehož 12. ročník se 4. září od 17.00 ponese v duchu dvou významných výročí.

 

V letošním roce si připomínáme 1200 let od první historické zmínky o Moravanech - pramen z roku 822 Letopisy království Franků (Annales regni Francorum) - a 100. výročí narození významných hudebníků Jaroslava Václava Staňka, Vítězslava Volavého a Jury Petrů,  moravského básníka Jana Skácela a rozhlasového redaktora a hudebníka Jaromíra Nečase.

„Dramaturgie Velkomoravského koncertu v roce 2022 je dána historickým obloukem od nejstarších regionálních památek po připomenutí osobností, které ve své tvorbě nejen vycházely z tohoto kraje a předávaly ji dalším generacím, ale které se především zapsaly do kulturních dějin naší společnosti,“ vysvětluje autor dramaturgie Jiří Pavlica, který letos kromě svého Hradišťanu i s tanečním souborem přizval potomky a pokračovatele slavných osobností Slovácka.

U osobností,  jejichž význam vychází z tradic slováckého regionu a na něž se dramaturgie koncertu zaměřila, si opět připomeneme jejich přínos k interpretaci lidové hudební kultury Uherskohradišťska, Strážnicka a Kyjovska, který byl zcela zásadní a ovlivnil nejen krystalizaci hudebních stylů lidové hudby příslušných etnografických regionů, ale také podnítil širší folklorní hnutí, jehož členové se stali nositeli zanikajících lidových hudebních a tanečních tradic. Velkomoravský koncert obohatí Jura a Bohdana Petrů (potomci Jury Petrů), Vítězslav a Lukáš Pálenští (vnuci Slávka Volavého), domovský dětský soubor Dolinečka a CM Dolinka ZUŠ Staré Město. Hradišťský rodák herec Kryštof Bartoš přednese verše Jana Skácela.

Bublina: Víte, že je Kryštof Bartoš z „devadesátek“ hradišťský rodák?

autor: Iva Pašková

Tagy článku

TOPlist