Program MFF Strážnice

Program MFF Strážnice
Strážnice Kultura 22 / 06 / 2015

Čtvrtek 25. června 2015

9.30-11.30 amfiteátr Bludník Z krajin za obzorem (folklorní soubory a skupiny z Argentiny, Beninu, Číny, Indie, Srbska, Slovenska a Španělska)

19.30-22.30 Ostrůvek Ještě nepůjdeme spát - zábavný večer pro děti
       
Pátek 26. června
 
9.00-13.00 louky u Platanové aleje Světem křížem krážem - tvůrčí dílny a soutěže pro děti                  
17.00-18.10 skanzen-amfiteátr Tady jsme doma. Písnička k domovu (děti ze ZŠ a MŠ Dolní Rožínka, ZŠ a MŠ Lažánky, ZŠ J. Seiferta Mělník, ZŠ Prachatice, ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice a dětský folklorní soubor Lipovjánek)

17.00-19.00 skanzen-areál Víno si nás vychovává. Kdy mají ženy největší radost z pití vína? Když jej pijí jejich muži! (taneční soubor Hradišťan, FS Marýnka, Světlovan, Dúbrava, MS Kostice-Tvrdonice, Vavřineček, ŽS Rezeda, CM Harafica)

20.00-20.30 amfiteátr Bludník Slavnostní zahájení MFF (folklorní soubory Žerotín, Danaj, CM Danaj a CM Strážničan ze Strážnice), předání Ceny Ministerstva kultury ČR

20.30-22.00 amfiteátr Bludník Uprkův kraj, Slovácko jubilující Strážnici (FS Kopaničár, Břeclavan, Danaj, Demižón, Žerotín, Javorina, DS Žižkovjánek, Malý Světlovánek, CM z Bojkovic, Ohnica, Strýci, Břeclavan, Kubíci, Vonica, CM Vlasty Grycové, Strážničan, Danaj, MS z Kyjova, ŽS Čečera, chasa z Hanáckého Slovácka, Uherského Hradiště, taneční páry, tanečníci verbuňku a sólisté)

22.30-24.00 amfiteátr Bludník Z krajin za obzorem (soubory a skupiny z Argentiny, Beninu, Číny, Indie, Srbska, Slovenska a Španělska)

22.30-24.00 amfiteátr Zahrada Malé hry a velké hříčky (Rosénka, Kohoutek, Vycpálkovci a masopustní skupina z Roztok)

19.00-02.30 zámecký park Noc s hudci - zahájení u busty Slávka Volavého, poté zábavy při cimbálových a dechových hudbách ve festivalovém areálu

Sobota 27. června
9.00-10.00 kostel sv. Martina Vyšla hvězda na kraj světa. Posvátné písně ze sbírky Františka Sušila (ŽS Tetky, Zpěvulenky a MS z Kyjova, DS Děcka ze Skoronic a sólisté)
 
9.00-12.00 amfiteátr Zahrada Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku (nejlepší tanečníci slováckého verbuňku, CM Burčáci z Míkovic, OLiNa a Šmytec)

10.00-18.00 skanzen-objekt E12  Festivalové kino ČT

10.00-18.00 budova zámku Festivalové kino TV Noe

10.00-19.00 Pod Šancama Gastro vitae aneb Dobré jídlo, dobré pití prodlužují živobytí (FS Kunovjan, CM Kunovjan, Vlasty Grycové, Pramínky, z Kopřivnice, ŽS Jasénčanky, Pútnice, Vlasta Grycová, hospodyňky, pekařky, kuchtíci a cukráři)

10.30-12.00 skanzen-amfiteátr Dětský folklor na jevišti Jak na nebi, tak na zemi (DS Danájek, Dyleň, Jaro, Ondrášek a Perníček)

10.30-17.00 skanzen-areál Dětský dvůr. Před naša je zahrádečka, slnko do ní svítí (ŽS Děvčice z Vonice, Netáta, LD Teatro pimprle z Luhačovic a Theatr ludem z Ostravy)

10.30-19.00 skanzen-areál Přehlídka tradičních řemesel (výrobci ocenění titulem Nositel tradice lidových řemesel)

11.00-12.00 zámecká expozice Vzpomínka na Slávka Volavého, omezená kapacita sálu (CM Strážničan, sólisté a hosté ženský sbor Čečera, gajdošská dvojka a Václav Mach)

11.00-12.00 skanzen-stodola B 11 Folklorní klub. Slovácká čítanka aneb Vybráno ze zlatého fondu národopisné literatury Slovácka

13.00-14.00 skanzen-stodola B 11 Folklorní škola. Gastro vitae… z moravské i slovenské strany hranice (Vlasta Grycová + CM, ŽS Netáta)

14.00-15.00 skanzen-areál Zvuky nie sú muky alebo Od píšťalky k husličkám. Muzikantská veselohra pro děti
 
14.00-15.00 zámecká expozice Vzpomínka na Slávka Volavého - repríza, omezená kapacita sálu

14.30-17.30 amfiteátr Zahrada Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

