Pište s námi Velehradský rukopis

Pište s námi Velehradský rukopis
Foto: archiv
Velehrad Kultura 04 / 07 / 2024

Přepisování Bible, jehož výstupem je tzv. Velehradský rukopis, zahájilo České katolické biblické dílo a nyní v něm pokračuje Římskokatolická farnost Velehrad. Doposud byla přepsána větší polovina Starého zákona a celý Nový zákon.

„V minulých letech jsme přepisovali knihy Nového zákona. Celkem se od roku 2004 zapojilo 7832 zájemců. V roce 2023 to bylo 142 dospělých a 23 dětí, kteří společně dokončili přepis knihy Jozue. V předchozích letech byl opsán Nový zákon podle překladu Václava Bognera. Dále 5 knih Mojžíšových, Žalmy, proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, 12 malých proroků a mudroslovné knihy. V letošním roce bychom se rádi pokračovali knihou Rút a 1. Knihu Královskou,“ uvedla Petra Číhalová z Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje.

Současně bude moci přepisovat 6 lidí, pro děti jsou pak připravena témata textů k výtvarnému zpracování, které doplní přepsané texty. Zájemci mohou nahlédnout do dříve přepsaných knih a každý zúčastněný získá pamětní list.

Ruční přepisování Bible se koná ve čtvrtek 4. 7. od 13 do 20 hodin a v pátek 5. 7. od 8 do 12 hodin v prostorách Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje, v Muzeu Bible. V muzeu se nachází expozice Bible pro malé i velké, kterou si mohou účastníci přepisování prohlédnout.

Expozice Bible pro malé i velké

Tato expozice nabízí možnost zhlédnout jedinečnou sbírku Biblí nebo věrnou kopii Turínského plátna. Kromě historického vývoje ukazuje Bibli také jako významnou knihu inspirující lidský život v mnoha oblastech, a to i s ohledem na duchovní a učitelské působení sv. Cyrila a Metoděje. Expozice je interaktivní, doplněná hmatovými prvky a úkoly zakomponovanými prostřednictvím dotykových obrazovek.

Vydejte se na Velehrad za výstavami

Dny lidí dobré vůle přinášejí bohatý program pro celou rodinu. Oblíbenou součástí jsou i výstavy:

 Cestou dvou bratří         

Pro některé lidi jsou Cyril a Metoděj vzory, podle kterých se snaží žít, protože je zaujal jejich život. Cyril, když byl mladý, měl také svůj vzor: Řehoře Naziánského. A právě vzory v životě lidí byly tématem letošního ročníku výtvarné soutěže Cestou dvou bratří. Obrázků nám letos dorazilo 472.

Hlavním cílem výtvarné soutěže je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti, od toho se i odvíjejí každoroční témata. Ta se inspirují dobrodružnou cestou bratří Cyrila a Metoděje, která se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat dnešní život a připomínat tak bohatství našich předků, které stále uchováváme. V roce 2013 jsme si na Velehradě připomněli významné jubileum, uběhlo rovných 1150 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu, a o dva roky později to bylo přesně 1200 let od narození staršího z bratrů – Metoděje. Všechny tyto významné historické milníky se v tématech soutěže objevily.

Vernisáže se kromě návštěvníků velehradských oslav zúčastní významné osobnosti, malí umělci a jejich rodiny.

 Výstava Rudolf Jan

Letos si připomínáme 205. výročí jmenování Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem. U té příležitosti můžete ve Stojanově gymnáziu na Velehradě zhlédnout výstavu, která tuto významnou osobnost představí.

autor: Monika Babincová

Tagy článku

TOPlist