Seminář pro rodiče se zaměří na lásku

Seminář pro rodiče se zaměří na lásku
Foto: archiv
Velehrad Kultura 04 / 07 / 2024

V čtvrtek 4. července od 9 do 12:00 hodin se v aule Centra Slováckých tradic v Modré uskuteční seminář určený nejen rodičům. Hlavním tématem bude Láska jako dovednost, aneb aby doma zase dobře bylo. I v letošním roce nabízíme zájemcům možnost manželské mediace a hlídání dětí.

Témata a přednášející:

Eliška Veselá Remešová

Psycholožka a psychoterapeutka. Vše, co dělá, dělá s cílem zlepšování duševního a sociálního zdraví v České republice. Založila Institut Mezilidmi, psychoterapeutické a vzdělávací centrum. Má patnáct let zkušeností v interním HR i jako lektor v řadě firem. Key Note Řečník na odborných, veřejných i firemních konferencích. Spoluautorka terapeutického deníku pro ženy “Duše na místě”, propagátorka a popularizátorka respektující výchovy v autorské minisérii podcastu “Už tam budem?” s 200tis.+ poslechy. Online tvůrce se zaměřením na duševní zdraví a autorka obsahového seriálu “Láska je dovednost” na Forendors.

Téma přednášky: Láska jako dovednost

Kvalita našeho života závisí na kvalitě našich vztahů. Přesto nás nikdo systematicky neučil, jak se tvoří a udržují dobré vztahy.  Navíc v současnosti, kdy se očekávání a sociální normy těchto vztahů před očima proměňují. Pojďme dát našim vztahům šanci ve formě společného dumání, sdílení a všímání si, co můžeme dělat, abychom se v našich vztazích cítili dobře.

Robin Brzobohatý

Mediátor, filosof a sociální pracovník, odborný asistent na fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, zastupující vedoucí v Mediačním a edukačním centru v Brně, spoluzakladatel Mediačního Centra Olomouc, fellow v Institute for the Study of Conflict Transformation v USA, zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora, odborný garant sekce rodinných mediací v Evropském institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, autor publikace „Rukověť mediátora“. Věnuje se rozvoji interdisciplinární spolupráce při práci s rodinami v rozpadu.

Téma přednášky: Konflikt jako příležitost – Biblické příběhy jako průvodce pro manželské a rodinné vztahy z relační perspektivy

Tato přednáška je zaměřena na křesťanské manžele a rodiny a jejím cílem je ukázat, jak mohou konflikty v rodinném, manželském i komunitním životě sloužit jako příležitosti pro růst, porozumění a posílení vztahů. Pomocí biblických příběhů prozkoumáme různé způsoby, jak mohou být konflikty řešeny a jak mohou vést k pozitivním změnám. Přístup k porozumění konfliktům bude založen na relační perspektivě, která zdůrazňuje význam mezilidských vztahů a interakcí při řešení konfliktů a formování zdravých vztahů a identit.

Marcela Anežka Kořenková
psychoterapeutka, mediátorka

Téma přednášky: Manželská mediace

Paralelní součástí semináře bude i možnost manželské mediace, určené pro manžele, kteří aktuálně prochází konfliktem a hledají cestu pomoci. V případě zájmu nás kontaktujte na https://manzelskamediace.cz, kde naleznete i podrobnější informace o této službě. S ohledem na časovou kapacitu mediátorů bude počet mediací v tento den na Velehradě omezen.

Seminář je pořádán pod odbornou garancí CMTF UP Olomouc a cena pro jednotlivce činí 250 Kč. Registrujte se včas na www.dnylididobrevule.cz.

autor: Monika Babincová

Tagy článku

TOPlist