Památky otevřou své brány

Památky otevřou své brány
Uherské Hradiště Kultura 23 / 08 / 2009

Nedílnou součástí Slováckých slavností vína jsou Dny evropského dědictví - otevřené památky. V Uherském Hradišti bude v sobotu 12. a v neděli 13. září pro návštěvníky bezplatně zpřístupněno šestadvacet památek.

Navštívit můžete Dům č.p. 238 (Palackého náměstí), dům se sklepem č.p. 73 (Musilovi), farní budovu, františkánský klášter s kostelem, Galerii Slováckého muzea, gymnázium, hotel a pasáž Slunce, hotel Koníček, justiční palác - UMPRUM, kaple sv. Alžběty a sv. Šebestiána, Knihovnu B. B. Buchlovana, kostely Narození Panny Marie a sv. Františka Xaverského, lékárnu U Zlaté koruny, mařatické vinohrady, Portál, Redutu, restauraci U Dvořáků, sklep u Juráků, Slovácké muzeum a vinné sklepy U Včelky, 1740, č.p. 381 a U Lisu.

Nově se do akce zapojí Klášterní restaurace a vinárna. Opět zůstanou zavřeny brány věznice, protože objekt stále není majetkem města, a obřadní síň nové radnice, kde probíhá čilý stavební a restaurátorský ruch.

Letošní téma Dnů evropského dědictví zní Památky měřené časem. „Nabízí zamyšlení nad naším přístupem k památkovým hodnotám a hmotě památky v závislosti na čase, říká Blanka Rašticová ze Slováckého muzea. „Jsou památky, jejichž hodnota je díky jejich jedinečnosti, stáří a neopakovatelnosti tak vysoká, že je třeba je ukládat do vitríny, tedy oddělit od běžného života. Naprostá většina památek je ovšem schopná svébytného života a naší nejlepší službou je umožnit jim ho.

Proto využívejme každou příležitost k soužití s odkazem předků, nechejme na sebe působit genius loci objektů vzniklých rukou a myšlenkou dědů a pradědů, protože život památek je delší než život lidský, i když také není nekonečný.

„Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou postaveny na sepjetí bohatých tradic, historických řemesel a lidové kultury s památkami a historickým prostředím, tvrdí Antonín Mach, ředitel Klubu kultury, hlavního organizátora slavností. „V nejširším slova smyslu jde o připomenutí našeho kulturního dědictví, které je postaveno nejen na památkách, ale i na živé kultuře. V památkových souborech a areálech se tedy odehrává unikátní oslava historie. A jsou to právě naše významné památky, jejichž architektura a prostředí propůjčují slavnostem onu nádhernou kulisu a dávají jim osobitý ráz.

Hlavními partnery slavností jsou město Uherské Hradiště a Nadace Děti - kultura - sport.

DOBRÝ DEN S KURÝREM, jako mediální partner slavností, připravuje jedinečnou šestnáctistránkovou přílohu, která vyjde současně s naším týdeníkem v pondělí 7. září 2009.

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace