Nový festival prezentuje umění, radost, kvalitu i vzdělávání

Nový festival prezentuje umění, radost, kvalitu i vzdělávání
Zlín Kultura 13 / 05 / 2014

V roce 2014 zahájí ve Zlíně novou tradici festival veřejných základních uměleckých škol zřizovaných Zlínským krajem. Ponese název Zuška?Zuška! Propukne 16. května 2014 na sedmi místech Zlína, od 10.00-19.30, a vyvrcholí velkým hlavním programem ve velkém sále Kongresového centra Zlín od 18.00.
Projekt nese několik poselství - mimo to, že prezentuje umělecké obory „zušek“, tedy taneční, hudební, výtvarný a literárně-dramatický - poukazuje i na to, že v době obrovské nabídky různě finančně náročných volnočasových aktivit pro děti by rodičům mělo záležet na tom, kam své děti směřují a kdo se jim věnuje.
Jen málo se dnes ví o tom, že ZUŠ mají parametry školy, tedy musí udržovat vysokou úroveň vzdělávání i kvalitu danou léty ověřenými osnovami. Přesto, že se jedná o školu, učitelé s potřebným vzděláním tady vyučují obory, které rozvíjí dětskou fantazii, tříbí vkus žáků a ukazují světu jejich talent. Nemůže tedy být ani zdaleka řeč o škole ve smyslu něčeho nutného, ale ve smyslu probouzení zvědavosti, potenciálu dítka a radosti z umění.

Uměleckými patrony festivalu, kteří vzešli ze ZUŠ, jsou:
Jiří Pavlica (hudební obor), Petr Nikl (výtvarný obor), Pavel Zedníček (literárně-dramatický obor), Ladislava Košíková (taneční obor).
A co všechny patrony spojuje? Kvalitní základy, díky kterým se ve své umělecké profesi zařadili mezi ty nejlepší. Všichni čtyři pocházejí z našeho kraje, všichni čtyři našli způsob, jak svůj talent rozvinout ve veřejné základní umělecké škole. Díky pedagogickému vedení a motivaci a samozřejmě díky svému talentu a předpokladům.

Z - základní - základy pro umělecký život a studium konzervatoře, vysoké školy umělecké, pro humanitní obory na středních i vysokých školách, pro uplatnění v jakémkoliv zaměstnání, kde byť jen okrajově potřebujete umělecké cítění.
U - umělecká - umění ve všech jeho formách ve čtyřech oborech: hudebním (jak klasickém, tak moderním), výtvarném (malba, keramika,...), tanečním (moderní tanec, klasický, lidový,...) i literárně-dramatickém (divadlo, přednes, ...).
Š - škola - ano, škola. Nikoliv volnočasové zařízení. Děti se tady učí, neplýtvají svým časem a schopnostmi. To, že je to baví, mají přátele se stejnými zájmy a učí je lidé, kteří ve svém oboru mají vzdělání a jsou v mnoha případech i aktivní praktici, je jen příjemným bonusem. ZUŠ jsou jediný typ škol, který dlouhodobě, systematicky a komplexně vzdělává žáky kontinuálně od předškolního věku až k dospělosti.

TOPlist