15.00-16.00 skanzen-amfiteátr Muzičky. Přehlídka dětských lidových muzik (CM ZUŠ Veselí nad Moravou, DLH Vozembach z Dobřan a ĽH Martinky Bobáňovej z Terchovej)

15.00-17.00 město Slavnostní průvod, domácí a zahraniční folklorní soubory a skupiny a jejich muziky

18.00-19.00 skanzen-amfiteátr Já mám doma trnku. Ovoce, zelenina a plodiny na Valašsku a Lašsku v písních a tancích (ŽS Jasénčanky, CM Malá Jasénka ze Vsetína a Pramínky z Kopřivnice)

18.00-19.30 amfiteátr Bludník Domovina 2015 Pořad národnostních menšin žijících v České republice (FS Sudaruška, Limbora, Haeri, Bystrzyca, Hřebečský taneční soubor, Skejušan, Pálava, Merci, Kytka, Duo MarOlja a hudební soubor Lycea Řekyň)

20.00-21.30 amfiteátr Bludník Ať bylo, jak bylo, dycky se zpívalo. Přehlídkový pořad folklorních souborů ČR (Mladá Haná, Mladina z Plzně, Cifra Lenky Kraváčkové, Valašský vojvoda, Vysočan)

20.10-20.30 amfiteátr Bludník Předání Cen České národopisné společnosti za rok 2014
20.30-21.30 amfiteátr Zahrada Zatancujme si (Horňácko FS Lipovjan z Lipova, CM Petra Galečky)
 
20.30-22.00 amfiteátr Bludník Kde domov mů(ô)j. Scénická freska o tradiční lidové kultuře našich národů a o jejích scénických podobách (SĽUK, FS Technik, Konopa, Bažalička, folklorní skupiny ze Zuberca, Očové a Vernára, ĽH Janštovci, ĽH Bobáňovci, Kašava, Slezan, Grunik, Vlčnovjan, Javorina, Bítešan, Danaj, Demižón, Žerotín, ŽS Jasénčanky, DFS Žižkovjánek, skupina z Mrákova, masopustní skupina z Vortové a sólisté)

22.30-24.00 amfiteátr Zámek Z krajin za obzorem. Pořad zahraničních folklorních souborů (soubory a skupiny z Argentiny, Beninu, Číny, Indie, Srbska, Slovenska a Španělska)

23.30-01.00 amfiteátr Zahrada Příběh zbojníka (Lidové taneční divadlo VUS Ondráš Brno)

12.00-03.00 zámecký park Zábavy a Noc s hudci - zábavy při cimbálových a dechových hudbách ve festivalovém areálu

Neděle 28. června 2015
10.30-12.00 amfiteátr Zahrada Se Strážnicí 70 let na společných vlnách. O vzájemných strážnických a rozhlasových inspiracích v lidové písni, hudbě i tanci (BROLN, Ensemble FLAIR, CM Valašský vojvoda, LM z Třemošné a dívčí sbor z Rokycan)

10.30-12.00 amfiteátr Zámek Tance s přáteli (zahraniční soubory a dobrovolníci z řad diváků)

10.30-12.30 skanzen-amfiteátr Máme to v rodině. Tátové a synové společně soutěží ve zpěvu o přízeň diváků (CM Bálešáci, ženský sborek a sólisté)

11.30-12.30 skanzen-areál Zvuky nie sú muky alebo Od píšťalky k husličkám. Muzikantská veselohra pro děti - repríza

13.30-15.30 skanzen-areál Víno si nás vychovává. Kdy mají ženy největší radost z pití vína? Když jej pijí jejich muži! - repríza

14.00-15.00 amfiteátr Bludník Z krajin za obzorem. (soubory a skupiny z Argentiny, Beninu, Číny, Indie, Srbska, Slovenska a Španělska)

14.30-16.30 amfiteátr Zámek Odpoledne s dechovkou Děkujeme, pane Pěnčíku! ((DH Blatnička, KMČ z Dolních Studének, VDO z Němčic nad Hanou a DO ZUŠ Veselí nad Moravou)

15.30-16.30 amfiteátr Bludník V dobrém sa rozejdem…  - závěrečná folklorní hostina 70. ročníku MFF Strážnice (taneční soubor Hradišťan, FS Jasénka, Mladina, Danaj, MS z Lipova a Moravské Nové Vsi, LH Slovenského ľudového umeleckého kolektívu z Bratislavy, CM Martina Hrbáče, Strážničan, Harafica a sólisté)

16.30-17.00 amfiteátr Bludník Slavnostní ukončení MFF a ocenění
10.00-17.00 zámecký park Zábavy při cimbálových a dechových hudbách ve festivalovém areálu

V neděli 28. června v 9.00 slavnostní bohoslužba v kostele Nanebevzetí P. Marie za účasti domácích a zahraničních souborů

Ve dnech 26. - 28. června proběhne v prostorách amfiteátru Zámek prodejní výstava materiálů s folklorní tematikou Folklorica - knihy - audio - video
 

Tagy článku

TOPlist