Sedm set neklidných let

Sedm set neklidných let
Foto: pri
Uherské Hradiště Kultura 07 / 04 / 2015

Nová výstava o válečných a vojenských dějinách Uherského Hradiště

Vojenskou historii od založení královského města Uherské Hradiště ve 13. století až po konec druhé světové války v roce 1945 poodhalí nová výstava ve Slováckém muzeu Dobývání Uherského Hradiště - Válečné a vojenské dějiny města. Pomyslný první výstřel z kanonu uslyšíte ve čtvrtek 9. dubna v 17.00 a jeho dunění přetrvá do 13. září 2015.
Na ploše 160 m2 autorky Blanka Rašticová a Dana Menoušková shromáždily přes 250 kusů historických a archeologických předmětů. Vizuálně bude zprostředkován výlet sedmisetletou historií a připomenuty všechny významné válečné milníky.
„Uherské Hradiště už od dob svého založení v polovině 13. století mělo charakter opěrného bodu panovníka a později pevnosti střežící neklidnou východní hranici země. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že v první, archeologické části výstavy město dobýváme, zatímco ta historická část představuje spíše vojenské a válečné dějiny města,“ charakterizuje výstavu Dana Menoušková, archeoložka muzea.

Nejvytrvalejší dobyvatel Matyáš Korvín
Výstava zavede návštěvníka nejprve do doby jeho založení Přemyslem Otakarem II. a prvního obléhání počátkem 14. století. Zachytí také šest let trvající vpády Uhrů v 15. století i dobu, kdy bylo Hradiště přinuceno vzdát se bez boje v roce 1742 vojsku pruského krále Fridricha II. „Chybět nebude nejvíce zmapovaná nejmladší část historie, a to konec 2. světové války a osvobození města vojsky 40. sovětské armády generálporučíka Filipa Fedosejeviče Žmačenka, v jejímž svazku bojovala i vojska 4. rumunské armády,“ ujišťuje Blanka Rašticová, historička Slováckého muzea.
Bezpochyby nejvytrvalejším dobyvatelem Uherského Hradiště byl uherský král Matyáš Korvín v době česko-uherských válek. „Jeho vojska po několik let a opakovaně obléhala město. Z této doby se dochovaly dřevěné dubové kůly z opevnění, které stálo v nynější ulici Dlouhé. Díky dendrochronologické analýze víme, že soužily k obraně města právě v době Matyášova dobývání,“ vybrala Menoušková z plejády předmětů jeden z nejstarších unikátů. Původní kůly naleznete v hlavním sále poblíž repliky dělostřelce a barokního opevnění, které postavili pracovníci muzea.
Pod historickou lupou podrobněji uvízly novodobé dějiny. Všechny předměty, z nichž velká část je zapůjčená z moravských muzeí, doplňuje podrobný popis. Mnohé zaujme konvolut palných zbraní z období 2. světové války z fondu Slováckého muzea.
„Výzbroj německé armády zastoupí kulomet Dreyse vzor MG-34, samočinná karabina KAR 44, samopal zn. Schmeisser-Haenel, vzor 41, pušky československé výroby vzor 98, maďarská puška Mannlicher vzor 43 M nebo sovětský samopal PPŠ vzor 41 S, zvaný Špagin,“ vyjmenovala Rašticová a dodala, že návštěvník si na jednom místě sestaví ucelenou představu o výzbroji a výstroji vojska, které pobývalo v různém čase v Uherském Hradišti.

Tagy článku

TOPlist