Knihovnou roku 2012 je ta z Uherského Hradiště

Knihovnou roku 2012 je ta z Uherského Hradiště
Foto: archiv knihovny
Uherské Hradiště Kultura 08 / 10 / 2012

Potřetí ve finále a konečně vítězná!

Bibliofilové ze srdce Slovácká slaví! Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana se stala Městskou knihovnou roku 2012 a zároveň celkovým vítězem třetího ročníku soutěže o nejlepší českou městskou knihovnu. Její třetí cesta do finále skončila na absolutním knihovnickém vrcholu.
„Je to především závazek do budoucna, abychom splnili náročná očekávání, která teď budou návštěvníci knihovny oprávněně mít,“ přiznal Radovan Jančář, ředitel hradišťské knihovny. „Zvítězit je určitě velmi těžké, ale ještě těžší je laťku kvality udržet, případně obhájit.“
Do soutěže se přihlásilo 32 městských knihoven. Vyhodnocení probíhalo ve dvou kolech. Celkem bylo hodnoceno šestnáct indikátorů, jako například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu.
Až do finále se dostala šestice městských knihoven podle počtu obyvatel: Městská knihovna Nová Včelnice, Horažďovice, Sedlčany, Kyjov, Knihovna B. B. B. Uherské Hradiště a Regionální knihovna Karviná.
„Tyto knihovny byly navštíveny a hodnoceny odbornou komisí. Předmětem hodnocení na místě bylo především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny - exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.,“ prozradil Vít Richter ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a dodal, že cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve čtvrtek v zrcadlové kapli pražského Klementina za účasti ministryně kultury Aleny Hanákové. Ocenění a šek na 70 000 Kč převzal ředitel uherskohradišťské knihovny Radovan Jančář společně s místostarostou města Evženem Uhrem.

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště je zřízena městem Uherské Hradiště. Jejím sídlem je objekt bývalé synagogy, která byla v roce 2004 citlivě rekonstruována pro potřeby moderní knihovny. Knihovna nabízí svým návštěvníkům široké spektrum knihovnických a informačních služeb v hlavní budově a v šesti dalších pobočkách. Má rozsáhlý knihovní fond, který je bohatě doplňován nejnovější literaturou. O knihovnu je mimořádný zájem - v knihovně je zaregistrována plná třetina všech obyvatel města a 63 % všech dětí a mládeže, což je více než dvojnásobek celostátního průměru. Knihovna ani zdaleka nepůjčuje pouze knihy. Je pořadatelem celé řady kulturních i vzdělávacích akcí zaměřených na různé skupiny obyvatel. Zcela špičková je práce dětského oddělení. Ačkoliv město, ve kterém knihovna působí, není příliš velké, přesto jsou aktivity knihovny hodně známé, a to nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku, Slovinsku, Rakousku, USA a v dalších zemích. V Uherském Hradišti se totiž v roce 2000 uskutečnila první Noc s Andersenem, která je dnes zřejmě nejznámější knihovnickou akcí.

Statistické ukazatele za rok 2011:
Počet obyvatel: 26 053
Knihovní fond: 192 400 svazků
Výpůjčky: 391 789
Čtenáři: 8 594
Návštěvníci: 203 664

„Každý třetí občan je registrovaným čtenářem knihovny,“ pyšní  se ředitel Jančář
Vaše knihovna dostala různá ocenění, jak moc si ceníte titulu Městská knihovna roku?
Úplně nejvíce, protože větší ocenění v rámci České republiky prakticky dosáhnout nemůžeme. A vážíme si ho i za naše čtenáře a návštěvníky, protože bez nich bychom nevyhráli.
Jaké jsi měl pocity při převzetí titulu z rukou ministryně?
To už ani nevím. Snad že služba veřejnosti, kterou se snažíme každodenně poctivě dělat, má nějaký smysl a je pozitivně vnímána a oceněna.
Na co jste jako knihovna přihlášená do této soutěže nejvíce sázeli?
Po pravdě jsme vůbec nepočítali, že by to mohlo vyjít, protože jsme byli ve finále už potřetí za sebou a dvakrát to nevyšlo. Ale určitě na návštěvnost, protože každý třetí občan města je registrovaným čtenářem knihovny a tím se může pochlubit málokterá knihovna v republice.
Jak využijete vítěznou částku?
Tak to ještě vůbec netuším, ale určitě najdeme vhodné využití, protože o vítězství se zasloužili všichni zaměstnanci bez rozdílu, od uklizečky až po ředitele.
Co to pro knihovnu znamená do budoucna, pyšnit se tímto titulem?
Je to především závazek do budoucna, abychom splnili náročná očekávání, která teď budou návštěvníci knihovny oprávněně mít. Zvítězit je určitě velmi těžké, ale ještě těžší je laťku kvality udržet, případně obhájit. Dále také pevně věřím, že je to i jakýsi signál k našemu zřizovateli, který nám poskytuje nezbytné finanční prostředky, a sice, že jsou vynakládány správným směrem a slouží skutečně uherskohradišťské veřejnosti.
Nějaká oslava?
Menší proběhla už cestou z Prahy. S panem místostarostou Uhrem jsme si užili svých pět minut slávy přímo na místě, teď je třeba, aby si ocenění vychutnali i zaměstnanci, kterým tímto všem bez rozdílu děkuji. Takže oslava určitě bude, samozřejmě až po pracovní době.

autor: IVA PAŠKOVÁ
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace