Slavnostní koncert Svatopluku k 120. jubileu

Slavnostní koncert Svatopluku k 120. jubileu
Uherské Hradiště Kultura 06 / 12 / 2014

Dne 3. prosince 1894 se sešla ustavující valná hromada, kde byly přečteny navržené stanovy a bylo jednomyslně přijato založení Zpěváckého spolku Svatopluk. Jméno nebylo zvoleno náhodně, toho roku probíhaly na celé Moravě vzpomínkové slavnosti u příležitosti milénia úmrtí velkomoravského knížete Svatopluka a nový pěvecký spolek demonstroval tímto názvem své národní smýšlení. Ačkoliv spolek měl ve svém záhlaví pouze přízvisko zpěvácký, ve stanovách bylo jasně řečeno, že účelem spolku jest pěstovati zpěv a hudbu vůbec v Uh. Hradišti i mimo, pořádati koncerty, zábavy, výlety, pěvecko-hudební slavnosti a sjezdy spolků hudebních a pěveckých, účastniti se slavností církevních a jiných buď od jednotlivců, nebo od spolků pořádaných a že spolek jest povinen pořádati ročně nejméně dvě produkce veřejné. Prvním sbormistrem se stal profesor uherskohradišťského gymnázia Antonín Kollmann. Svatopluku se podařilo veřejně vystoupit již na silvestrovské zábavě toho roku...
Od té doby uteklo již 120 let. Jak to dnes Svatopluku zpívá, o tom se můžete sami přesvědčit 12. prosince v Redutě, při slavnostním koncertu u příležitosti tohoto jubilea.

TOPlist