Na Velehradě připomenou pouť, která šokovala komunistický režim

Na Velehradě připomenou pouť, která šokovala komunistický režim
Velehrad Kultura 09 / 06 / 2015

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. U příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje, patrona Evropy, se na jihomoravském Velehradě chystala velká poutní slavnost.
Církevní představitelé i věřící se těšili na příjezd populárního papeže Jana Pavla II. Komunisté mu však vstup do země nepovolili a rozhodli se slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Nevyšlo jim to.
Osobnosti ve skryté církvi zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí. Ti, povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. - Nebojte se!, vypískali komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv. Byla to událost významem i překvapivostí zcela mimořádná.
Třicet let poté, ve čtvrtek 11. června 2015, připomene velehradskou pouť mezinárodní konference v sále kardinála Špidlíka a výstava v kapli Cyrilka, kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů.
Obě akce uvede pod názvem Velehrad vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru. Na konferenci vystoupí spolu s dalšími také kardinál Joachim Meisner z Kolína nad Rýnem, držitel Řádu Bílého lva III. třídy.

PROGRAM KONFERENCE
Čtvrtek 11. června 2015
8.00 bohoslužba v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
9.00-9.30 registrace účastníků
9.30-10.00 zahájení a úvodní proslovy
moderuje Pavel Ryjáček, tiskový mluvčí Ústavu pro studium totalitních režimů, Praha
I. panel: Od Helsinek po Velehrad 1985
moderuje Pavel Ambros SJ, Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
10.00-10.20 Libor Svoboda (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha): Helsinky a jejich dopad na situaci ve střední a východní Evropě
10.20-10.40 Pavol Jakubčin (Ústav pamäti národa, Bratislava): Aktivity XII. správy StB Bratislava před Velehradskou poutí
10.40-11.10 přestávka
11.10-11.30 Eva Vybíralová (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha): Tajná svěcení Čechů a Slováků v zahraničí
11.30-11.50 Jan Wiśniewski (Univerzita Mikuláše Koperníka a Vysoká škola sociální a mediální kultury, Toruň): Enklávy svobody. Akademická pastorace v Polsku v letech 1975-1981
11.50-12.10 Markéta Doležalová (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha): Kde se vzala všechna ta mládež na Velehradě? Pastorace mládeže v době normalizace
12.10 diskuse
13.00-14.00 Oběd
II. panel: Křesťané v zápase za svobodu vyznání
moderuje Markéta Doležalová, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
14.00-14.20 Arkadiusz Czwołek (Univerzita Mikuláše Koperníka, Toruň): Situace náboženských obcí v Bělorusku - na konci komunistického režimu, současný stav a vyhlídky
14.20-14.40 Vojtěch Vlček (Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra historie): Politické procesy a perzekuce kněží a řeholníků v 70.-80. letech 20. století v českých zemích
14.40-15.00 Sylwia Galij-Skarbińska (Univerzita Mikuláše Koperníka, Toruň): Výbory naděje a pomoci, katolická církev v Polsku za stanného práva a v následujících letech
15.00-15.20 Josef Halla (Masarykova univerzita, Brno): Zneužití § 124 trestního zákona při perzekuci náboženských aktivistů. Tři slovenské případy na pozadí sdělení VONS
15.20-15.40 Elena Gluško (nezávislá badatelka, Rusko): Proč v SSSR nebyl žádný Velehrad? Kontakty české skryté církve v SSSR, Alexandr Meň a jeho okruh
15.40-16.10 přestávka
III. panel: Snahy o návrat církví do veřejného života
moderuje Pavol Jakubčin, Ústav pamäti národa, Bratislava
16.10-16.30 Michal Pehr (Masarykův ústav AV ČR, Praha): Velehrad 1985 a Československá strana lidová
16.30-16.50 Tomasz Szyszlak (Univerzita Wroclaw): Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a náboženské konflikty spojené s procesem obnovení řeckokatolické církve v Polsku
16.50-17.10 Peter Borza (Řeckokatolická teologická fakulta, Prešovská univerzita): Sonda do života řeckokatolické církve v Československu v období normalizace
17.10 diskuse
18.00 raut
19.00 večerní program:
a) komentovaná prohlídka baziliky a jejího podzemí
b) promítání dokumentů z poutní slavnosti 1985 s komentářem, diskuse

Pátek 12. června 2015
IV. panel: Spolupráce s církví v zahraničí, Velehrad 1985 a konfrontace duchovních i věřících s komunistickým režimem
moderuje Petruška Šustrová, novinářka a překladatelka, Praha
9.00-9.20 Adolf Hampel (Univerzita Justuse Liebiga, Giessen): Pomoc německých křesťanů církvi v Československu v době normalizace
9.20-9.40 Mireia Ryšková a Libor Ovečka (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha): Tajná příprava učitelů salesiánského teologického studia v Erfurtu v 80. letech 20. století
9.40-10.00 Jaroslav Šebek (Historický ústav AV ČR, Praha): Duchovní tradice jako nástroj odporu proti komunistickému režimu
10.00-10.20 Patrik Dubovský (Nadace Jána Langoše, Bratislava): Konfrontace StB s kněžími a laickým apoštolátem v 80. letech 20. století. Sonda ze západního Slovenska
10.20-11.00 přestávka
V. panel: Spolupráce s církví v zahraničí, iniciativy za lidská práva
moderuje Libor Svoboda, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
11.00-11.20 Petruška Šustrová (novinářka a překladatelka, Praha): Křesťané a iniciativy za lidská práva
11.20-11.40 Rudolf Smahel SDB (Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc): Nepovolená tiskárna křesťanského samizdatu v Olomouci
11.40-12.00 Stanislava Vodičková (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha): Příprava a vyhodnocení akce Velehrad z pohledu státních orgánů
12.00 diskuse a zakončení konference

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace