Královské setkání na sv. Antonínku

Královské setkání na sv. Antonínku
Foto: zdk
Blatnice pod sv. Antonínkem Kultura 10 / 04 / 2022

V polovině března se sešli představitelé Hluku, Kunovic, Vlčnova a Skoronic, aby se dohodli na společné propagaci jízd králů, které se v tomto roce konají. Pořadatelé slavností se dohodli, že zorganizují vzájemné setkání čtyř slováckých králů na sv. Antonínku.

Tato akce se nebude konat poprvé, a přesto bude částečně premiérová. Prvních dvou setkání v letech 2008 a 2014 se zúčastnili pouze králové z Hluku, Kunovic a Vlčnova, skoronický král přijede poprvé.

Setkání čtyř králů se uskuteční v neděli 8. května na sv. Antonínku, symbolickém poutním místě Slovácka, kde podepíší pamětní listinu připomínající tento historicky třetí královský summit. Poutníci se pak při mši svaté, která začne v 15.00, pomodlí za pěkné počasí, které je pro konání takové slavnosti, jakou je jízda králů, opravdu velmi důležité.

Společným postupem při propagaci slavností chtějí jejich organizátoři ukázat návštěvníkům rozmanitosti této tradice i pestrost regionu. Všechny jízdy králů vycházejí ze stejné tradice, ale všude je slavnost zasazena do jiného rámce doprovodných aktivit a tím je vlastně každá jízda králů jiná. Ta vlčnovská je známá především tím, že v královské družině jezdci mohou jet pouze jedenkrát za život.

Nezapomenutelný je také předvečer jízdy králů ve vlčnovských búdách, kam mohou zájemci zavítat 27. - 29. května. Kunovice se věnují připomenutí významu a krásy koní: formanská jízda, která se koná v sobotu před samotnou jízdou králů i se zajímavými projížďkami městem na koních i povozech, přiláká pokaždé milovníky koní ze široka daleka.

I to je důvodem, proč se letošní jízda králů v Kunovicích uskuteční v netradičním termínu 6.-7. srpna 2022. Do té doby budou probíhat zásadní stavební úpravy hlavní křižovatky v centru města a formanská jízda i samotná jízdy králů by tím byly výrazně poznamenané.

V Hluku se jízda králů koná v rámci Dolňáckých slavností písní a tanců. Během pětidenního programu zde probíhají lidové veselice, folklorní programy, koncerty, výstavy i vyhlášený, již 46. Slovácký festival dechových hudeb. To vše si mohou milovníci folkloru užívat od 30. června do 4. července 2022.

Skoronickou jízdu králů jezdí svobodní i ženatí muži, kteří sedlají koně každým čtvrtým rokem při Slováckém roku v Kyjově a rodnou dědinou projíždějí při sjezdech rodáků a výročních slavnostech. Letos si můžeme tuto starobylou slavnost ve Skoronicích užívat v neděli 11. září.

Rok 2022 je v souvislosti s pořádáním jízd králů na Slovácku vskutku výjimečným. Volání „Hýlom, hýlom!“ se ve čtyřech slováckých obcích totiž může současně v jednom roce ozývat pouze jednou za dvanáct roků a rok 2034 je ještě poměrně daleko…

Všichni příznivci této starobylé slavnosti by si neměli nechat královské setkání na sv. Antonínku, ale ani samotné jednotlivé jízdy, ujít a měli by využít příležitost k porovnávání rozmanitosti jednotlivých slavností, a hlavně si té vší krásy užít vrchovatou měrou.

Tagy článku

TOPlist