MFF Strážnice přinese pokladnici kulturního dědictví

MFF Strážnice přinese pokladnici kulturního dědictví
Foto: archiv NULK_MFF Strážnice
Strážnice Kultura 22 / 06 / 2023

Už ve čtvrtek se otevřou brány 78. ročníku MFF Strážnice a 41. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice, které proběhnou ve dnech 22.–25. června. Programovou skladbu tvoří 38 premiérových festivalových pořadů, ve kterých vystoupí 3 150 účinkujících z České republiky a 230 účinkujících ze zahraničí - z USA, Holandska, Jižní Koreje, Maďarska a Slovenska.

FOLKLORNÍ FESTIVAL

Regionální pořad je věnován Horňácku

Nebudou chybět pořady Dětské Strážnice, tradiční průvod, odpoledne s dechovkou a nejnavštěvovanější Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, proslulá Noc s hudci. Vedle pravidelných pořadů se každý rok objevují i novinky. Letos vás čeká Rozmarýn a unikátní Valašský Muzigál.

„Kulturní dědictví, jehož je lidová kultura a její mnohotvárné podoby existence důležitou součástí, patří k pevným hodnotám každé společnosti. Je potřeba o něj pečovat - ochraňovat, ale i rozvíjet a předávat následujícím generacím. Národní ústav lidové kultury, organizátor strážnického festivalu, o to v rámci Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva usiluje také prostřednictvím tohoto festivalu,“ informuje Lucie Uhlíková, předsedkyně programové rady.

Z pokladnice kulturního dědictví ČR

Jedním z hlavních pořadů bude Z pokladnice kulturního dědictví ČR, který si nenechejte ujít v pátek 23. června ve 20.30 v amfiteátru Bludník. „Zrekapitulujeme dvacet let od okamžiku, kdy byla na 32. generální konferenci UNESCO přijata Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví,“ vyzdvihuje Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury.

Pořad připomene všech osm kulturních statků, které nechala Česká republika zapsat na Reprezentativní seznam UNESCO. „Některé jsou naprosto unikátní a byly zapsány pouze na našem území, v jiných případech se jednalo o nominace, na nichž pracovali naši přední experti společně se zahraničními kolegy,“ říkají autoři Markéta Vašulková a David Pavlíček.

Když se sejde Hradišťan, Kunovjan a Dolina

Na tvorbu nestorů hradišťského souměstí se můžete těšit v pátek 23. června od 20.30 v amfiteátru Zahrada.

Uherskohradišťsko oplývá mimořádným folklorním kulturním dědictvím, z něhož po desetiletí čerpá řada kolektivů. Jejich umělecké vyjádření jde svou cestou a překračuje často i hranice zmíněné folklorní oblasti, představuje propojení se světem lidové tradice, odhaluje lidské nitro a osobní výpovědi plné emocí, citů a nálad, ze kterých se lidé žijící ve zcela odlišném světě vyznávali prostřednictvím slova, hudby, písní a tanců -radost i bolest, láska, vášeň i zklamání, nenávisti i touhy, vztahy, které nás přesahují…

Propojení mezi tradicí a živou kulturou představuje pro všechna uskupení, která se v dnešním pořadu představí, velkou lásku i důležitý smysl života. „Každý z nich přináší takový způsob vyjádření, který charakterizuje jeho pohled na symbiózu s lidovou tradicí,“ uvádí autorka Romana Habartová.

Regionální pořad je věnován Horňácku

Horňácko je regionem jihovýchodní Moravy, který si navzdory modernímu vývoji dochoval hluboko do 20. století mnohé starobylé prvky lidové kultury. "(Ne)Mizející svět v neděli 25. června od 13.30 v amfiteátru Bludník představí celou šíři živoucích i zaniklých tradičních projevů, odlišnosti jednotlivých vesnic v kroji i nářečí, pestrost tanců, odlišný přístup hudebních i tanečních kolektivů k původnímu materiálu, mladé sólisty i pěvecké a muzikantské legendy. To vše v rámci vybraných událostí hospodářského a církevního roku,“ uvádí autorka Magdalena Maňáková.

Co říci závěrem?

 „Strážnický festival je výjimečný v mnoha ohledech. Je v rámci České republiky největší a nejstarší pravidelně konanou akcí tohoto druhu. Je také jako jediný celostátní, byť si jej mnozí spojují se Slováckem,“ zve Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury.

autor: Iva Pašková

Tagy článku

TOPlist