Nové archeologické objevy na Velehradě

Nové archeologické objevy na Velehradě
Foto: archiv muzea  /  Jezuitský církevní medailon
Staré Město Kultura 10 / 12 / 2012

V úterý 11. prosince se v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě uskuteční přednáška o nových archeologických objevech na Velehradě. Archeologové Zdeněk Schenk a Jan Mikulík ze společnosti Archaia Olomouc seznámí návštěvníky s výsledky záchranného archeologického výzkumu, který zde probíhal od září roku 2009 v rámci projektu Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy.
Archeologickému dohledu jsou podrobeny všechny zemní práce, které jsou v rámci jednotlivých stavebních objektů realizovány jak v podzemí baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, v přilehlé křížové chodbě a kapitulní síni klášterního konventu, tak při architektonickém řešení ploch celého areálu.
Ze zajímavých nálezů lze kupř. uvést dvě desítky hrobů ze 13. - 14. století objevených v roce 2010 v křížové chodbě. Z antropologické analýzy vyplývá, že se jedná o hroby nejen mužské, ale i ženské, a dokonce jeden dětský. K nejdůležitějším objevům patří zcela určitě odkrytí části původního opevnění bývalého cisterciáckého kláštera. Původně byl areál kláštera obehnán kamennou hradbou, která byla v nárožích zesílena věžemi. V době svého největšího rozkvětu představoval cisterciácký klášter na Velehradě nejen důležité duchovní centrum jihovýchodní Moravy, ale s největší pravděpodobností také velmi dobře opevněný strategický bod.
Z movitých archeologických nálezů objevených během výzkumu zaujme vedle početných zlomků středověké a novověké kuchyňské keramiky zejména soubor knižních kování, stříbrné mince či soubor prvků pozdně románské dlažby. Zcela unikátní je nález gotické dlaždice s reliéfním vyobrazením draka. Samotný drak ve středověkém pojetí znázorňoval symboliku zla, zosobnění samotného ďábla. K zajímavým kovovým nálezům patří bronzová rolnička či jezuitský církevní medailon s vyobrazením sv. Františka Xaverského a sv. Ignáce z Loyoly.

TOPlist