Od knihařského formátu k malířským plátnům

Od knihařského formátu k malířským plátnům
Uherské Hradiště Kultura 09 / 04 / 2013

V přízemí Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti bude ve čtvrtek 11. dubna v 17.00 vernisáží zahájena výstava knižních vazeb a obrazů Ladislava Hodného.
V širokém výčtu jeho tvůrčích aktivit dominuje knižní vazba v provedení a hodnocení skutečného mistrovství, což ovšem nevylučuje, ale naopak propojuje další výtvarné disciplíny, jakými jsou malba, kresba a grafika.
Původně knihař se skvělým poučením od svého otce a také na brněnské SUPŠ (Škole uměleckých řemesel) u Jindřicha Svobody, zaujal svou precizností a výtvarnou kreativitou, za což získal i řadu ocenění. Vedle vymezeného knižního formátu jako by vyrovnával svou tvůrčí potřebu postihnout větší prostor v uvolněném malířském gestu. Jeho obrazy jsou výraznými skladbami, v nichž se setkávají bohaté výrazové prostředky kompozice, tvarosloví a barevnosti. V rozpětí mezi čistě abstraktními symboly poetické citovosti, tušeného příběhu či pouhého okamžiku až po naznačenou představu volné krajiny, to všechno je možné v díle Hodného nalézt, sledovat a prožívat.
Tentýž den bude o patro výše zahájena další výstava Od Informelu k figuře ze sbírek galerie Dolmen.
Těžištěm výstavy jsou díla umělců více generací a tendencí, vytvořená v průběhu 60. let, s mírným přesahem do 50. a 70. let - od informelu, nové figurace, pop artu přes minimalismus, konstruktivismus ke konceptuálnímu a akčnímu umění, a díla autorů, kteří v této době tvořili neoficiální výtvarnou scénu moderního umění (např. V. Boudník, V. Boštík, J. Balcar, H. Demartini, F. Gross, J. Isler, J. Kolář, S. Kolíbal, P. Kotík, R. Fremund, M. Medek, J. Načeradský, R. Piesen, J. Sopko, A. Šimotová, J. a K. Válovy, J. Vožniak ad.).

Tagy článku

TOPlist