Pokusme se podílet na filmu Vězení dějin

Pokusme se podílet na filmu Vězení dějin
Foto: Spolek Memoria_Anna Stránská  /  Natáčení filmu Vězení dějin
Uherské Hradiště Kultura 02 / 10 / 2023

V uherskohradišťské věznici se zastavil čas. Při návštěvě autentických prostor chodeb, cel, výslechových místností a kaple s komunistickou hvězdou na mnoho návštěvníků zapůsobí mrazivá atmosféra syrového prostředí věznice. Memento doby a smutných příběhů politických vězňů, psychického a fyzického týrání a poprav. Děly se zde hrůzné věci, na které bychom neměli zapomenout.

I dnes žijeme v pohnuté době, ve světě se dějí neuvěřitelné věci, které dělají lidé lidem! Proto se osudy politických vězňů mohou týkat každého z nás!

Memoria podněcuje zájem veřejnosti i institucí

Spolek Memoria - iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti v čele s předsedkyní Annou Stránskou se nejrůznějšími projekty snaží o vznik Národního památníku Věznice Uherské Hradiště. Memoria dlouhá léta podněcuje zájem o věznici a spojuje lidi, kterým osud tohoto místa není lhostejný. „Jsem přesvědčena, že hradišťská věznice nás toho může všechny ještě spoustu naučit. Vytváří široké pole k úvahám nejen nad dějinami, ale i životem tady a teď,“ upozorňuje Anna Stránská.

Především díky dobrovolnickým aktivitám hradišťského spolku Memoria se před pěti lety podařilo prostřednictvím společného memoranda do věci zainteresovat příslušné instituce. V areálu by tak mělo do desíti let působit okresní zastupitelství, okresní soud, mediační a probační služba a muzeum. „Naše filmová intervence tak začala v nejvyšší čas, protože se blíží doba, kdy do výjimečně zachovalého areálu se zakonzervovaným 20. stoletím zasáhnou stavební úpravy,“ doplňuje Anna Stránská.

Film upozorňuje na pohnuté události 

Režisér Jan Gogola ml. spolu se studentským štábem z ateliéru Audiovizuální tvorby FMK UTB ve Zlíně v čele se spoluautorem Matějem Hrudičkou se na pohnuté události bývalé věznice snaží upozornit ve filmu Vězení dějin.

„Film jsme začali točit bez potřebného kapitálu z přesvědčení, že je nutné v unikátní situaci před přestavbou areálu tento krok udělat. Naše přesvědčení bylo silnější než pragmatismus a ekonomická realita. Přestože film vzniká nízkonákladovou cestou, řadě finančních nároků se nelze vyhnout. Pro dokončení filmu a jeho distribuci nám stále chybí nemalé prostředky,“ informuje Anna Stránská, která uvítá jakoukoliv finanční pomoc. Částku je možné darovat přímo zasláním na účet spolku Memoria: 237692092/0300, nebo po domluvě oproti darovací či sponzorské smlouvě.

Půjde o kinematografickou výpověď daného místa s nadregionálním vyzněním. Hranice Uherského Hradiště totiž přesahují nejen mnozí protagonisté, ale také události s objektem spjaté a související s mezinárodními fenomény nacismu, komunismu a demokracie.

Co ve filmu Vězení dějin uvidíte?

V sérii exkurzí se vypravíte do útrob věznice s respondenty, kteří mají osobní vztah k budově a k tomu, co představuje: dcery politických vězňů, družinářky, historici, hudebníci, politici, političtí vězni, potomkyně vyšetřovatele StB, režisér a bývalý předseda KSČM, sousedi věznice se svým vnukem, studenti, umělci. Pro každého aktéra má areál jiný význam.

Opakované snahy potlačit tíživou minulost a přerušit kontinuitu věznice z ní vytvořily mikrosvět českých dějin 20. a 21. století, a tím i nejcennějšího pamětníka a postavu filmu. Její zaprášená okna sledují proměnlivost okolního světa. Oprýskané zdi a zarostlé dvory skrývají dlouho přehlížené příběhy a představují náš vztah k vlastním dějinám.

„Naším filmem se pokoušíme z hradišťské věznice, třicet let uzavřené, propustit dějiny na svobodu. Minulost přitom vnímáme jako možnost společné budoucnosti,“ zve na film režisér Jan Gogola ml.

autor: Iva Pašková

Tagy článku

TOPlist